Původní, dnes už vlastně historický úvod z roku 2001:

Tyto stránky obsahují některé zajímavosti týkající se jména a rodu Čeřovských. Vzletně by se také dalo říci, že jsou věnovány památce našich předků a příbuzných.

Impulsem pro jejich vznik bylo moje seznámení s panem Jaroslavem Čeřovským z Prahy 6. Ten se rodopisnému bádání věnuje už dlouho; podařilo se mu kontaktovat řadu jmenovců a s jejich pomocí shromáždit množství někdy velmi útržkovitých informací. Další údaje vypátral v matrikách a obecních kronikách. Z těchto kamínků lze poskládat dnes již poměrně obsáhlý obraz o historii jména a rodových vazbách od středověku až do současnosti. Některé použitelné kamínky jsou přece jenom větší: o ty se už dříve zasloužili např. JUDr. František Č. z Prahy, Karel Č. ze Dvora Králové, Otto Č. z Pardubic*) a další. Matričním pátráním velmi přispěl Josef Č. ze Dvora Králové.

Poznatky získané s takovým úsilím si zasluhují, aby byly šířeny k těm, které tyto věci zajímají, nebo k nim mají alespoň vztah daný jejich jménem - zájem se třeba teprve probudí.

Internet je jednou z možností, jak toto šíření podpořit. Nejde samozřejmě prezentovat všechno - z technických důvodů i proto, že některé kousky mozaiky mají přece jenom intimnější, osobní charakter. Zde uvedené fragmenty můžete tedy brát jako "úvod do problematiky".

Znalcům neunikne, že tyto stránky nejsou vytvořeny profesionálem - to není omluva, jen konstatování. Obsah by v tomto případě měl být důležitější než forma. Doufám, že moje podání tento obsah neznehodnotí. Je také otázkou, kolik času, chuti atd. se najde na případné vylepšování a na doplňování dalších informací. Určitě to závisí i na Vašem zájmu - proto se těším na příspěvky, náměty, otázky i připomínky.

Zdravím všechny čtenáře, a Čeřovské zvlášť!

Radim Čeřovský, červenec 2001


*) Březen 2009 - s omluvou za omyl: asi už ze sentimentu nechci upravovat původní znění, ale jeden z hlavních autorů první Rodové kroniky Otto Č. žil od svých 12 let v Hradci Králové.


Dole ještě uvádím pár řádek o sobě, abych nebyl tak úplně anonymní. A protože tradice zůstávají, nabízím k tomu i rodinný recept na rybí polévku, který jsem kdysi sepsal pro své blízké.

(Upraveno 4.12.2016)

Hlavní stránka

Pár řádek: