RODOKMENY - TABULKY ZNÁMÝCH RODOVÝCH POSLOUPNOSTÍ

Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, opírají se o rodinné dokumenty nebo podobné dostatečně věrohodné zdroje.

Snad to nebude chápáno jako diskriminace, ale pro lepší přehlednost jsou většinou uváděni pouze mužští potomci, kteří byli nositeli příjmení (chybí zde zpravidla i ti, o nichž je známo, že se nedožili dospělého věku) - kromě případů, kdy nositelkou příjmení byla svobodná matka. Spíše výjimečně, když by to mohlo být zajímavé pro nalezení rodových souvislostí, uvádím i provdané dcery. Křestní jména příslušníků rodu jsou zde někdy v počeštěné podobě, i když v originálních dokumentech jsou v dřívější době často německy nebo latinsky: Wenzel - Wenceslaus, Franz, Anton, Johann, Ignaz, Gotfried (Gottfried, Godefridus, ale i Godfrýd - Bohumír), Mathias. Není to ale důsledné, zejména pokud byla mateřštinou dotyčného pravděpodobně němčina.

Kromě křestního jména jsou obvykle uvedeny následující údaje (jsou-li známé): datum narození, případně úmrtí, za znakem & křestní jméno, rodné příjmení, datum narození a případně úmrtí manželky (v závorce za & je někdy datum sňatku, v případě více manželství je uvedeno i pořadí), dále místo, kde dotyčný žil (v dospělosti), a případně i jeho povolání. Přesné datum je u narození a sňatků uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo (např. záznamem v matrice nebo nějakém úředním dokumentu), jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok. U úmrtí většinou také uvádím pouze rok.

O některých členech větví není známo zatím téměř nic víc, než že se narodili - je pravděpodobné, že o řadě dalších nevíme ještě ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých známe mužské pokračování rodu (údaje o dalších generacích až zhruba do poloviny 20.století jsou u rozsáhlejších větví v navazujících, odkazem připojených dílčích tabulkách - dále do současnosti zde údaje většinou raději neuvádím, nebo pouze rok) - zpočátku bylo toto pokračování častější u starších synů, mladší se mnohdy neženili, aby se majetek nedělil (dost často ale některý ze synů převzal jiné hospodářství, kam se přiženil). Je také možné, že někteří muži byli odvedeni k vojsku a už se ani nevrátili (celoživotní vojenská služba byla zrušena až r.1802) ... V případech, kdy se údaje o návaznosti zelené větve ještě nepodařilo dostatečně ověřit, je příslušný článek posloupnosti zatím ponechán jako bílé místo. Někdy bohužel víme, že větev v mužské linii nepokračuje a končí šedým článkem ...

Přehled zahrnuje dvě hlavní větve, začínající v Borovnici v polovině 17.století a pokračující i do současnosti: větev A (Martina a Marie), a větev B (Daniela a Kateřiny). Větev označená jako C je krátká, známe jen 4 generace. Trochu delší je větev označená jako D, která zřejmě někdy kolem r.1730 z Borovnice přesídlila do Dolní Kalné - a jedna z rodin se pak v letech 1868-69 vystěhovala do USA, kde snad rod pokračuje dodnes, i když už s trochu pozměněným příjmením. Jak tyto větve navazují na první známé rodiny Čeřovských v Borovnici, to uvádí následující tabulka (včetně některých blízkých obcí, v nichž se příslušníci větve objevili později). Vzájemný vztah těchto rodin neznáme - podle předpokládaného data narození mohlo jít velmi dobře o bratry, ale možná tito Čeřovští společného předka neměli a jen všichni pocházeli z Čeřova.

Trochu zvláštní postavení patří větvi E, ve které jsou uvedeny rodiny Čeřovských z městečka Hořice - o jejím případném provázání s těmi předchozími nic nevíme a její vznik nebo začátek je možná starší. Byla identifikována a přidána do těchto tabulek až v r. 2015, po zveřejnění hořických matrik. I u ní ale předpokládáme, že první předek či předci pocházeli z Čeřova.

Martin * před 1632 & (před 1657) Marie * před 1633 synové Jiří *12.1.1670, Jan Kašpar *1683 větev A - Borovnice, Lány, Brtev, Trotina, Pecka, Bělá u Pecky, Horní N. Ves...
Jiří * před 1639 & (2.2.1657) Dorota Šturmová asi 1637-1692 pokračování neznáme  
Tobiáš * asi 1639 & (před 1664) Rozina * asi 1637 synové Bedřich *9.5.1664, Jiří *1.2.1667, Jan * před 1679 větev C - Borovnice
Jan asi 1643-1693 & (10.2.1664) Dorota Zolmanová * př.1648 pokračování neznáme  
Václav * před 1647 & 1. (před 1655) Alyna, 2. (31.1.1669) Dorota Millerová asi 1652-1716 syn Jiří *11.10.1687 větev D – Borovnice, Dolní Kalná, Čistá u Horek, USA...
Matěj asi 1649-1689 & (před 1671) Rozina asi 1641-1716 synové Jiří *15.3.1673, Jan Jiří *1.8.1674 další pokračování neznáme
Daniel asi 1652-1712 & (před 1675) Kateřina * před 1659 synové Jan *3.6.1675, František *14.6.1677 větev B – Borovnice, Bukovina u Pecky, Pecka, Lukavec, Žďár u St. Paky, Lázně Bělohrad...
Jan před 1644-1693 & (před 1662) Ludmila

Tobiáš před 1658-1704 & (před 1676) Anna †1707
synové Jan * př.1663, Jiří * př.1665, Václav *7.2.1666
synové Václav *22.1.1681, Jan *31.10.1685
větev E – Hořice

Na závěr je uvedeno několik relativně krátkých odnoží (jsou označené písmenem N a číslem), jejichž existence je sice doložená, ale které na své prodloužení nebo na připojení k některé z předchozích větví zatím čekají.

Údaje v jednotlivých větvích jsou výsledkem postupného prohlubování znalostí: proto je bohužel označení větví i jejich dílčích pokračování ne úplně systematickým kompromisem mezi snahou neměnit příliš dřívější označení a potřebou přidat nové tabulky (snad to ale pořád zůstává srozumitelné).


A. Borovnice, 2.polovina 17.století: Martin a Marie

Toto je z hlediska svého začátku nejstarší známá větev.

Martin př.1632-1702 & (př.1657) Marie ? př.1633-1693

Jiří *12.1.1670 & (18.10.1692) Rozina Lachmanová př.1676-1736 Jan 8.9.1693-1742/3 & (př.1718) Anna Marie asi 1691-1756 Jan Jiří *22.10.1718
Jan Václav *21.6.1724
Pavel Antonín *15.1.1726 & (?) Rosina Kobrová Jan Josef *23.10.1749
Pavel Antonín *10.1.1754
Jan *22.7.1765
František *14.3.1728
Gotfried 17.1.1729-1758
Adam František *25.3.1731
František Vojtěch *21.4.1736
Jan Matyáš *27.1.1739
František 26.1.1697-asi 1759
Jiří 20.9.1700-1742/3 & (7.11.1728) Anna Zuzana Stormová asi 1700-1772 Jan *1.11.1738 & (16.2.1760) Zuzana Kandlová
Kryštof 6.8.1702-1760 & (12.11.1730) Barbora Khunová, Borovnice (Branná) Jan Josef František 3.7.1731-1770 & (př.1762) Kateřina asi 1734-1805/8, Borovnice 77 Josef 17.1.1762-1829 (A0.5)
Jan Antonín 21.2.1736-1772 & (10.2.1765) Kateřina Č. (dcera Antonína *1720), asi Borovnice 63
František *7.5.1747
Václav 27.9.1704-př.1761 & (24.11.1732) Zuzana Č. 28.1.1712-1786 (sestřenice, dcera Jana Kašpara), Borovnice 59 Jan Jiří 28.12.1734-1804 & Anna Marie asi 1740-1803, Borovnice 59 František *14.8.1768 & Alžběta asi 1768-1835
(Jan) Václav *14.5.1775, voják
Antonín Josef *5.1.1738 & 1. (31.1.1761) Alžběta Rašková *1740, 2. (19.2.1787) Barbora Finková *1766/68, Lány 19 František *18.2.1767 (A1)
Josef *1791/92 (A2)
Jan Gabriel * asi 1795 (A2.1)
Václav * asi 1799 & 1. (př.1825) Marie Balzerová, 2. (19.2.1851) Rosalie Krausová * asi 1808, Štikov
Prokop Antonín * asi 1804
(Jan) Josef 25.3.1740-1793 & (22.7.1765) Anna Klára Šarfová, Borovnice 61 Anton 6.10.1769-1850, podruh, Borovnice 75/119
Jan 9.3.1774-1847 (A2.5)
Josef 12.6.1782–1814 (A2.5)
Gotfried Pavel 1.5.1744-1821 & (25.9.1768) Anna Marie Stefanová asi 1749-1807, Borovnice 62 (Branná), Borovnice 59/96 František *17.9.1769 (AC)
(Jan) Václav *20.6.1773 (AC)
Gotfried 14.9.1778-1805
Matyáš 19.2.1781-1823 (AC)
Josef 15.8.1783-1805
Jan 15.8.1786-1839 (AC)
Ignác *21.2.1751
(Jan) Kašpar *1683 & (1705) Zuzana Marxová ?-1748 Josef *4.1.1708
Jan *8.3.1714 & (př.1741) Alžběta (Endtová?) Antonín 3.8.1744-1800 & (1.3.1767) Kateřina Lachmanová asi 1740-1805, asi Borovnice 58
František 20.2.1746-1820 & (21.6.1767) Zuzana Taslerová asi 1750-1812, Klášterská Lhota 11 (Jan) Ignác 4.8.1771-1839 (A2.8)
Gotfried *4.1.1753
Ignác Vavřinec *10.8.1757 & (4.2.1782) Alžběta Tribenekrová z Bukoviny 12 *8.6.1763, Bukovina 4, Brtev 12, Trotina 5 Josef *12.10.1789 (A3)
Ignác 19.1.1797-1853 (A4)
František 1799-1822
Jan Josef 13.9.1801-1867 (A5)
Karel 18.12.1807-1863 (A6)
(Jan) Václav 28.5.1759-1829 & (25.1.1785) Anna Mesnerová z Pecky asi 1763-1827, kolář, Pecka 14/12 (Václav) Josef *3.5.1790 (A7)
Ferdinand *1.7.1796
Václav *21.3.1718 & (2.6.1735) Marie Marxová ze Stupné Eliáš *14.10.1736
Antonín 24.10.1720-1799 & (2.11.1743) Zuzana Stormová asi 1700-1772 (vdova po Jiřím Č. *1700), Borovnice 71
Gotfried *13.9.1723 & 1. Anna Marie, 2. (9.5.1753) Zuzana Weisová asi 1729-1755, Borovnice 76 Gotfried *23.8.1747
František *15.9.1755
Štěpán 26.12.1726-1806 & 1. (19.11.1752) Rozina Reymoltová asi 1734-1759, 2. (25.2.1760) Anna Kateřina Lachmanová asi 1739-1818, Borovnice 78 Jan *21.11.1755
(Jan Josef) František 11.2.1759-1834 & 1. (16.11.1784) Kateřina Endtová * asi 1767, 2. (9.5.1786) Johana Mindlová asi 1762-1834, rychtář, Borovnice 78/117 (Branná) Jan 10.3.1790-1826 (A9)
Ignác 8.5.1795-1862 & (3.3.1832) Kateřina Šarfová asi 1785-1862, Borovnice 116
Josef *24.1.1798 & (8.10.1836) Anna Glasová ze Z.Ždírnice * asi 1817, Borovnice 187, Borovnice 116

... a pokračování větve A v dalších generacích:

A 0.5
Josef 17.1.1762-1829 & (22.1.1792) Magdalena Wesková asi 1766/72-1821, Borovnice 77/115 (Jan) Antonín 3.1.1793-1845 & 1. (20.2.1816) Anna Portigová *6.10.1794-1838, 2. (22.11.1841) Marie Č. *25.4.1809 (dcera Johanna z Borovnice 119, větev A2.5) Jan *13.4.1817
František *21.9.1818 & (1.9.1846) Magdalena Dreslerová 7.11.1822-1893, Borovnice 115 Antonín *19.8.1864 & 1. (4.10.1886) Filomena Kandelová asi 1860-1889, 2. (24.9.1889) Mariana Krausová 28.8.1858-1890, domkář a tkadlec, Vidochov 56
Josef *30.6.1820
Gotfried 27.7.1831-1856

A 1
František *18.2.1767 & (20.11.1787) Apolonie Finková * asi 1770 František *17.5.1794 & (3.2.1823) Kateřina Macnarová *1796 Josef 11.7.1822-1905 & 1. Josefa Sehnalová z H.N.Vsi, 2. Barbora Grohová, Brtev 25 František *1851 & (11.6.1877) Filomena Krupková z Bukoviny *1852
Jan 26.10.1873-1953 & (25.9.1900) Anna Kozlová *1.1.1880, Brtev 25, zedník František 1903-1920
Jan 7.1.1907-2000 & Barbora Grohová, Brtev 44
Josef 1908-1992 & ?, Dvůr Kr.
Antonín *2.6.1912 & Ludmila Vinčálková, Brtev 25
Karel 20.5.1917-2000, Miletín
Antonín *1802 & 1. Alžběta Bayerová, 2. Anna Jarošová, 3. Františka Rejmontová, H.N.Ves 6 Antonín *4.7.1855 & (14.5.1877) Kateřina Střihavková *26.4.1853, H.N.Ves Antonín *1876, Jičín
František *1879, Brno
Josef *20.11.1890 & (1922) Ludmila Kozlová *8.11.1894, Lány 15 Jiří *1926
Josef *1932 (viz Galerie)
Jaroslav *1896 & ? Jaroslav * ?
Josef *1869
Jan * ?
Augustin *1809 & Anna Nosková, H.N.Ves 33 Antonín *3.5.1843 & (20.11.1877) Marie Střihavková *27.1.1856 Antonín * ? & ? Jaroslav * ?

A 2
Josef 1791/92-1860 & Anna Rybová *1791/92, Lány 19, familiant Jan 1813-př.1878 & (21.11.1837) Rosalie Karlová z Radkyně * asi 1814, H.N.Ves 79 Josef *28.4.1839 & 1. ?, 2. (29.8.1885) Barbora Štípková-Šulcová *28.1.1833, domkář, Lukavec 91
František *25.7.1843 & (16.1.1872) Anna Fojtová *4.11.1847, H.N.Ves 13, kolář
Jan *26.5.1846 & (29.4.1872) Anna Šturmová *28.7.1850, H.N.Ves 79 Josef *25.3.1873 & (14.11.1899) Růžena Hátlová *16.12.1877, Černín 5, hostinský
Bohumil *6.11.1893 & ?, Bílá Třemešná 287, obchodník s dřívím Karel 28.8.1940-2006, Bílá Třemešná 287, pekař
František *6.2.1881 & (6.2.1906) Marie Grohová z Bělé *24.1.1886, kolář, Bělá 42
Jaroslav *12.9.1889 & (13.5.1919) Marie Vesková z Kalu *22.12.1895
Vendelín *3.6.1857 & (9.6.1878) Anna Langnerová z Pecky *28.10.1859
František *1820 & ?
Antonín *22.1.1826 & (29.1.1850) Anna Vraštilová z Šár.Lhoty *1829, Lány 19 Antonín 21.1.1851-1928 & 1. Barbora Lámrová, 2. Anna Hartmanová 24.3.1865-1930, Lány 19, rolník, kolář, starosta Josef *29.12.1883, Brno, pekař
Antonín *8.6.1897, N.Paka
Václav *11.9.1902, Lány 19
František *14.2.1905, Lány, obuvník
Ladislav *4.8.1906, Lány, krejčí
Josef *17.11.1854
Jan 23.10.1858-1881
Jindřich 10.9.1863-1922 & (6.5.1890) Anna Štefanová *17.8.1870, Lány 44, domkář František *23.8.1895, u četnictva
Petr *28.6.1899, výpravčí
Bohumil *14.2.1902, kovář
Jindřich *1913 & ?, Lány 44 Drahoš *1939
Radomír * ?
Václav *31.7.1867 & (2.9.1888) Anna Vaníčková ze Slatin *6.8.1861, Liberec

A 2.1
Jan * asi 1795 & 1. (3.7.1821) Rosina Šturmová ze Stupné * asi 1793-1831, 2. (28.2.1832) Terezie Dreslerová ze Stupné asi 1804-1846, 3. (15.6.1852) Terezie Valešová z Borovničky *29.6.1807, Stupná, Bělá, L.Bělohrad-H.N.Ves 73, P.N.Ves 42, kolář Jan *25.1.1826 & (7.11.1848) Eleonora Engeová (Elengová) z Lužan 23.7.1826-1890, Bělá 28 Josef *19.12.1849
Jan *1.7.1853 & (6.11.1876) Anna Holmanová z Bělé *3.6.1855, Bělá 24 Josef * ? & Marie Kolmanová, mistr zámečnický, Pecka 214
Jaroslav 10.11.1883-1911 & (26.3.1908) Barbora Hrubá-Sobotková, dělník, P.N.Ves 69
František *1.10.1889
Antonín 17.5.1855-1877
Karel *17.5.1859
Josef 16.2.1828-1848
Václav 31.5.1830-1877 & (4.8.1851) Kateřina Krausová z Bělé *27.11.1827, sedlák a kolář, Bělá 1
František 30.3.1836-1894 & (13.11.1860) Františka Pechová z Bukoviny *10.4.1839, H.N.Ves 73, Hořice 582, Hořice 596, kolář František *10.10.1863 & (2.7.1888) Anna Junová *11.11.1865, tkadlec, Hořice 582
Karel *24.11.1875 & 1. (16.11.1902) Josefa Václavíková 21.8.1880-1911, 2. (27.8.1912) Julie Huňková-Kirschlagnerová *9.2.1873, Hořice, tkalc.mistr Pravoslav *12.7.1903 & ?, stroj.zámečník Zbyněk *1931, pilot (viz Galerie)
Roman *1913
Emanuel 31.12.1877-1897, Hořice 496, tkadlec
Ferdinand *3.4.1843 & (do 1869) Antonie Vinčálková, L.Bělohrad-P.N.Ves 42, kolář Antonín *8.10.1869 & (5.11.1894) Anna Mádlová *3.4.1863, P.N.Ves 42 Antonín *19.8.1899 & (21.10.1922) Božena Brücknerová *24.9.1900, zámečník
František *20.8.1872 & (30.6.1896) Františka Pluhařová *1875, P.N.Ves 44, pekař František asi 1900-1960 & Jindřiška Otipková František *1943, L.Bělohrad
Jiří *1907 & Vlasta Samková *1912, učitel
Jan *5.8.1875 & (24.7.1899) Růžena Benešová *11.3.1873, P.N.Ves 42, pekař

A 2.5
Jan 9.3.1774-1847 & (př.1801) Maria Klosová z Vidonic asi 1778-1835, Borovnice 75/119 Johann *21.7.1807
František *18.10.1812 & 1. ?, 2. (21.2.1854) Anna Feifarová ze St. Paky * asi 1827, Stav
Ignác 18.4.1814-1869 & (9.2.1858) Anna Seifertová 29.9.1828-1878, Borovnice 119 Johan 21.5.1861-1925 & (10.11.1890) Anna Šedivá *3.4.1866, Borovnice 119 Josef *4.2.1892 & (27.10.1921) Antonie Linhartová z Borovničky
Johann *1.1.1899 & (19.7.1927) Marie Stuchlíková
Josef *5.12.1864 & 1. (7.11.1892) Marie Hecková asi 1865-1893, 2. (30.1.1894) Katherina Wesková *8.7.1872, Borovnice 42, pekař Anton *12.12.1894 & (14.8.1926) Maria Stránská z Vrchlabí *27.11.1898
Josef 11.6.1901-1928 & (28.4.1923) Franziska Dresslerová *24.6.1897 Rudolf *30.8.1923 (Cersowsky) & Helena *1.3.1928, Illesheim
Anton 9.5.1925-1944
Josef *25.10.1928 (Cersowsky) & Helene Fülich *19.10.1928, Möhlau
Ignác *1.7.1869
Anton 21.10.1816-1862 & (19.2.1849) Barbora Stuchlíková *5.5.1821, Borovnice 112 Johan *23.12.1849
Josef 7.6.1853-1881 & (11.2.1879) Karolina Neumannová 20.2.1857-1896 Josef *1.1.1881 & (7.11.1905) Julie Č. *29.7.1880 (dcera Jana *1843 a Anny Sturmové, větev AC), Borovnice 6
Josef 12.6.1782–1814 & (20.2.1810) Klára Kandelová *25.7.1791, Borovnice 94 Josef 12.2.1815-1874 & (27.11.1837) Anna Stuchlíková 12.7.1817-1867, Borovnice 74 Christian 13.9.1839-1855 & (1850) Veronika Beránková
Josef *5.2.1842 & (př.1873) Františka Finková ze Starých Buků
Antonín *21.3.1844 & (27.1.1874) Marie Pěchočová z Bílé Třemešné *17.2.1848, Smiřice Jan *5.3.1878 & (30.9.1901) Marie Šulcová z Vidochova *4.10.1881

A C
(Do nalezení souvislosti s větví A v r. 2010 byla tato větev začínající Janem Václavem označována jako samostatná větev C, kvůli kontinuitě je proto nyní označena jako AC (i po přidání větví bratrů Jana Václava), a další dílčí větve zůstávají označené jako dřív - A3, A4 atd.)

František 17.9.1769-1822 & 1. (12.11.1792) Klára Mindelová asi 1773-1809, 2. (20.4.1812) Alžběta Remoldová - Rolfová asi 1767-1830, Borovnice 151, Borovnice 172/123 František 3.12.1798-1827 & (2.9.1816) Alžběta Šarfová *17.9.1795, Borovnice 123 Jan *25.2.1817
František *3.3.1818
Josef *23.7.1824 & 1. (1848) Marie Dittrichová z Borovničky 121 asi 1825-1863, 2. (24.11.1863) Anna Dittrichová z Borovničky 5 31.5.1837-1903, Borovnice 103
(Jan) Václav 20.6.1773-1848 & (12.11.1798) Kateřina Mindelová asi 1780-1843, Borovnice 172, Borovnice 81/125 František 30.12.1800-1852 & 1. (22.6.1835) Kateřina Johnová asi 1797-1840 (vdova po Janu Č. z Borovnice 117, větev A9), 2. (21.2.1841) Kateřina Blaschková 28.1.1805-1882, Borovnice 117, Borovnice 100 Ferdinand *23.5.1837 & (4.3.1867) Amalie Stránská *22.5.1847 (Ždírnice)
Josef *16.11.1839 & (18.8.1885) Františka Stolzová *9.7.1841, Teplice Bedřich *5.11.1885
František *14.11.1841 & (př.1870) Anna Tauchmannová z Borovničky 1854(?)-1916 Josef 19.12.1870-1898 & (1.2.1897) Josefa Navrátilová *6.12.1873, Jablonec n.N.
Bedřich *14.7.1879 & (19.7.1902) Ida Peukertová z Proseče n.N. *3.4.1882, Vratislavice n.N.
Jan *9.2.1843 & (6.2.1872) Anna Sturmová *17.7.1849, Borovnice 100 František *24.9.1874 & (14.5.1900) Barbora Tomášková *27.1.1871, konduktér, Praha František *19.4.1901
Jan *4.5.1882
Josef *28.11.1888
Václav *8.12.1845 & Barbora Bartáková *1844, pekař Václav *1888, Praha
Eduard *1890, Praha
Gotfried 24.10.1802-1869 & Františka Mládková z Borovničky asi 1815-1890, Borovnice 125
Ferdinand 13.2.1815-1848 & (12.7.1842) Barbora Erbertová z Kalu * asi 1821, chalupník, Borovnička 159 Jan *31.3.1843 & (př.1890) Anna Hirscherová z Rennersdorfu, Plhov
Josef 15.9.1845-1905 & (28.6.1869) Marie Burdychová z Rokytníka 18.11.1849-1900, chalupník a tkadlec, Hor.Kostelec 132 Josef *27.3.1870
František 7.10.1875-1946 & Vilemína Semeráková 11.1.1880-1959, skladník ČSD, St.Paka František 30.1.1902-1994 & ?, učitel Zdeněk *1930
Jiří 1931-1943
Oldřich 23.3.1905-1971 & ?, Praha
Vilém Jan 24.6.1912-1991 & Jana Pelechová 15.5.1910-1977, N.Paka Vladimír *1940, Ústí n.L.
Antonín *27.3.1878
Augustin 6.3.1817-1877 & (22.11.1836) Barbora Marksová z Bělé 30.4.1814-1880, mlynář, Borovnice 125 a 189 Jan *20.1.1841 & (4.3.1867) Anežka Crhová z N.Vsi *12.8.1846, mlynář, Z.Ždírnice Jan 26.10.1868-1946, děkan v Čibuzi
Jindřich *29.1.1871 & (21.11.1910) Anna Pitrmannová *9.7.1887, mlynář, Z.Ždírnice Josef *3.3.1917 & (1943) Jana Stránská *15.5.1916
Josef 1.8.1876-1947 & (5.7.1906) Marie Kautská z V.Mýta *11.1.1883, berní ředitel, Praha-Řevnice Josef *20.1.1908 & (27.10.1934) Josefa Winterová *1911 Josef *1935
Václav *1944, Řevnice
Jiří *1947
Jaroslav 22.4.1913-1940
Josef *18.3.1852 & (9.2.1878) Marie Reumundová *29.11.1852, mlynář, Borovnice 189, Rakousko, USA Jan *16.11.1875, mlynář, N.Y.City - USA
Emil 26.7.1877-1914 & (19.8.1901) Anna Faltisová 22.9.1877-1932, Pardubice Otto Jan 29.2.1904-1968 & (16.10.1937) Františka Pomezná *9.3.1912, Hradec Králové (viz Galerie)
Gustav (Augustin Josef) *8.7.1879, soustružník, Bolzano - Tyroly
Alois * ?, obuvník, Philadelphia - USA
Vilém * ?, pekař, USA
Rudolf * ?, obuvník, Berlin
Adolf * ?, obuvník, Vídeň
Herman 16.2.1819-1894 & 1. (3.2.1839) Anna Pfeiferová z Kalu asi 1821-1862, 2. (10.2.1863) Barbora Stuchlíková asi 1821-1888, Kal, Borovnička 159, Borovnice 192 František *7.10.1849
Matyáš 19.2.1781-1823 & 1. (29.8.1803) Anna Glasrová asi 1779/80-1818, 2. (1818) Klára Mindelová * asi 1786, Borovnice 34, Borovnice 98, Borovnice 135 František asi 1802-1877 & (22.11.1824) Josefa Steinerová z Pecky asi 1807-1866, Pecka 138 Karel 13.12.1831-1884 & (28.2.1859) Marie Stuchlíková ze Staňkova 19.2.1830-1893, tkadlec, Pecka
Josef *27.10.1809 & (20.11.1836) Anna Šarfová *7.7.1816
Ignác 7.1.1814-1837 & (11.11.1834) Josefa Krausová z Pecky * asi 1814, Pecka 142 Josef *20.5.1837 & (4.10.1859) Thekla Bajerová z Pecky *11.4.1835, lázeňský, Pecka
Václav 18.9.1816-1866 & (13.8.1840) Františka Málová z Pecky * asi 1821, Pecka 94
Jan 15.8.1786-1839 & (8.1.1811) Alžběta Endtová 8.7.1792-1846, Borovnice 59/96 Jan 24.1.1814-1895 & 1. (1839) Anna Švarcová asi 1816-1848, 2. (př.1850) Josefa Tauchmanová *25.8.1823, Borovnice 96 Jan *26.6.1841 & (25.10.1880) Marie Haklová * asi 1851, mlynář, Borovnice 189
Heřman *11.7.1845
Ferdinand 30.5.1862-1924 & (20.11.1888) Anna Sturmová *24.7.1869, Borovnice 96 Rudolf *20.12.1889
Jan *20.8.1897
Josef *18.2.1900 & (17.2.1925) Františka Tauchmannová *8.3.1900
Heřman *8.4.1823 & (17.11.1845) Marie Č. *20.1.1825 (dcera Franze a Marie Č. z Borovnice 95, větev B) Jan *4.9.1862
Serafin *23.1.1835 & (př.1857) Kateřina Schormová * asi 1733 Václav *9.6.1857
Jan *28.3.1866
Josef *21.6.1873

A 2.8
(Jan) Ignác 4.8.1771-1839 & Anna Lorenzová ze Schmidtdorfu (Kovársko, osada D.Lánova), kovář, K.Lhota 12 Jan 5.9.1830-1871 & 1. (19.10.1857) Marie Petříková asi 1835-1864, 2. (22.1.1865) Marie Meisnerová * asi 1842 Vilém 11.1.1867-1900 & (22.1.1895) Marie Johnová * asi 1874, K.Lhota 12
Josef *16.12.1832-1882 & (asi 1863) Anna Tauchmanová z Mostku 6.11.1834-1898, D.Kalná 81

A 3
Josef *12.10.1789 & 1. (9.2.1812) Anežka Votočková z Heřmanic * asi 1790, 2. (asi 1821) Františka Hrnčířová, Brtev 12 Josef *23.5.1814 & Marie Šafránková *25.3.1810, Třebihošť 56 Václav *29.9.1846
František 26.5.1816-1871 & Františka Fleglová 1816-1871, Třebihošť 92, Horní Dehtov 15 Václav 21.11.1852-1901
Josef 4.1.1857-1840 & (27.9.1880) Anna Kohlová *22.6.1859, Horní Dehtov 15 Marie *18.1.1882 provd. Bohánská
Anna *6.8.1886 provd. Pacltová
Božena *30.12.1892 provd. Kolářová
Jan 26.9.1861-1958 & (30.7.1888) Marie Kmínková 16.9.1866-1935, tkadlec, pak rolník, B.Třemešná 165, Dolní Dehtov 11 Josef 30.3.1889-1963 & Anna Zvoničková 5.8.1897-1940, Dolní Dehtov 11 Květa *1931 provd. Dufková
Jan 13.3.1893-1915
Antonín *26.8.1818
Jan *28.6.1824 & (31.1.1848) Františka Podlipná z Šárovcovy Lhoty * asi 1825, Brtev 12 Josef *19.10.1850 & (9.11.1873) Františka Feixová z Kalu *3.10.1855, Kal 48 Josef *19.2.1874 & (př.1902) Růžena Jónová ze Sobčic Josef *25.6.1903 & (15.7.1933) Anna Samková z Kalu *10.11.1912
Jan 17.10.1860-př.1912 & (28.7.1884) Anna Plecháčová z D. Javoří *12.12.1865 František 16.9.1885-1946 & (9.7.1912) Anna Feixová z Kalu *7.11.1888 Josef 1915-1977 & Jarmila Křepelová 1919-2011
Václav 4.5.1917-1974, Brtev 12
František 1916-1970 & Hana Křepelová *1925
Jaroslav * ?
Antonín * ?
Václav *1.8.1828 & Anna Dlabová z H.N.Vsi, Brtev 57 Antonín *14.11.1858 & (20.9.1891) Barbora Portychová *16.8.1866, Brtev 12, tkadlec
Josef *18.4.1863 & (3.5.1887) Pavlína Plecháčová z H.Javoří *3.8.1858, Brtev 57, tkadlec Václav *28.9.1887
Karel 7.1.1833-př.1875 & (10.3.1857) Marie Stýblová z Podh.Újezdu *3.5.1832, Brtev 53
Ferdinand *19.8.1838 & (21.7.1873) Barbora Bejrová *22.8.1851, Brtev 42, krejčí
Prokop *17.7.1841, Brtev 44

A 4
Ignác 19.1.1797-1853 & 1. (23.8.1818) Marie Nosková z Želejova asi 1784-1829, 2. (23.11.1829) Kateřina Feixová *10.11.1799, Trotina 5 a 14 Ignác *25.10.1830 & (24.10.1848) Antonie Kuhnová *3.11.1835, Trotina 4 Josef *27.8.1854 & (6.2.1877) Františka Portyková *9.1.1856, Trotina 4 Anna *12.4.1877 provd. Seifrtová
Jan Ignác *30.7.1832 & (9.5.1864) Anna Mikešová, Trotinka 5 Jan *9.6.1870 & (3.9.1895) Anna Pajásová z Miletína *17.5.1873
Josef *18.1.1839 & (2.6.1862) Marie Trnková *13.7.1840 František 26.2.1864-1919 & (28.4.1891) Marie Magdalena Dědková 1.7.1866-1957, výpravčí, Lipnice Karel 16.9.1894-1965 & (2.8.1928) Marie Hlaváčková 1904-1979, Dvůr Králové, ředitel textilky (viz Galerie) Karel 25.3.1930-1995, Dvůr Králové, chemik
Václav 12.1.1841-1883 & Františka Vlčková 19.11.1849-1905, Dolní Dehtov 10 František *30.3.1872 & (23.11.1897) Františka Rejlová *1.12.1871, Dolní Dehtov 10 Zdeňka *12.5.1898 provd. Vondroušová, Hradec Králové

A 5
Jan Josef 13.9.1801-1867 & Kateřina Haufková-Janečková, Bílá Třemešná 159 Jan *10.9.1831 & (1858) Aloisie Munzarová
František *22.10.1835 & (27.10.1868) Viktorie Jarolímková 1843-1898 Emanuel *29.7.1873 & (25.7.1904) Marie Šubrová *5.12.1875 Josef 16.2.1920-2002 & Miloslava Vondroušová *8.1.1922, Dvůr Králové Jiří *1944
Jaromír *1946
Pavel *1951

A 6
Karel 18.12.1807-1863 & Anna Khunová 1812-1884, Třebihošť 55 Jan 13.1.1847-1890 & 1. (20.4.1869) Anna Šulcová 1848-1886, 2. ?, Třebihošť 55 a 52, starosta Jan 5.11.1870-1949 & (23.2.1897) Františka Šubrová 7.11.1875-1952, Třebihošť 52, starosta a kronikář Jaroslav 10.2.1919-1973, Třebihošť 52
Josef 13.9.1872-1937 & (4.6.1910) Emilie Miškovská 10.3.1892-1950, Ing., vrch. stavební rada, Praha (viz Galerie) Josef 21.4.1911-1992 & Jarmila Mádrová 1910-1992, Ing., Hradec Králové
Ludmila 17.12.1912-1990 provd. Kostlivá, Praha
Jarmila 4.3.1914-2011, RNDr., provd. Šimonová, USA
František 7.10.1875-1955 & (3.5.1899) Josefa Hrdinová *11.9.1872, Třebihošť 55 František 9.4.1900-1976 & Anežka Sychrová 26.2.1910-1975, Třebihošť 55
Josef 3.12.1902-1968, Třebihošť 55
Vilém 9.6.1880-1938 & (24.1.1926) Alžběta Holičová, technik, Praha (pak Myjava, Slovensko)

A 7
Josef 3.5.1790-1837 & 1. (16.2.1819) Kateřina Švarcová z Pecky asi 1790-1823, 2. (1.3.1824) Františka Pechová z Bukoviny asi 1805-1873, Pecka 12, kolář Josef 5.1.1820 & (29.2.1848) Anna Jiřičková z Čisté * asi 1827, Pecka 12, kolář Alois *21.6.1852 & (26.11.1883) Quidobaldina Rumlová *19.12.1835, úředník, Nechanice
Arnošt *31.1.1859
Josef 11.3.1861-1912, Václavice u Benešova, farář
Karel *28.7.1871
Jan *5.5.1825
Václav 3.2.1827-1866 & (2.9.1851) Františka Langnerová z Pecky *17.5.1832, Pecka 84 Ignác *21.12.1860
Václav *25.1.1863
František 14.12.1828-1876, krejčí, Pecka 84
Ferdinand *9.11.1830 & (23.6.1862) Anežka Sálová-Kyselová z L. Olešnice 5.11.1834-1866, Pecka 115 Vilém *1.5.1865
Antonín 21.11.1836-1878 & (5.11.1862) Marie Šulcová z Pecky *27.2.1840, Pecka 84

A 8 - tato část byla v únoru 2016 spojena s A 2.1, viz Jan * asi 1795 & Rosina Šturmová ze Stupné atd.

A 9
Jan 10.3.1790-1826 & (14.9.1816) Kateřina Johnová z Bělé * asi 1797, Borovnice 117 (Branná) Jan 5.6.1824-1886 & (19.2.1849) Anna Č. asi 1829-1912 (dcera Filipa Č. z Borovničky) Jan *9.6.1871 & (12.6.1894) Marie Endtová *2.7.1877 Josef *26.10.1899 & (28.1.1928) Karolina Č. * ? (z Horní Brusnice), Borovnice 117
Antonín *10.7.1901
František *9.5.1826 & (24.11.1846) Johana Marxová z Bělé * asi 1821 Josef *1.2.1847

Začátek stránky       Hlavní stránkaB. Borovnice, 2.polovina 17.století: Daniel a Kateřina

Tato rodová větev v těchto tabulkách původně začínala o generaci později, Františkem a Zuzanou. V r.2011 se v nejstarší peckovské matrice podařilo najít záznam o narození Františka, tedy i o jeho rodičích. Jestli byl nějaký příbuzenský vztah mezi Martinem z větve A a Danielem, to zatím nevíme ...

Daniel okolo 1652-1712 & (př.1675) Kateřina ? * př.1659-1729, Borovnice Jan 3.6.1675-1762 & (28.10.1704) Alžběta Sallmanová ?-1722, Borovnice Jan Kryštof *16.10.1714 & (8.10.1758) Kateřina Soukupová Jan Antonín 1.3.1761-1805 & (20.1.1782) Kateřina Štěrbová z Vidonic asi 1756/9-1812, Borovnice 58/95, Borovnice 141/107 (Branná) Franz 11.7.1784-1856 & (25.2.1805) Marie Č. asi 1785-1837 (dcera Gotfrieda *1748 z Borovnice 114, větev B), Borovnice 95 Franz 28.11.1809-1887 (B0.1)
Anton 24.10.1812-1853 & (8.2.1847) Josefa Portigová 13.4.1823-1856
Josef 5.12.1814-1845 & (13.11.1841) Kateřina Hacklová *26.5.1820
Mathias 6.3.1819-1893 (B0.3)
Josef 10.5.1787-1862 & 1. (23.5.1820) Alžběta Stammelová 19.7.1789-1835, 2. (24.11.1835) Anna Marksová ze Lhoty * asi 1804, 3. (6.2.1844) Kateřina Rennerová ze Stupné asi 1815-1878, Borovnice 92, Borovnice 86
(František) Anton *9.1.1789
Ferdinand *3.7.1797 & (19.11.1822) Alžběta Šarfová *9.10.1787, Borovnice 93 Jan *20.12.1820 & 1. (16.2.1841) Anna Seifertová *14.8.1819, 2. (5.5.1857) Marie Kudrnovská z Nemojova * asi 1831
František *10.7.1824
Josef *27.7.1827 (B0.5)
Václav 31.8.1762-1806
František 14.6.1677-1723 & (př.1703) Zuzana ?, Borovnice Jan Michal 4.12.1703-1787 & 1. (19.2.1730) Anna Alžběta Stormová 4.3.1710-1747, 2. (14.1.1748) Alžběta Košťálová 19.5.1728-1764, 3. (př.1766) Alžběta ?, Borovnice 73 Jan Jiří 21.2.1742-1805 & 1. (15.2.1767) Zuzana Kracíková z Bělé asi 1747-1772, 2. (26.7.1772) Kateřina Khunová asi 1751-1816, Bělá 13/12, Bukovina 22/19, kolář František 1.1.1770-1830 & 1. (9.8.1789) Kateřina Pechová z Bukoviny asi 1771-1825, 2. (5.11.1826) Barbora ? (vdova) * asi 1776, kolář, Bělá 12 Jan 13.10.1803-1857 & (8.2.1832) Anna Munslová z Pecky 4.9.1801-1890, Pecka 159, ranhojič
Josef 5.7.1782-1858 & (20.2.1814) Marie Mádlová z Bukoviny 29.8.1793-1858, Bukovina 19
Josef 10.4.1750-1829 & 1. (11.2.1776) Barbora Tippeltová 11.5.1756-1823 z Javoří, 2. (11.2.1824) Anna Marie Krausová z D. Javoří * asi 1776, Horní Javoří 23, Bukovina 8/1, rychtář Josef Matyáš 28.10.1776-1856 & 1. (kolem 1798) Anna Schneiderová 13.9.1768-1804, 2. (2.6.1804) Kateřina Ulrichová z Tikova asi 1776-1846, Bukovina 32/24 Josef *17.7.1800 (B1)
Jan 15.5.1802-1890 & 1. (8.2.1833) Anna Ulrichová-Hilmarová z Radkyně asi 1793-1860, 2. (14.1.1861) Cecilie Sturmová z Radkyně *12.8.1839-1885, Radkyně 6
František *31.7.1809 (B2)
Václav *1.8.1814
Jan Matyáš 27.4.1783-1870 & (24.2.1805) Marie Pechová z Bukoviny asi 1786-1855, Bukovina 39 Antonín *22.1.1816 (B4.5)
František *7.3.1820 (B3)
Josef *4.7.1825 (B4)
Antonín *23.5.1787
Václav Matyáš *7.11.1789
Matyáš Ignác *27.1.1792 & (19.11.1816) Marie Plecháčová z Bukoviny * asi 1797, Bukovina 8/1, 3
František *8.1.1757 & (asi př. 1788) ? František * asi 1791 & (3.11.1811) Anna Laňarová z Podh.Újezdu 14 *25.5.1788, Bělohrad 34 František *22.2.1821 (B6)
Jan Matyáš *16.8.1769 & (2.10.1790) Alžběta Mindelová * asi 1768, Borovnice 73/112 a (asi od 1819) Borovnice 63, mlynář Karel *6.7.1800 & (11.7.1820) Alžběta Reumundová 10.4.1796-1861, Borovnice 63, mlynář Jan *22.2.1821
František *21.5.1822 (B5.1)
Josef 4.12.1703-1770 & Anna Rozina ? asi 1708-1758 Jan Josef 1.2.1734-1811 & (1.10.1759) Anna Marie Lachmanová asi 1729-1809, Borovnička 66 Jan 13.1.1760-př.1797 & (29.10.1787) Anna Marie Stuchlíková * asi 1766, Borovnička 66, Borovnice 111/161 Jan *27.2.1791 (B5.2)
František *15.2.1795 (B5.2)
Jan František *10.8.1765
Filip 11.5.1773-1810 & (24.11.1795) Marie Purmová asi 1772-1852, Borovnička 66 Jan *10.9.1797 (B5.5)
František *12.10.1799 (B5.5)
Josef *12.1.1801
Ignác *25.2.1804 (B5.5)
Filip *12.3.1806 (B5.5)
Václav *4.11.1809 (B5.5)
Josef *17.12.1739-1823 & (2.11.1766) Anna Kateřina Valešová asi 1741-1821, Borovnička 63
Gotfried 5.9.1748-1828 & (14.11.1773) Marie Anna Č. (dcera Antona a Rosiny Kobrové) 4.11.1744-1820, Borovnice 76/114 František *10.10.1775
Johan Anton *30.12.1787
Josef *27.6.1792 & (13.2.1817) Zuzana Šarfová *29.12.1793, H.Branná 109 Johan * asi 1821 & (21.2.1843) Veronika Kochová * asi 1820
Ignác 15.3.1795-1867 & (1.2.1815) Anna Kateřina Tauchmanová 23.2.1794-1850, Borovnice 114 Johann *4.7.1815 (B5)
Marie *14.12.1822 (B5)
Ignác *2.6.1827 (B5)
František *4.10.1829 (B5)
Veronika *23.12.1831 (B5)
František 2.6.1706-př.1761 & (př.1725) Zuzana ? asi 1705-1785, Borovnice 64 Josef *16.5.1728 & (př.1754) Alžběta Hamplová, Žďár 12 Josef *17.1.1758
Jiří Vojtěch *25.4.1761
František 11.1.1739-1781 & (31.1.1761) Anna Marie Buchartová z Vidochova, Borovnice 64
Jan Václav 18.4.1742-1802 & (27.8.1769) Veronika Glaserová z D.Branné, sedlák, D.Branná 144 Josef 16.4.1782-1802
Jan 1.2.1786-1847 & (11.6.1811) Alžběta Novotná z D.Branné asi 1787-1865, sedlák, D.Branná 144 František 3.10.1813-1872 (B6.1)
Václav 30.5.1819-1850 (B6.1)
Ignác 14.5.1821-1891 (B6.1)
Josef *18.6.1823 (B6.1)
Petr * asi 1828 (B6.1)
Eliáš 9.4.1708-1764 & (9.3.1738) Anna Rozina ? - Weisová asi 1721-1781, Borovnice 55 Jan Jiří 9.4.1741-1796 & (19.11.1775) Kateřina Urbanová * asi 1756/7, Borovnice 55, Borovnice 129 Jan *4.10.1776 (1805 voják)
František 24.2.1782-1832 & (př.1804) Marie Tauchmanová asi 1781-1845, voj.veterán, Borovnice 129/88 František 10.8.1807-1882 & (26.1.1827) Veronika Wesková 21.8.1791-1862, Borovnice 88
Ignác *4.3.1815
Laurenc 21.10.1822-1898 (B6.2)
Josef 5.1787-1814(?)
Jan Václav 14.10.1790-1861 & 1. (31.10.1811) Alžběta Neumannová asi 1787-1829, 2. (9.2.1830) Kateřina Krausová 25.6.1788-1845, Borovnice 165 Jan 3.9.1812-1879 (B6.3)
Václav 26.10.1823-1853
Josef *20.7.1831
Jan Václav * ? & (1.2.1766) Kateřina Halačková ze Staňkova asi 1740-1824, Staňkov 14
František 16.2.1747-1809 & (25.2.1781) Anna Alžběta Neumannová asi 1759-1822, Borovnice 55/87 Josef *18.2.1782
Ignác *24.3.1784
Jan 25.1.1787-1878 & (9.2.1813) Anna Stilzová z Čisté asi 1793-1866, Borovnice 87 Josef 14.3.1818-1896 (B6.4)
František *15.10.1829 & (18.7.1859) Marie Marxová ze Lhoty *22.5.1832, Arnoštov 10
Christian 4.11.1791-1843 & (7.11.1825) Thecla Hochmanová asi 1797-1856, Borovnice 109 Johan *5.7.1833 (B6.6)
Ignác 18.2.1836-1864
Franz *19.7.1793
Tobias *27.1.1802 & (20.11.1825) Anna Kohlová 16.3.1803-1883, Borovnice 124 Anna *20.6.1833 (B6.7)
Ferdinand 19.4.1838-1913 (B6.7)
Gotfried 7.7.1751-1823 & 1. (20.2.1781) Kateřina Mühlová asi 1748-1806, 2. (1.3.1808) Monika Justová z K.Lhoty asi 1781-1847, Borovnice 137/82 František *21.11.1785
Josef Jan 30.6.1760-1829 & 1. (3.2.1790) Zuzana Remoltová asi 1770-1806, 2. (25.11.1806) Kateřina Haklová asi 1782-1854, voj.veterán, Borovnice 162/85 Václav 11.4.1808-1880 & 1. (22.11.1830) Zuzana Stomelová 7.7.1791-1842, 2. (25.10.1842) Alžběta Purmová 28.12.1800-1856, Borovnice 86
Marie *5.11.1810, Borovnice 85 Františka *27.6.1836 (B6.8)
Josef 19.9.1813-1873 & (20.11.1832) Anna Sturmová *20.11.1804, Borovnice 85 Eliáš *27.8.1835
Anton 17.1.1845-1911
Anna *24.4.1847 (B6.8)
Gotfried asi 1709-1794 & Anna Marie Mádlová asi 1723-1808, Žďár u St.Paky 16 Jan * ? & (4.3.1783) Alžběta Tribenekrová z Bukoviny 20
Antonín *8.10.1763
Václav Gotfried 1.7.1766-1848 & (27.10.1787) Anna Říhová asi 1770-1845, Žďár u  St.Paky 16 Josef 17.7.1794-1867 & (24.2.1816) Anna Sachrová asi 1794-1870, tkadlec, Žďár 33 Josef 26.3.1819-1890 (B6.9)
Gerváz 23.5.1822-1841
Protáz 23.5.1822-1896 (B6.9)
František *23.11.1825 (B6.9)
Václav *29.9.1829 (B6.9)
Jan *29.10.1831 (B6.9)
Václav 16.2.1802-1873 & (př.1828) Marie Prášilová †1896, Žďár 16 Josef *29.5.1845 (B7)

... a pokračování větve B v dalších generacích:

B 0.1
Franz 28.11.1809-1887 & (3.3.1835) Marie Nagelová 13.12.1809-1880, Borovnice 95 Johan *23.5.1839 & (21.10.1862) Anna Sturmová * asi 1838, Borovnice 79 Johan *17.1.1866
Anton *26.11.1871
Emanuel *28.7.1850

B 0.3
Mathias 6.3.1819-1893 & (26.10.1841) Anna Hackelová 13.4.1818-1897, Borovnice 75, Borovnice 89 Franz *7.8.1840 & (31.10.1864) Barbara Č. *25.5.1840 (dcera Josefa *1813 z Borovnice 85), Borovnice 38 Franz *24.7.1865
Josef *26.5.1872
Christian *26.7.1878
Emanuel *30.6.1883 & (23.9.1911) Sofie Krátká
Václav *31.12.1887 & (23.2.1911) Emilie Kuhnová
Johan *14.1.1848 & (17.10.1876) Anna Grögerová *26.9.1844, šindelář, Borovnice 90
Kristian 27.10.1849-1909 & (23.9.1873) Alžběta Č. *20.10.1842 (dcera Josefa *1813 z Borovnice 85) Kristian *30.7.1885
Hermann *6.9.1851 & Anna Schrammová z Úsova na Mor., hodinář, Borovnice
Anton 19.7.1853-1883 & (6.2.1881) Marie Blašková * asi 1859
Emanuel 18.9.1857-1885 & (18.11.1884) Marie Blašková * asi 1859 (vdova po bratrovi), Borovnice 89 Emanuel *11.8.1885 & (16.8.1909) Marie Quapilová *2.12.1887, hodinář, Šternberk

B 0.5
Josef *27.7.1827 & Anna Tauchmanová, Lánov Eduard *7.3.1863

B 1
Josef 17.7.1800-1856 & (9.2.1836) Marie Raisová z D.Javoří 16.9.1816-1891, Bukovina 24, Bukovina 37 Antonín 14.6.1838-1892 & (26.11.1861) Anna Nosková z D.Kalné 21.6.1836-1914, Bukovina 37 František 21.9.1862-1931 & (3.11.1885) Anna Stuchlíková z Pecky *1.7.1865, Radkyně / Jaroměř Ladislav 22.6.1895-1945 & (14.6.1921) Marie Řezníčková *9.9.1897 (viz Galerie)
Antonín 6.8.1870-1923 & (18.11.1902) Leopoldina Síbrová z Kalu *5.5.1875, Bukovina 37
Václav 12.12.1872-1952, Bukovina 37
Vincenc 23.1.1875-1942 & (27.4.1912) Emilie Jančarová 17.1.1876-1943, Praha Jan 6.4.1913-1980 & (9.9.1944) Věra Vonešová 1.7.1920-2005, Praha (viz Galerie) Radim *1947, Praha
Bohumil 19.8.1881-1968 & (1946) Anna Fejková-Šepsová 4.3.1897-1974, Bukovina 37

B 2
František 31.7.1809-1871 & (4.2.1834) Marie Plecháčová z Bukoviny asi 1815-1878, Horní Javoří, krejčí František 12.7.1834-1883 & Antonie Machová z Valdova, H.Javoří 9 František 1.9.1868-1925 & (17.10.1899) Anna Zlatníková *6.9.1878, Pecka 85, tesař Bedřich 18.7.1901-1965 & (27.1.1927) Ludmila Klapalová Jiří *1930
Miloš *1946
František 27.11.1905-1991 & (19.1.1932) Berta Stuchlíková 12.11.1906-1986 Jaroslav *1943
Jaroslav 13.1.1920-2011 & (1950) Marta Jirovská 1926-2015, Praha (viz Galerie) Miroslav *1951
Zdeněk 1953-2000
Jan *16.12.1874 & (12.9.1898) Albína Rejmontová *5.7.1864, obuvník, L.Bělohrad 35, P.N.Ves 57 Bohumil *1898
Oldřich *15.6.1901 & Marie Sytná Miroslav *1931
Josef *13.3.1905 & (23.3.1929) Jarmila Klůzová *27.12.1909
Bohumil *27.4.1879 & ?, Dolánky Jaroslav * ?

B 3
František 7.3.1820-1895 & (8.2.1841) Kateřina Nosková z Vidonic 26.11.1821-1913, Bukovina 39 František *17.1.1848-1869
Václav 20.9.1849-1940 & 1. (27.1.1872) Marie Nálevková z Kalu 16.1.1852-1879, 2. (29.7.1879) Anna Bartoníčková z Brtve 14.2.1860-1931, Bukovina 39 Josef 20.3.1875-1935 & Marie ?
Václav *19.1.1878 & (30.9.1901) Pavlína Jiřičková
František 21.3.1881-1962 & (14.2.1912) Emilie Vejvarová-Wagenknechtová 1887-1930, Praha (viz Galerie) Vladimír 1.3.1914-1990 & 1. Judita Štěrbová 21.4.1929-2001, 2. Jaroslava ?
Miloš 1916-2007 & Věra La Motte-Ungermannová *19.10.1922-1995
Anna *21.4.1884 provd. Pechová, L.Bělohrad
Ludmila *13.5.1886 provd. Rykrová, Podháj
Jan *16.2.1892 & Božena Brabcová *1893, Praha Jan *1930 (viz Galerie)
Jan 2.8.1852-1944 & (31.1.1876) Anna Bukovská z Bukoviny u Čisté *18.5.1857, Bukovina 4 František 2.9.1876-1957 & Anna Č. 1887-1960 (dcera Jana a Anny Šturmové, větev A2), Bukovina 4 František 1908-1969 & Jiřina ?, Butoves, Tuř
Jan 1910-1983 & (1937) Zdena Plecháčová, Borovnice 32
Karel 1912-1987, Bukovina 4
Jaromír 1916-1983 & Marta ? 1920-1996, Mostek
Bohuslav * ? & Marie Žižková
Jan 1882-1956 & Julie Brunová, Lány 55 Josef * ?, H.N.Ves 28
Jaroslav * ? & ?, H.N.Ves Jaroslav * ?
Karel * ?

B 4
Josef 4.7.1825-1887 & (22.10.1844) Marie Bartáková 1825-1902, Úhlejov 12 Václav *1.11.1847 & (2.10.1871) Aloisie Voňková * asi 1843, Choltice, lesní Václav *20.12.1873 & (16.11.1896) Anna Tchýnová *7.5.1875, Písek, obchodník Václav *13.1.1901
Josef *27.1.1905 & (27.6.1942) Jiřina Kytková Jiří *1944, Praha
Josef 19.11.1856-1911 & (8.11.1881) Marie Hamanová 8.9.1857-1921, Úhlejov 12 Josef 27.12.1887-1915, krejčí
František 28.10.1889-1980 & (1925) Julie Mikšová 16.5.1896-1987, řezník Miroslav *28.3.1926 & Jaroslava Pižlová
Václav 18.9.1894-1964 & (10.11.1917) Marie Špůrová 13.12.1883-1949
Jaroslav 23.8.1902-1986 & Anna Baliharová 16.12.1901-1973, Rohoznice, zemědělec Jaroslav *8.3.1929 & Ludmila Palátová, Zlín
Vladimír 1.5.1933-2016 & Anna Kulhánková, Praha
Antonín 25.1.1862-1958 & (11.1.1887) Kristina Žižková, hajný, J.Kopec u Choltic Václav * ?, Dvůr Králové Václav *1926, Ing.arch., Hradec Králové
Antonín 9.6.1900-1978, Svojšice Jaroslav 1.2.1930-2000
František * ?
Josef * ?
Jan *10.5.1864, Lázně Bělohrad - D.Nová Ves Josef * ?

B 4.5
Antonín *22.1.1816 & (30.1.1837) Anna Nosková z Bukoviny * asi 1818, chalupník, Měník 3 Jan * ? & Barbora Kraulová, Měník 23 Josef *20.4.1873 & (1.10.1900) Marie Bednářová *19.10.1878, obuvník, N.Bydžov 124 Josef *4.4.1900 & 1. Lidmila Randáková Otakar *1924, Jablonec n.N.
Luděk 4.1.1928-2010, Liberec
Jan 16.6.1913-2006 & Anna Nevrlá, Nová Ves n.Nisou Jan 16.7.1934-2003 & Alena Horáková, Nová Ves n.Nisou
Václav 17.9.1917-1991 & Božena Skalická, Liberec Pavel *1947

B 5
Johann *4.7.1815 & (24.11.1834) Anna Č. *4.7.1811 (dcera Josefa z Borovnice 94)
Marie *14.12.1822, Borovnice 114 Josef *16.2.1849 & (př.1877) Karolina Erbenová asi 1850-1884, Hostinné Wenzel *28.9.1878
Johann *8.1.1859 & 1. (10.11.1885) Marie Nisser *24.6.1862, 2. (14.6.1904) Ludmila Leder *5.11.1868, Hostinné Josef *12.8.1886 & (3.8.1914) Agnes Juklová
Franz *16.3.1888
Gustav *20.5.1894 & (14.2.1925) Františka Schoberová-Hanková *16.7.1889
Jindřich *21.4.1905, Vlčice, farář (Heinrich Czersowsky, Wildschütz bei Trautenau)
Johann *20.5.1908
Ignác 2.6.1827-1890 & 1. (př.1857) Maria Batová asi 1830-1866, 2. (30.10.1866) Anna Č. 3.1.1845-1926 (dcera Heřmana *1819, větev AC), Borovnice 114 Ignác 28.4.1870-1959 & (25.2.1895) Franziska Hakel 15.2.1869-1953, Borovnice - Schnaitheim (Německo) Ignác 19.6.1898-1918, padl v 1.sv. válce
Johann 1.5.1900-1971 (Cersowsky) & (1950) Marie Plahusch 12.9.1913-1994, Schnaitheim (Německo) Anton *1951 (Cersowsky), Německo
Reinhard *1955 (Cersowsky), Německo
Anton 26.8.1889-1974 & (8.10.1917) Anna Kuhnová 24.7.1891-1969, Borovnice 82 Erhard 27.10.1920-2015 (Cersowsky) & Margarethe ? 1919-1994, Německo Horst *1939 (Cersowsky), Německo
Erna 29.12.1922-1997 provd. Kraftová, Borovnice
Hildegard *1931 provd. Lejdarová, Borovnice
František 4.10.1829-1905 & Brigitta Tippeltová 21.3.1838-1902, Borovnice 109 František 10.9.1862-1912 & 1. (16.6.1885) Karolina Neumannová 20.2.1857-1896 (vdova po Josefovi Č., větev A2.5), 2. (10.2.1899?) Juliana Dobřenská 8.11.1866-1903 (z Borovničky 93), Borovnice 112 František *5.12.1887 & (10.6.1911) Marie Tauchmannová
Josef *29.3.1868 & (17.11.1892) Karolina Č. *17.1.1872 (dcera Josefa *1824 z Borovnice 103, větev AC), Borovnice 103 Josef *6.6.1898 & (26.6.1937) Katharina Blaschková
Rudolf 16.7.1901-23.11.1941 & (1.9.1923) Marie Č. 10.5.1899-1993 (dcera Emanuela *1873, větev B6.4), Borovnice 103 Rudolf 30.5.1929-1942
Bruno *21.4.1934 (Cersowsky) & Annemarie Lins, Düsseldorf
Wenzel *18.8.1903 & (19.10.1926) Maria Kandelová
Johan *14.8.1875
Veronika *23.12.1831 Johan *3.3.1858
Christian *14.5.1870

B 5.1

František *21.5.1822 & (1853) Františka Rašková z Žeretic *12.9.1829, Borovnice 63 Karel *12.5.1861

B 5.2
Jan *27.2.1791 & 1. (11.11.1821) Alžběta Krausová 25.3.1792-1848, 2. (27.8.1850) Anna Kandelová *14.5.1823, voj.veterán, Borovnice 10 Gotfried *14.10.1825 & (18.11.1849) Kateřina Kandelová 24.3.1821-1866, Borovnice 10 Franz *2.4.1855
Franz 15.2.1795-1855 & (23.10.1827) Klára Kandelová 22.3.1792-1867, voj.veterán, Borovnice 161 Jan 25.5.1831-1908 & (18.11.1851) Marie Tauchmannová z Kalu 5.7.1832-1886, Borovnice 56 Jan *25.4.1854 & 1. (8.11.1881) Kateřina Kandelová 13.4.1858-1894, 2. (13.10.1903) Marie Krausová *1.6.1863, Borovnice 190 Johan *27.5.1882 & (14.7.1913) Anna Sturmová
Josef *12.11.1886 & (19.10.1911) Marie Stöhrová z Horš.Týna
Václav *5.2.1890 & (18.10.1913) Anna Dittrichová z Borovničky
Franz *7.3.1893 & (9.12.1917) Kateřina Sturmová
Václav *16.10.1857
Franz *8.9.1859 & (4.11.1889) Karolina Štěrbová *2.2.1865, Borovnice 56

B 5.5
Jan *10.9.1797 & (25.11.1817) Anna Šturmová z Vidonic asi 1797-1858, Borovnička 66 František 21.4.1823-1860 & (18.11.1845) Kateřina Spičanová *12.10.1824, Borovnička 66
Václav *10.3.1833 & 1. (př.1858) Anna Tauchmannová z Borovničky asi 1835-1866, 2. (př.1869) Marie Müllerová, Borovnička 70 Václav *19.10.1860
Johan *23.2.1865 & (17.11.1891) Františka Wanková *23.2.1868, Vratislavice
Anton 14.7.1878-1942 & (4.10.1909) Anna Wagnerová, Jablonec
František 12.10.1799-1824 & (5.3.1821) Johana Valešová z Borovničky * asi 1798, Borovnice 53 František *18.11.1821
Josef *18.8.1823 & (25.9.1843) Agnes Vaňková z Huttendorfu (Zálesní Lhota) 1825-1898, Borovnice 174 Josef 2.5.1861-1911 & 1. (7.8.1886) Anna Augstenová z Janova Dolu 12.10.1865-1907, 2. (20.4.1910) Terezie Albertová, Liberec Josef *20.6.1887
Rudolf *18.7.1905
Ignác 25.2.1804-1866 & Alžběta Tauchmanová z Borovničky asi 1803-1866, švec a šindelář, Pecka 192, Pecka 140 Josef 16.10.1830-1902 & (29.9.1856) Františka Horáčková z Pecky 22.7.1834-1903, šindelář, Pecka 174, Pecka 140 Antonín *21.8.1858
Jan *21.5.1860 & (15.11.1887) Filumena Jodasová ze St.Paky *13.2.1865, obuvník, Pecka 93 Josef 23.11.1888-1916
Jan *12.5.1899 & (17.2.1940) Marie Pavlovcová, N.Paka
Ladislav *27.6.1903
Bartoloměj 25.3.1876-1952, Rudná u Prahy
Jan 27.10.1839-1898 & (17.11.1868) Anna Stomlová z Pecky 11.1.1838-1913, Pecka 124 Jan *11.4.1869 & (14.9.1913) Adelhaida Šuranová z Hřenska, Praha
Filip *12.3.1806 & 1. (př.1827) Marie Hampelová z Borovničky asi 1801-1868, 2. (20.7.1869) Barbora Dreslerová * asi 1808, Borovnička 61 Josef *4.2.1832 & (16.8.1853) Kateřina Dresslerová z Borovničky *26.12.1834, pekař, Borovnička 69 Jan *14.1.1863
Filip *22.10.1868
Václav *4.11.1809 & (23.2.1835) Kateřina Rulfová z Pecky * asi 1808, Borovnička 58 Josef *12.12.1837 & (24.11.1868) Anna Scharfová z Borovnice *20.10.1850, Borovnička 58 Franz *26.11.1869
Jan *10.3.1874 & (9.2.1903) Marie Kuhnová *5.1.1883

B 6
František *22.2.1821 & Anna Černá *1830, Lukavec 5 František *26.4.1857 & (6.2.1882) Barbora Čížková *1856, zedník, Lukavec František 1883-1915 & Anastazie Holoušová, Lukavec František 1911-1975 & Kateřina ?, Lukavec Milan *1940 Milan *1964
František *1941
Karel 1913-1991 & Miloslava Nožičková 1921-2008, Ostroměř Karel *1948 Pavel *1978
Oldřich 1893-1957 & ?, Praha Oldřich 1922-1945
Dalibor 1929-1991
Josef 30.3.1859-1916 & (16.11.1886) Ludmila Podzimková *24.3.1864, zedník a tkadlec, L.Bělohrad 49 Jindřich 2.7.1897-1967 & Antonie Hájková, Beroun Ladislav 5.9.1921-1967 & Jaroslava Soukupová, Liteň Ladislav *1951
Miloš *1957
Antonín * ? & ?, Lukavec Jaroslav *24.10.1905 & ? Jaroslav *1944
Jaromír * ?, Dvůr Králové

B 6.1
František 3.10.1813-1872 & 1. Kateřina Lukešová asi 1811-1850, 2. Marie Magdalena Kotíková z Roztok † př.1882, D.Branná 24 Jan 20.9.1842-1875
František 12.2.1847-1875 & (25.1.1870) Marie Lukešová * asi 1850 František 2.2.1870-1941 & (13.6.1896) Marie Erbenová *6.7.1872, D.Branná 200 Arnošt *6.12.1896
František *18.2.1902 & (13.5.1935) Hedvika Srnová z Vrchlabí
Josef *21.12.1872 & (16.6.1896) Marie Scharfová *2.4.1877, obchodník, D.Branná 200
Ignác 30.8.1853-1927 & 1. (5.11.1878) Antonie Mašková-Ullmanová z Nové Paky * asi 1853, 2. (3.6.1909) Josefa Fričová, obchodník, Praha
Josef 26.2.1855-1885 & (př.1882) Marie Střížková z Tříče
Václav 18.11.1856-1925
Václav 30.5.1819-1850 & (21.10.1845) Veronika Lukešová * asi 1822, D.Branná 144/145 Jan *14.1.1849 & (22.8.1870) Anna Scharfová * asi 1850, D.Branná 144/145 Josef *21.2.1871 & (4.11.1913) Terezie Hejcmanová
Jan *8.12.1872
Antonín *16.6.1879
Ignác 14.5.1821-1891 & (10.7.1849) Marie Schulzová z Lev.Olešnice asi 1825-1881 Josef *3.3.1852 & (9.11.1880) Albína Haklová *7.8.1861, D.Branná 144 Jan Ignác *22.12.1882-1925
Václav *14.7.1893
Arnošt *8.4.1897
František 3.12.1853-1933 & (2.6.1889) Barbora Č. 1.1.1861-1937 (sestřenice, dcera Josefa a Barbory), rolník, Senetín 12 Jaroslav 13.7.1892-1944
Jan 20.4.1856-1925 & (25.1.1881) Marie Haklová *1.2.1860, D.Branná 121 Josef *15.6.1886 & (16.7.1915) Marie G.
Jan *23.6.1889 & (17.2.1914) Filomena Košťálová z K.Lhoty *1.8.1894, sedlák, D.Branná 121
Bedřich *25.11.1891
František *8.12.1895
Arnošt *5.12.1887
Josef *18.6.1823 & Barbora Francová z Vitic, hostinský, Senetín 12 u K.Hory František *3.12.1852 & Anna Exnerová z Damírova, hostinský, Senetín Jaroslav *24.3.1877
Josef 29.5.1865-1938 & (11.2.1889) Marie Divišová z Újezdce *17.4.1868, kovář, Újezdec Miroslav *8.2.1916
Jaroslav *27.1.1873 & (15.5.1897) Anna Divišová z Újezdce *7.4.1872, sedlák, Zálesní Lhota 36 Josef *1.10.1898 & (13.8.1921) Anna Plecháčová z Bukoviny u Č. *1.1.1903, kovář, Z.Lhota 36
František *4.7.1901
Jaroslav *23.12.1902
Petr * asi 1828 & (29.1.1850) Františka Macháčková * asi 1830, Vrbice Václav *9.1.1855 (sňatek 1877)
Petr *5.3.1859 (1893 Kostelec n.Ohří)
Josef 29.8.1861-1901 & (22.9.1887) Anna Antošová 17.10.1861-1905 z Krnska, hostinský, Liberec
Jan *2.3.1865 (sňatek 1897)

B 6.2
Laurenc 21.10.1822-1898 & (15.8.1852) Anna Wesková asi 1829-1890, Borovnice 88 Josef *25.12.1852 & (15.2.1876) Františka Hofmannová *14.8.1851 Josef *31.5.1880
Vít *8.4.1862 & 1. (př.1887) Anna Horáková ze Z.Ždírnice 16.4.1866-1891, 2. (25.8.1891) Anna Sturmová ze Staňkova *7.7.1865, Borovnice 88 Vít *8.4.1888 & (12.4.1913) Albína Nosková z P.Lánova *28.5.1888, Hermsdorf (Německo) Robert *30.6.1913
Antonín *26.1.1890 & (7.10.1916) Amalie Nöhlová z P.Lánova *4.4.1894, Karlsruhe (Německo)
Václav *27.9.1899 & (24.10.1925) Marie Seifertová, Wurzburg (Německo)
Josef *18.3.1903

B 6.3
Jan 3.9.1812-1879 & (3.2.1839) Marie Neumannová 8.11.1811-1880, Borovnice 165 Jan *1.1.1853 & (př.1889) Marie Grohová, Borovnice 165

B 6.4
Josef 14.3.1818-1896 & (25.2.1851) Kateřina Endtová 26.11.1827-1868, Borovnice 87 Josef 25.5.1856-1913 & (1878) Kateřina Steffanová z Borovničky Reinhold *26.3.1879
Emil *23.2.1881
Anton *25.3.1868 & (15.1.1894) Marie Grohová *24.12.1865 Josef *22.5.1888 & (8.9.1911) Paulina Wesková
Emanuel 24.5.1873-1918 & (8.11.1898) Marie Stuchlíková 6.9.1873-1945 Josef 19.9.1904-1983 & (13.8.1929) Emma Nisserová 3.7.1906-2003 Franz *10.12.1927 (Cersowsky), Kitzingen
Josef 16.2.1930-1948
Günter *13.9.1943 (Cersowsky), Niederwerrn
Anton 6.1911-1943
Robert 1913-1942

B 6.6
Johan *5.7.1833 & Anna Borufková z Borovničky, Borovnice 139 Josef *20.5.1871 & (5.11.1895) Františka Sturmová ze Staňkova * asi 1866
Augustin *14.8.1884

B 6.7
Anna *20.6.1833 Josef *31.5.1860
Franz *18.3.1869
Ferdinand 19.4.1838-1913 & (26.2.1867) Regina Donthová 17.8.1843-1915, Borovnice 124 Johan 29.6.1867-1924 & (29.10.1892) Karolina Böhmová z Čisté *9.11.1867, Borovnice 124 Anton 1.8.1891-1934 & (25.1.1919) Anna Č. *19.11.1893 (dcera Ferdinanda *1862 z Borovnice 96, větev AC)
Josef *19.3.1893 & (5.8.1929) Anna Hakelová *21.10.1907
Franz *31.12.1899 & (7.7.1927) Filomena Fickerová *11.8.1901
Johann *13.1.1902
Franz *25.11.1875 & (14.11.1901) Anna Scharfová *22.5.1881 Franz *4.7.1905 & (4.2.1928) Rosalie Grohová

B 6.8
Františka *27.6.1836 Vincenc *8.7.1872 & (6.11.1909) Agnes Pátá ze Z.Ždírnice Josef *6.11.1900 & (27.9.1924) Marie Vajsová *10.7.1901, dělník, Slemeno
Václav *4.9.1877
Anna *24.4.1847 Anna *4.5.1869 Alfons *6.7.1893 & (19.6.1920) Terezie Kainarová

B 6.9
Josef 26.3.1819-1890 & (15.2.1844) Františka Trejbalová * asi 1823-1898, Žďár 44 Josef *11.10.1850
František *3.12.1851 & (20.1.1883) Julie Pospíšilová z Peřimova *14.9.1861
Václav *29.10.1859 & (28.47.1891) Františka Grafková z Heřmanic *28.2.1865, sochař a štukatér, Náchod Josef Václav *16.3.1895
Protáz 23.5.1822-1896 & (13.2.1847) Johana Donthová asi 1821-1888, Lev.Olešnice 23 František *17.10.1847
František *23.11.1825 & (13.6.1854) Josefa Korbelářová asi 1828-1862, Žďár 27 František *21.10.1854
Václav *29.9.1829 & (23.11.1852) Františka Podrazilová * asi 1830, Žďár 33 František *20.9.1862 & (1.2.1896) Emilie Korbelářová z Ústí *3.6.1862, mlynář
Josef *3.11.1866
Jan 29.10.1831-př.1903 & (16.8.1855) Anna Janďourková asi 1828-1903, Mříčná Jan *27.12.1860 & (30.5.1882) Františka Zajíčková, Peřimov Josef *27.3.1883 & (28.2.1920) Marie Plecháčová-Ditrychová *16.9.1884

B 7

Josef 29.5.1845-1895 & (23.8.1864) Františka Mládková * asi 1845 Josef 30.11.1880-1952 & (24.2.1906) Marie Mládková Josef 1.2.1907-1988 & Anna Čermáková
Ladislav 24.12.1908-1969 & Marie Antošová Ladislav *1938
Jaromír 2.11.1914-1962 & Františka Chrtková Jaromír *1952

Začátek stránky       Hlavní stránkaC. Borovnice, 2.polovina 17.století: Tobiáš a Rozina

Tobiáš okolo 1639-1709 & (př.1664) Rozina okolo 1637-1692 Fridrich *9.5.1664 & 1. Ludmila asi 1667-1698, 2. Alžběta Jiří *4.4.1690 & 1. (př.1718) Matylda, 2. (př.1721) Dorota Jan Václav *1.5.1718
Jan *7.3.1696 & (24.10.1745) Rozina Weisová
Václav *3.8.1707
František *7.8.1718 & (4.10.1744) Anna Marie Urbanová Antonín *17.12.1744
František *9.7.1749
Ignác *9.12.1751
Jiří *1.2.1667
Jeremiáš 20.3.1673-1701
Jan př.1679-1742/3 & (16.11.1697) Alžběta Fastíková př.1681-1748 Jan *11.12.1702
Tobiáš *3.12.1704
Jiří *26.12.1714

D. Borovnice, 2.polovina 17.století: Václav a Dorota

Václav př.1647-1722 & 1. (př.1655) Alyna, 2. (31.1.1669) Dorota Millerová asi 1652-1716 Jiří *11.10.1687 & 1. (26.10.1711) Marie Berková asi 1693-1743, 2. (27.2.1748) Kateřina Pátá ze Z.Ždírnice 24.7.1721-1772, D.Kalná Jiří asi 1714-1762 & (6.11.1735) Kateřina Petříková asi 1716-1771, D.Kalná Václav *20.7.1740
Josef *19.3.1746
Jan *13.9.1749
(Jan) Petr *17.10.1716-1787 & (29.10.1741) Anna Stránská, D.Kalná 44 Jan *19.12.1744
Václav *27.3.1746
Pavel 21.6.1751-1824 & 1. (21.4.1777) Anna Stránská z Př.Ždírnice asi 1744-1800, 2. (12.1.1801) Alžběta Klapalová z D.Kalné asi 1777-1841, Čistá u Horek 170/66 Jan Matyáš 22.9.1778-1854 & (31.1.1802) Barbora Košťálová asi 1784-1831, Čistá 10 Anna *9.7.1808 (D1)
Josef 10.6.1824-1885 & (23.5.1849) Františka Lednová z D.Kalné 1822-1880, Čistá 10
Antonín Jiří 20.4.1783-1859 & 1. (25.5.1808) Anna Plecháčová z Čisté asi 1787-1829, 2. (23.8.1829) Marie Mindelová z Borovnice asi 1796-1866, Čistá 66 Antonín 17.12.1809-1872 & 1. (1.6.1841) Marie Kopecká z Pecky asi 1817-1868, 2. (7.9.1868) Anna Havlová * asi 1840, Čistá 212
Josef 2.2.1812-1885 & (13.8.1836) Anna Valešová asi 1815-1883, Čistá 37
Mikuláš 8.12.1815-1887 (D2)
František *24.8.1807 &1. (16.11.1841) Kateřina Sníšková (Smíšková?) asi 1804-1855, 2. (11.10.1858) Františka Jandová * asi 1831, B.Třemešná 73, Hořice 427, tkadlec Josef *5.2.1842 & (20.11.1865) Terezie Vaníčková * asi 1841, Hořice 236, tkadlec
Josef *1.5.1754 & 1. (10.2.1777) Marie Stilzová, 2. (25.11.1778) Anna Ludvíková asi 1750-1800, 3. (12.11.1800) Anna Stránská * asi 1782, Kalná 44 Josef *23.2.1811
Josef *22.3.1722 & (26.5.1744) Alžběta Stránská Josef *13.4.1744 & 1. (2.9.1770) Ludmila Pátá (vdova) z Arnoštova asi 1721-1779, 2. (4.7.1779) Barbora Imlaufová z H.N.Vsi asi 1752-1796, 3. (asi 1797) Rosina Heková ze Stupné, Arnoštov 10 Josef František *7.10.1787
Jan 15.8.1746-1806 & (13.11.1778) Anna Kubíková asi 1740-1820, Kalná 156/36, tesař Jan *11.12.1780
Josef 13.10.1789-1863
František *11.3.1795
František *10.9.1748
Antonín 13.4.1751-1786
Václav *3.8.1753

D 1 (USA: změna příjmení - Cheroske, Cherovsky, Cherry)
Anna 9.7.1808-1902 Antonín 25.6.1830-1902 & 1. (6.2.1850) Anna Žižková z Nové Paky 16.1.1826-1876, 2. (7.10.1877) Katrine Stojec *1843, švec, Čistá 66, r.1869 i s matkou a 6 dětmi do USA (N.York, Wisconsin) Antonín 5.11.1850-1924 & (3.11.1872) Sarah Mary Husek z Kutné Hory 6.2.1853-1916, Los Angeles (do USA již 1868) Julian L. Cheroske 1878-1935 & Sadie Ella Warner 19.11.1889-1977, Los Angeles Julian Farnsworth Cheroske 24.2.1908-1999 & Velma Florence Sperry *1909, San Diego Richard Julian Cheroske *16.8.1930, Los Angeles
Ronald Ray Cheroske *3.11.1933 & Marilyn R. Dobrei *1941, Los Angeles
Raymond Earl Cheroske *1937 & 1. Linda K. Snyder *1938, 2. Marjorie Louella Simons *1937
Richard Carson Cheroske 1906-1975, Los Angeles
Sebald Luis Cheroske 19.8.1881-1951 & Hadasah C. Beecher 10.1.1879-1969, Los Angeles
Anton Frank Cheroske 2.5.1888-1976 & Elleanor Dorothy Petsel *1893, Los Angeles
Arthur Buchlin Cheroske 8.1.1890-1953 & Monica I. Mc Kinnon *1891, Los Angeles Arthur Gerrie Cheroske 6.5.1922-2009 & 1. Alice J. Necasek *1924, 2. Marry Ann Cogswell *1924, California
Robert H. Cheroske *11.7.1924 & Janice M. Mckeever *1927, Los Angeles
Josef 9.9.1852-1899, New York
František *14.2.1862 & Annie Stransky
Jan 27.5.1866-1902, Kewaunee (Wisconsin)
Adolf 8.2.1880-1961 & 1. Agnes Belot 1892-1955 (př.1902 rozv.), 2. Mary Blahnik 19.2.1881-1924, Wisconsin Joseph Cherovsky 16.3.1902-1965 & Blanche ? 6.7.1904-1981, Kewaunee (Wisconsin)
Frank Cherovsky 1905-1960
Luis Cherry 1907-1967 John Cherry
Joseph Cherry
Victor Cherovsky 2.2.1911-1963, Kewaunee Donald Cherovsky 1938-2014
Edward Cherovsky 30.3.1885-1976 & Emma S. Harvey Cherovsky *1905

D 2
Mikuláš 8.12.1815-1887 & 1. (24.2.1838) Marie Zaplatílková asi 1816-1838, 2. (18.2.1840) Barbora Stránská * asi 1821, Z.Ždírnice 51 Josef *20.9.1846 & (23.1.1872) Barbora Malá ze Stupné *14.4.1852 Josef *15.4.1878

E. Hořice, 2.polovina 17.století: Jan a Ludmila, Tobiáš a Anna

Jan př.1644-1693 & (př.1662) Ludmila, Hořice, radní Jan př.1663-1720 & (28.6.1681) Kateřina Jan *26.5.1692 & (21.11.1728) Marie Šmaterová Jan *24.3.1730 & (29.1.1758) Barbora Kolářová Jan *13.7.1761 & Anna Bažantová, Hořice 247 Jan Václav *21.6.1783
Jiří př.1665-1732 & (6.10.1686) Anna Smrčková †1732 Jiří *1.4.1688
Jan *17.4.1701
Václav *1.3.1704
Adam Václav *28.12.1712
Václav *7.2.1666 & (26.6.1685) Zuzana Kovářská †1711 Jan *12.4.1689 & (14.1.1714) Anna Steklá Jan Ignác 23.1.1715-př.1793 a (4.2.1744) Alžběta Steklá Jan Donát *8.8.1752
Josef *9.8.1757 & (24.9.1793) Dorota Huterová * asi 1772, krejčí, Hořice 316 Josef *11.6.1799
František *4.10.1801 (E1)
Jan *13.7.1805 (E1)
Václav *14.14.1698 & (22.11.1722) Dorota Bičišťová Václav 10.12.1733-př.1807 & (17.2.1773) Veronika Červinková, Hořice 265, kovář Václav *14.1.1774 & (12.11.1805) Anna Dvořáková * asi 1785, Hořice 9, kovář Josef 28.8.1813-1880 & (1.5.1838) Anna Bičišťová * asi 1818, kovář
Josef *30.5.1779 & (5.1.1808) Anna Neumannová * asi 1787, krejčí, Hořice 425 Josef *7.11.1811 (E2)
Václav *4.4.1814 & (7.2.1843) Marie Rusová * asi 1822
František *17.9.1819 & (8.2.1848) Anna Valentová * asi 1826
František *9.12.1781 & (12.8.1811) Anna Zelinková * asi 1790, bečvář, Hořice 124 Josef 31.10.1815-1845
František 1.7.1820-1868
Jan *8.10.1785 & (28.8.1822) Marie Kliková * asi 1792, švec, Hořice 245
Tobiáš př.1658-1704 & (př.1676) Anna †1707 Václav 22.1.1681-1722 & (29.9.1709) Marie Sochůrková Václav 30.12.1711-př.1787 & 1. (28.10.1742) Anna Steklá asi 1715-1752, 2. (25.6.1752) Dorota Košťálová Václav *29.12.1745 & (11.10.1778) Marie Klevektorová, punčochář, Hořice 319 Josef *29.3.1791
Karel Josef *19.9.1761 & (16.9.1787) Kateřina Zapadlová * asi 1762, Hořice 266
Tobiáš *10.12.1714 & (17.11.1743) Kateřina Matějská Václav *18.10.1746 & (27.1.1772) Magdalena Kozlová, Hořice 156
Jan 31.10.1685-př.1760 & (př.1730) Kateřina, Hořice 97 Antonín *14.6.1739 & (15.6.1760) Barbora Etrichová, Hořice 97 Jan 24.12.1762-př.1807 & (př.1785) Anna Raimanová, Hořice 366 Augustin *15.1.1789 & 1. (17.11.1807) Anna Kliková * asi 1774, 2. (př.1809) Anna Fučíková, 3. (7.7.1846) Marie Zikmundová-Vojtěchová * asi 1798, Hořice 263, tkadlec
Karel 15.7.1796-1826
Jan *4.6.1746 & (14.9.1777) Dorota Raimanová, Hořice 25 František *19.7.1780
Josef *17.2.1785
Jan *18.7.1789

... a pokračování větve E v dalších generacích:

E 1 (Hořice)
František 4.10.1801-1885 & (16.10.1827) Františka Šťastná asi 1807-1866, krejčí, Hořice 316 Josef František 12.6.1831-1912 & 1. (15.11.1853) Anna Bažantová asi 1833-1887, 2. (29.1.1894) Aloisie Bičišťová 28.10.1847-1917, Hořice 277 Josef 4.11.1854-1885 & (asi 1883) ?, kožešník
Jaroslav 5.9.1870-1931 & (9.8.1898) Julie Tomášková 4.4.1874-1949, úředník, Hořice 95
František 29.12.1834-1889 & 1. (20.8.1877) Marie Kopecká z Krhanic 16.8.1848-1879, 2. (3.2.1885) Marie Herzanová *2.1.1859, pekař, Hořice 316
Jan *13.7.1805 & (18.5.1829) Barbora Bičišťová * asi 1809, krejčí, Hořice 389 Václav *4.10.1831 & (př.1868) Antonie Vagnerová, skladník na nádraží, Jičín František *22.6.1872
Alois *16.9.1834 & 1. (př.1863) Barbora asi 1838-1864, 2. (4.7.1865) Františka Ondráčková ze Smidar 2.1.1844-1921, obchodník, Hořice 399

E 2 (Hořice)
Josef 7.11.1811-1869 & 1. (22.4.1839) Anna Kulasová * asi 1810, 2. (17.2.1862) Františka Bičišťová asi 1831-př.1869, klempíř, Hořice 283 Josef *24.4.1839 & (5.2.1883) Helena Kavanová z Jilmu 18.8.1846-1883, obuvník, Hořice 489
Petr asi 1844-1883 & (27.10.1868) Josefa Formánková * asi 1845, truhlář, Hořice 248 Josef 1.1.1872-1914 & (12.9.1900) Anna Najvirtová *5.9.1873, Liberec František Václav *12.2.1904
Alois 15.2.1842-1904 & (25.1.1870) Terezie Raimanová-Voxnerová 1.10.1831-1896, pekař

Začátek stránky       Hlavní stránkaDalší, zatím nenapojené větve

Dále jsou uvedeny rodové odnože, o kterých byly získány alespoň dílčí údaje, ale pro jejichž počátky (v 18. resp. 19.století) se zatím nepodařilo dostatečně objasnit vazbu na některou z předchozích "hlavních" větví.

N 1 - tato část byla v dubnu 2016 spojena s A, viz František *20.2.1746 & Zuzana Taslerová atd.

N 2 - tato část byla v březnu 2016 spojena s B, viz Jan Josef *1.2.1734 & Anna Marie Lachmanová atd.

N 3 - tato část byla v dubnu 2016 spojena s B, viz Jan Matyáš *16.8.1769 & Alžběta Mindelová atd.

N 4 - tato část byla v dubnu 2016 spojena s B, viz Jan Antonín *1.3.1761 & Kateřina Štěrbová atd.

N 5 - tato část byla v květnu 2016 spojena s B, viz Josef Jan *30.6.1760 & Zuzana Remoltová atd.

N 6 - tato část byla v květnu 2016 spojena s A, viz Jan Josef *3.7.1731 & Kateřina atd.

N 7 - tato část byla v květnu 2016 spojena s B, viz Jan Václav *14.10.1790 & Alžběta Neumannová atd.

N 8 - tato část byla v květnu 2016 spojena s B, viz Jan Václav *18.4.1742 & Veronika Glaserová atd.

N 9 - tato část byla v lednu 2016 spojena s N 2 a následně s B, viz František *12.10.1799 atd.

N 10 - tato část asi souvisí s B 6, zatím není doloženo jak
František * př.1832 & (př.1851) Anna Laňarová z Podh.Újezdu * asi 22.2.1828, Lukavec 5 Jan * př.1851 & (př.1871) Anna Malinová z Šár.Lhoty, L.Bělohrad čp.40 František *12.9.1871 & (7.1.1895) Barbora Pavlousková *6.10.1868 Václav *1906 & Anna Chládková *1907 Václav *1932

N 11 - tato část byla v lednu 2016 spojena s A, A 2.1 - viz Jan * asi 1795 atd.

N 12
Josef * př.1839 & (př.1858) Františka Vacková, Smiřice, lékař Alois * př.1858 & (př.1877) Josefa Šrámková, Předměřice 29, přednosta stanice Alois *28.3.1877 & (30.9.1906) Marie Rambousková *7.9.1876, Praha, soukromník, úředník Karel *1902

N 13
Josef † př.1816, L.Bělohrad 33 (?) Josef asi 1792-1839 & (9.10.1816) Anna Dubenecká 23.11.1781-1841, Miletín, tkadlec Jan 8.11.1817-1887 & (23.11.1841) Kateřina Nálevková 10.3.1815-1875, Miletín, tkadlec Jan *16.10.1842
Antonín *13.6.1844
Josef 9.4.1846–1918 & (4.6.1876) Anna Hlávková 12.12.1849-1916, pův.mlynář, Miletín, Praha František *1878, Praha
Josef *12.5.1887/8 & Anna Vošustová *1891, dělník Antonín *1912, Praha
Josef *1914, Praha
Petr *29.7.1848 & 1. (21.10.1873) Antonie Šimková z Miletína asi 1853-1893, 2. (5.2.1894) Anna Kordová-Vitochová * asi 1855, sadař, Miletín 230 Josef *17.8.1876
Jan *21.6.1886
Rudolf *3.4.1891
Josef *20.10.1820

N 14
František * př.1834 & (př.1853) Barbora Najmanová, H.N.Ves 81 František *12.3.1853 & (6.11.1877) Františka Břízková *23.12.1846, bednář, H.N.Ves 41

N 15
Antonín * př.1835 & (př.1854) Anna Urbanová, H.N.Ves 95 Prokop 29.8.1854-1928 & (2.11.1879) Antonie Tichá *28.9.1855, tkadlec, Lány 42

N 16
Josef & Kateřina Voborníková z Podolib, Bydžovská Lhotka 37 Josef 10.6.1845-1903 & (15.8.1870) Marie Vocílková z Unhoště 1.2.1849-1933, zedník, Jičín-nové město 60 Josef 22.6.1875-1902 & (16.10.1898) Anna Pokorná 13.12.1878-1910, zedník, Jičín
Alois *26.1.1878
František 20.5.1883-1909, Jičín
Václav 9.5.1848-1901 & (25.5.1874) Kateřina Kořínková z Holína 17.8.1844-1912, dělník, Jičín-nové město 44

(aktualizace 24.5.2016)

Začátek stránky       Hlavní stránka