RODOKMENY - TABULKY ZNÁMÝCH RODOVÝCH POSLOUPNOSTÍ

Na této stránce jsou uvedeny v tabulkové formě (předkové vlevo, potomci v pořadí podle data narození v navazujících řádcích vpravo) posloupnosti příslušníků jednotlivých rodových větví Čeřovských, které se dosud podařilo ověřit v matrikách, opírají se o rodinné dokumenty nebo podobné dostatečně věrohodné zdroje.

Snad to nebude chápáno jako diskriminace, ale pro lepší přehlednost jsou většinou uváděni pouze mužští potomci, kteří byli nositeli příjmení (chybí zde zpravidla i ti, o nichž je známo, že se nedožili dospělého věku) - kromě případů, kdy nositelkou příjmení byla svobodná matka. Spíše výjimečně, kdyby to mohlo být zajímavé pro nalezení rodových souvislostí, uvádím i provdané dcery. Křestní jména příslušníků rodu jsou zde někdy v počeštěné podobě, i když v originálních dokumentech jsou v dřívější době často německy nebo latinsky: Wenzel - Wenceslaus, Franz - Franciscus, Anton, Johann - Johanes (často jen Joes), Ignaz, Gotfried (Gottfried, Godefridus, ale i Godfrýd - Bohumír), Mathias. Není to ale důsledné, zejména pokud byla mateřštinou dotyčného pravděpodobně němčina.

Kromě křestního jména jsou obvykle uvedeny následující údaje (jsou-li známé): datum narození, případně úmrtí, za znakem & křestní jméno, rodné příjmení, datum narození a případně úmrtí manželky (v závorce za & je někdy datum sňatku, v případě více manželství je uvedeno i pořadí), dále místo, kde dotyčný žil (v dospělosti), a případně i jeho povolání. Přesné datum je u narození a sňatků uvedeno v případech, kdy je dobře doloženo (např. záznamem v matrice nebo nějakém úředním dokumentu), jinak je uveden pouze rok nebo přibližný rok. U úmrtí většinou také uvádím pouze rok.

O některých členech větví není známo zatím nic víc, než že se narodili - o řadě dalších nevíme ani to. Zelenají se ty části stromu, u kterých známe mužské pokračování rodu (údaje o dalších generacích až zhruba do poloviny 20.století jsou u známých větví v navazujících, odkazem připojených dílčích tabulkách - dále do současnosti zde údaje většinou raději neuvádím, nebo pouze jméno a rok narození) - zpočátku bylo toto pokračování častější u starších synů, mladší se mnohdy neženili, aby se majetek nedělil (často ale některý ze synů převzal jiné hospodářství, kam se přiženil). Někteří muži byli odvedeni k vojsku a už se ani nevrátili (celoživotní vojenská služba byla zrušena až r.1802) ... Někdy bohužel víme, že větev v mužské linii nepokračovala a končí šedým článkem ...

Přehled zahrnuje celkem 6 hlavních větví, začínajících zhruba v polovině 17.století. Čtyři začínají v Borovnici, a z nich tři pokračují i do současnosti: větev Bor-1 (Martina a Marie, dříve označená jako A), větev Bor-3 (Václava a Doroty, původně D) a větev Bor-4 (Daniela a Kateřiny, původně B). Větev označená jako Bor-2 (Tobiáše a Roziny, původně C) je krátká, známe jen 4 generace. Pořadí větví je podle předpokládaného data narození - mohlo jít velmi dobře u všech 4 borovnických větví o bratry, ale s jistotou to víme jen u větví Bor-1 a Bor-3: z biskupského dispensu u dvou sňatků opravdu vyplývá, že Martin a Václav byli bratři.

U větví Bor-1 a Bor-4 víme o jejich pokračování do současnosti také v Německu, i když s příjmením trochu pozměněným na Cersowsky. U větve Bor-3 víme o pokračování rodu v USA, ale s příjmením změněným už významně (Cheroske). A větev Bor-4 pokračuje také v USA s příjmením Cersovsky.

Další dvě větve mají trochu zvláštní postavení: patří rodinám Čeřovských z města Hořic. O jejich případném provázání s těmi borovnickými vůbec nic nevíme a jejich vznik nebo začátek je dokonce možná starší. Byly identifikovány a přidány do těchto tabulek až v r. 2015, po zveřejnění hořických matrik (a původně společně označeny jako větev E). První začíná rodinou Jana * př. 1644 (Hor-1), druhá rodinou Tobiáše * př. 1658 (Hor-2). Jan a Tobiáš také mohli, ale nemuseli být bratry; žijící potomky těchto hořických větví po meči bohužel neznáme.

U borovnických i hořických větví zatím předpokládáme jejich původ z Čeřova, a podle něj i odvození příjmení. Zatímco ale borovnické větve byly zprvu výhradně rolnické a z Borovnice se brzy postupně šířily do dalších obcí, hořické větve byly řemeslnické - měšťanské, a jejich příslušníci pravděpodobně až na výjimky zůstávali v Hořicích. Jak těchto 6 hlavních větví navazuje na první známé rodiny Čeřovských v Borovnici resp. v Hořicích, to ukazuje následující tabulka (včetně uvedení některých blízkých obcí, v nichž se příslušníci větve objevili později).

Martin před 1632-1702 & (před 1657) Marie před 1633-1693 bratr Václav, syn Jiří *12.1.1670 větev Bor-1 (původně A): Borovnice, Horní Nová Ves, Lány, Lukavec, Lázně Bělohrad, Nová Paka, Brtev, Bílá Třemešná, Bělá u Pecky, Miletín, Hořice, Pecka, Německo...
Jiří * před 1639 & (2.2.1657) Dorota Šturmová asi 1637-1692 pokračování neznáme  
Tobiáš asi 1639-1709 & (před 1664) Rozina asi 1637-1692 synové Bedřich *9.5.1664, Jiří *1.2.1667, Jan * před 1679 větev Bor-2 (původně C): Borovnice
Jan asi 1643-1693 & (10.2.1664) Dorota Zolmanová * př.1648 pokračování neznáme  
Václav před 1647-1722 & 1. (před 1665) Alyna, 2. (31.1.1669) Dorota Millerová asi 1652-1716 bratr Martin, synové Jan Kašpar *1.1.1683, Jiří *11.10.1687 větev Bor-3 (původně D): Borovnice, Brtev, Trotina, Dehtov, Dolní Kalná, Čistá u Horek, Dvůr Králové, USA...
Matěj asi 1649-1689 & (před 1671) Rozina asi 1641-1716 synové Jiří *15.3.1673, Jan Jiří *1.8.1674 další pokračování neznáme
Daniel asi 1652-1712 & (před 1675) Kateřina před 1659-1729 synové Jan *3.6.1675, František *14.6.1677 větev Bor-4 (původně B): Borovnice, Bukovina u Pecky, Pecka, Lukavec, Měník, Žďár u St. Paky, Nová Paka, Lázně Bělohrad, Praha, Svojšice, Liberec, Německo, USA...
Jan před 1644-1693 & (před 1662) Ludmila

Tobiáš před 1658-1704 & (před 1676) Anna †1707
synové Jan * př.1663, Jiří * př.1665, Václav *7.2.1666

synové Václav *22.1.1681, Jan *31.10.1685
větve Hor-1, Hor-2 (původně E): Hořice

Údaje v jednotlivých větvích jsou výsledkem postupného prohlubování znalostí: proto se původní označení větví a zejména navazujících dílčích pokračování stalo nepřehledné. Raději jsem ho upravil tak, jak bylo výše popsáno. Navazující dílčí větve jsou pak označeny daším číslem, tj. např. na Bor-1 navazují Bor-1-1, Bor-1-2 atd. Každá dílčí větev zahrnuje vždy potomky téhož rodičovského páru, uvedeného v jejím názvu.


Větev Bor-1: Borovnice, 2.polovina 17.století, Martin & Marie

Toto je z hlediska svého začátku nejstarší známá větev.

Martin př.1632-1702 & (př.1657) Marie ? př.1633-1693

Jiří 12.1.1670-1742 & (18.10.1692) Rozina Lachmanová př.1676-1736 Jan 8.9.1693-1743 & (23.11.1716) Anna Marie Petříková z K.Lhoty asi 1691-1756 Jan Jiří *22.10.1718
Jan Václav *21.6.1724
(Pavel) Antonín 15.1.1726-1784 & (?) Rosina Koberová asi 1730-1799, Borovnice 67 (Branná) (Jan) Josef 23.10.1749-1797 & Alžběta Mašková asi 1749-1811, familiant, H.N.Ves 73/33 Ignác *2.5.1784
František Jan *3.8.1786 (Bor-1-1)
Josef Viktorin *15.7.1788
Pavel Antonín 10.1.1754-1761
Jan (František) 22.7.1765-1814 & (14.11.1784) Zuzana Č. (dcera Jana Kryštofa *1714) 13.1.1760-1820, Borovnice 67/102
František *14.3.1728
Gotfried 17.1.1729-1794 & Anna Marie Mádlová ze Žďáru 16.8.1728-1808, Žďár u St.Paky 16 Jan * ? & (4.3.1783) Alžběta Tribenekrová z Bukoviny 20
Antonín *8.10.1763
Václav Gotfried 1.7.1766-1848 & (18.11.1787) Anna Říhová z Kruhu asi 1770-1845, Žďár u St.Paky 16 Josef *17.7.1794 (Bor-1-2)
Václav *16.2.1802
Adam František *25.3.1731
František Vojtěch *21.4.1736
Jan Matyáš *27.1.1739
František 26.1.1698-1759 & (23.11.1723) Zuzana Petříková z K.Lhoty
Jiří 20.9.1700 & (7.11.1728) Anna Zuzana Stormová asi 1700-1772 Jan 1.11.1738-1772 & (16.2.1760) Zuzana Kandlová asi 1730-1801, Borovnice 74 Jan *3.2.1763
Kryštof 6.8.1702-1760 & (12.11.1730) Barbora Khunová, Borovnice (Branná) Jan Josef František 3.7.1731-1770 & (př.1762) Kateřina asi 1734-1806, Borovnice 77 (Branná) Josef 17.1.1762-1829 & (22.1.1792) Magdalena Wesková asi 1766/72-1821, Borovnice 77/115 Jan Antonín *3.1.1793 (Bor-1-3)
(Jan) Antonín 21.2.1736-1772 & (10.2.1765) Kateřina Č. 4.11.1744-1805 (dcera Antonína *1720, 2.sňatek 1775 Josef Fišer), Borovnice 63 (staré)
František *7.5.1747
Václav 27.9.1704-př.1761 & (24.11.1732, dispens) Zuzana Č. 28.1.1712-1786 (dcera Jana Kašpara Č.), Borovnice 59 (Branná) Jan Jiří 28.12.1734-1804 & (3.2.1765) Anna Marie Baudišová z D.Olešnice asi 1740-1803, Borovnice 59 František *14.8.1768 & Alžběta asi 1768-1835
(Jan) Václav *14.5.1775, voják
Antonín Josef 5.1.1738-1804 & 1. (31.1.1761, dispens) Anna Alžběta Rašková z Borovnice 1.8.1743-1786, 2. (19.2.1787) Barbora Finková z Černého Dolu 9.5.1766-1829, Lány 15 František 18.2.1767-1835 & (26.11.1787) Apolonie Finková z Černého Dolu 21.9.1770-1837, kolář, H.N.Ves Jan *10.6.1790 (Bor-1-4)
František *17.5.1794
Antonín *3.12.1802
Augustin *1.2.1809
Josef 19.1.1790-1860 & (6.3.1810) Anna Rybová z N.Paky *21.8.1788, Lány 19, familiant Jan *15.2.1814 (Bor-1-5)
Antonín *22.1.1826
Jan Gabriel 24.3.1796-asi 1865 & 1. (3.7.1821) Rosina Šturmová ze Stupné 27.11.1795-1831, 2. (28.2.1832) Terezie Dreslerová ze Stupné 1.7.1803-1846, 3. (15.6.1852) Terezie Valešová z Borovničky *29.6.1807, Stupná, Bělá, H.N.Ves 73, P.N.Ves 42, kolář Jan *25.1.1826 (Bor-1-6a)
Josef 16.2.1828-1848
Václav 31.5.1830-1877 & (4.8.1851) Kateřina Krausová z Bělé *27.11.1827, sedlák a kolář, Bělá 1
František *30.3.1836 (Bor-1-6b)
Ferdinand *3.4.1843
Václav *29.1.1799 & 1. (6.2.1821) Helena (Magdalena) Gottsteinová z H.N.Vsi * asi 1802, 2. (19.2.1851) Rosalie Krausová ze Štikova * asi 1808, Štikov 13 Jan *18.12.1829
Prokop Antonín 20.5.1803-1826 & (12.2.1822) Kateřina Sudková z H.N.Vsi *7.10.1799 (Lužany), H.N.Ves 29 František *3.2.1824 (Bor-1-7)
Prokop *6.9.1826
(Jan) Josef 25.3.1740-1793 & (22.7.1765) Anna Klára Šarfová asi 1737-1811, Borovnice 61/94 (Branná) Anton 6.10.1769-1850, podruh, Borovnice 75/119
Jan 9.3.1774-1847 & (př.1801) Marie Klosová z Vidonic asi 1778-1835, Borovnice 75/119 Jan *21.7.1807
František 18.10.1812-1867 & 1. (př.1840) Kateřina Špicarová ze Stavu asi 1809-1845, 2. (18.11.1845) Anežka Bruková ze Stavu asi 1813-1850, 3. (21.2.1854) Anna Feifarová ze St. Paky * asi 1827, Stav 5
Ignác *18.4.1814 (Bor-1-8)
Antonín *21.10.1816
Josef 12.6.1782-1814 & (20.2.1810) Klára Kandelová z Borovnice 25.7.1791-1852, Borovnice 94 Josef *12.2.1815 (Bor-1-9)
Gotfried Pavel 1.5.1744-1821 & (25.9.1768) Anna Marie Stefanová z Borovničky př.1752-1807, Borovnice 62 (Branná), Borovnice 59/96 František 17.9.1769-1822 & 1. (12.11.1792) Klára Mindelová asi 1773-1809, 2. (20.4.1812) Alžběta Remoldová-Rolfová asi 1767-1830, Borovnice 151, Borovnice 172/123 František *3.12.1798 (Bor-1-10)
(Jan) Václav 20.6.1773-1848 & (12.11.1798) Kateřina Mindelová z Borovnice 20.11.1781-1843, Borovnice 172, Borovnice 81/125 František *30.12.1800 (Bor-1-11)
Gotfried 24.10.1802-1869 & (20.2.1838) Františka Mládková z Borovničky asi 1818-1890, Borovnice 125
Ferdinand *13.2.1815
Augustin *6.3.1817
Heřman *16.2.1819
Gotfried 14.9.1778-1805
Matyáš 19.2.1781-1823 & 1. (29.8.1803) Anna Glasová asi 1779/80-1818, 2. (15.10.1818) Klára Mindelová z Borovnice * asi 1786, Borovnice 34, Borovnice 98 (Branná), Borovnice 135 František * asi 1802 (Bor-1-12)
Josef *27.10.1809 & (20.11.1836) Anna Šarfová *7.7.1816
Ignác *7.1.1814
Václav 18.9.1816-1866 & (13.8.1840) Františka Málová z Pecky * asi 1821, Pecka 94
Josef 15.8.1783-1805
Jan 15.8.1786-1839 & (8.1.1811) Alžběta Endtová 8.7.1792-1846, Borovnice 59/96 (Branná) Jan *24.1.1814 (Bor-1-13)
Heřman *8.4.1823
Serafin *23.1.1835
Ignác *21.2.1751

... a pokračování větve Bor-1 v dalších generacích:

Bor-1-1: potomci Josefa z H.N.Vsi & Alžběty roz. Maškové
František Jan 3.8.1786-př.1850 & (3.11.1811) Anna Laňarová z Podh.Újezdu 14 *25.5.1788, Bělohrad 34, H.N.Ves, Lukavec 5 Josef *11.7.1813 & (13.11.1838) Františka Šturmová ze Sv.Újezdu *1.2.1811, L.Bělohrad Jan *27.1.1839 & 1. (4.2.1873) Marie Bartoníčková ze Š.Lhoty 18.12.1851-1884, 2. (10.1.1886) Anna Rajmanová z Rehče *22.4.1862, lazebník, Šár.Lhota Bohuslav *23.6.1874 & (22.11.1898) Marie Říbová z Praskačky *24.8.1872, dělník, Smiřice, Lukavec František *24.2.1902
Bohumil *31.7.1904 & (9.7.1927) Anna Č. *22.11.1901 (dcera Františka *1871 z L.Bělohrad)
Jaroslav *22.1.1912
Václav *24.9.1849
František 22.2.1821-př.1901 & (4.2.1850) Anna Černá z Lukavce *21.11.1830, Lukavec 5 Marie *6.12.1852 Jaromír 28.5.1884-1914 & (22.10.1910) Marie Holasová, Dvůr Králové, padl v 1.sv. válce
František *26.4.1857 & (6.2.1882) Barbora Čížková z Lukavce *18.10.1856, zedník, Lukavec 73 František 19.8.1883-1915 & (14.2.1911) Anastazie Holoušová z Lukavce *3.3.1889, Lukavec 73 František 31.8.1911-1975 & Kateřina ?, Lukavec Milan *1940, syn Milan *1964
František *1941
Karel 31.3.1913-1991 & Miloslava Nožičková 1921-2008, Ostroměř Karel *1948, syn Pavel *1978
Oldřich 22.5.1893-1957 & ?, Praha Oldřich 1922-1945
Dalibor 1929-1991, malíř, Praha
Josef 31.3.1859-1916 & (16.11.1886) Ludmila Podzimková z Tikova *24.3.1864, zedník a tkadlec, L.Bělohrad 49 Jindřich 2.7.1896-1967 & Antonie Hájková, Beroun Ladislav 5.9.1921-1967 & Jaroslava Soukupová 1929-2004, Liteň Ladislav *1951, Řevnice
Miloš *1957, Králův Dvůr
Antonín 14.6.1874-1917 & (16.10.1899) Anna Václavíková z Mlázovic *27.7.1875, kameník, Lukavec 5, padl v 1.sv. válce Jaroslav *24.10.1905 & ? Jaroslav *1944 Jaroslav
Pavel
Jan 12.5.1828-př.1895 & (18.10.1859) Anna Malinová z Šár.Lhoty *25.12.1838, vyslouž.voják, L.Bělohrad 40 Václav 21.9.1867-1886
František 12.9.1871-př.1927 & (7.1.1895) Barbora Pavlousková z H.N.Vsi *6.10.1868, L.Bělohrad 175 Josef *9.3.1895 & Marie *7.8.1896 z Bělohradu, L.Bělohrad 194, kovář
František *12.11.1899, padl v 1.sv. válce
Václav *25.5.1906 & Anna Chládková *1907 Václav *1932 & Vlasta Janků Václav *1955, biochemik, RNDr. CSc., Praha (viz Galerie)
Josef Viktorin 15.7.1788-1839 & (9.10.1816) Anna Dubenecká 23.11.1781-1841, Miletín, tkadlec Jan 8.11.1817-1887 & (23.11.1841) Kateřina Nálevková 10.3.1815-1875, Miletín, tkadlec Jan *16.10.1842
Antonín *13.6.1844
Josef 9.4.1846–1918 & (4.6.1876) Anna Hlávková z Prahy-Libně 12.12.1849-1916, pův.mlynář, Miletín, Praha František *4.4.1879 & (2.4.1923) Anna Špičková ze Zátvoru *23.9.1892, kočí, Praha
Josef *12.5.1888 & (8.10.1911) Anna Vošustová *5.2.1891 ze Sedlce, cihlář.dělník Antonín *1912, Praha
Josef *1914, Praha
Petr *29.7.1848 & 1. (21.10.1873) Antonie Šimková z Miletína asi 1853-1893, 2. (5.2.1894) Anna Kordová-Vitochová * asi 1855, sadař, Miletín 230 Josef *17.8.1876
Jan *21.6.1886 & (28.3.1922) Anna Baliharová-Chmelíková z Miletína *20.10.1878, holič, Miletín 32
Rudolf *3.4.1891
Josef *20.10.1820

Bor-1-2: potomci Václava ze Žďáru u St.Paky 16 & Anny Říhové
Josef 17.7.1794-1867 & (24.2.1816) Anna Sachrová asi 1794-1870, tkadlec, Žďár 33 Josef 26.3.1819-1890 & (15.2.1844) Františka Trejbalová asi 1823-1898, Žďár 44 Josef *11.10.1850
František *3.12.1851 & (20.1.1883) Julie Pospíšilová z Peřimova *14.9.1861, Žďár 44 František *6.6.1883 & (22.1.1916) Hedvika Čančíková z Nymburka *27.7.1892, četník a soudní úředník, Nymburk František 10.12.1910-1988 & (30.9.1939) Zdenka Kulichová z Rašovic 12.2.1918-1985, Ing. František *1940
Zdeněk *1950
Václav *29.10.1859 & (28.47.1891) Františka Grafková z Heřmanic *28.2.1865, sochař a štukatér, Náchod Josef Václav *16.3.1895
Protáz 23.5.1822-1896 & (13.2.1847) Johana Donthová asi 1821-1888, Lev.Olešnice 23 František *17.10.1847 & (20.2.1882) Marie Horáčková z Roztok * asi 1861
František *23.11.1825 & (13.6.1854) Josefa Korbelářová asi 1828-1862, Žďár 27 František *21.10.1854
Václav *29.9.1829 & (23.11.1852) Františka Podrazilová * asi 1830, Žďár 33 František *20.9.1862 & (1.2.1896) Emilie Korbelářová z Ústí *3.6.1862, mlynář
Josef 3.11.1866-1930, dělník, St.Paka
Jan 29.10.1831-1909 & (16.8.1855) Anna Janďourková asi 1828-1903, podomní obchodník, Mříčná Jan 27.12.1860-1916 & (30.5.1882) Františka Zajíčková, dělník, Peřimov, St.Paka Josef *27.3.1883 & (28.2.1920) Marie Plecháčová-Ditrychová *16.9.1884
Václav 16.2.1802-1873 & (př.1828) Marie Prášilová †1896, Žďár 16 Josef 29.5.1845-1895 & (23.8.1864) Františka Mládková * asi 1845 Josef 30.11.1880-1952 & (24.2.1906) Marie Mládková Josef 1.2.1907-1988 & Anna Čermáková
Ladislav 24.12.1908-1969 & Marie Antošová Ladislav *1938, Praha Pavel
Jaromír 2.11.1914-1962 & Františka Chrtková Jaromír *1952, Čistá Jaromír
Luboš

Bor-1-3: potomci Josefa z Borovnice 115 & Magdaleny Weskové
(Jan) Antonín 3.1.1793-1845 & 1. (20.2.1816) Anna Portigová *6.10.1794-1838, 2. (22.11.1841) Marie Č. *25.4.1809 (dcera Jana *1774 z Borovnice 119), Borovnice 115 (Branná) František *21.9.1818 & (1.9.1846) Magdalena Dreslerová 7.11.1822-1893, Borovnice 115 Antonín *19.8.1864 & 1. (4.10.1886) Filomena Kandelová asi 1860-1889, 2. (24.9.1889) Mariana Krausová 28.8.1858-1890, domkář a tkadlec, Vidochov 56
Gotfried 27.7.1831-1856

Bor-1-4: potomci Františka z H.N.Vsi & Apolonie Finkové
(Býšť, Hoděšovice: změna příjmení - Štěrovský, Štěřovský)
Jan 10.6.1790-1861 & (22.12.1813) Barbora Cardová z Lukavce * asi 1790, Lukavec 54, Brtev 31, Hoděšovice Jan 17.11.1816-1862 & (9.2.1836) Josefa Mikulková z Kalu *8.6.1818, Lány, Hoděšovice Josef *14.3.1848 & 1. (22.11.1870) Anna Picková z Hoděšovic asi 1848-1872, 2. (18.11.1873) Anna Lejhanec z Hoděšovic * asi 1856, Hoděšovice (Štěrovský)
František asi 1819-1894 & (4.2.1839) Františka Mertová z Lánů 3.3.1818-1883, Býšť Antonín *12.7.1845 & (asi 1871) Barbora Malá z Ostřetína (Šterovský)
Josef *6.3.1860 & (3.6.1884) Marie Kosinová z Býště *6.6.1863, Býšť (Štěrovský)
Antonín *16.9.1821 & (20.11.1842) Marie Jedličková z Hoděšovic asi 1821-1886, Hoděšovice Josef *10.8.1849 & (16.11.1875) Františka Skalická z Býště asi 1851-1878, Hoděšovice (Štěrovský)
Jan *5.7.1851
Josef *19.9.1824
Václav *9.10.1830
František 17.5.1794-př.1852 & 1. (3.2.1823) Kateřina Macnarová z H.N.Vsi *1796/1802, 2. (10.9.1845) Rosalie Šírová z Přibyslavi u N.Paky *19.5.1803, kolář, H.N.Ves 91 Josef 11.7.1822-1905 & 1. (22.2.1841) Josefa Sehnalová z H.N.Vsi *11.4.1821, 2. (26.7.1852) Barbora Laušmanová z H.N.Vsi *6.11.1825, 3. (5.5.1863) Barbora Grohová z Brtve *12.5.1843, H.N.Ves 91, Brtev 25 František 10.8.1851-př.1914 & (11.6.1877) Filomena Krupková z Bukoviny 6.8.1852-1914, Brtev 30, Dvůr Králové Josef *21.6.1879
František *18.6.1880
Václav *24.9.1882
Jan *8.8.1884
Josef *20.8.1853
Jan 26.10.1873-1953 & (25.9.1900) Anna Kozlová z Lánů *1.1.1880, Brtev 25, zedník František 23.5.1903-1920
Jan 2.1.1907-2000 & Barbora Grohová, Brtev 44 Zdeněk *1938
Josef 28.2.1908-1992 & Božena Kuchařová 21.10.1912-2006, Dvůr Králové Zdeněk *1937
Milan *1950
Antonín *2.6.1912 & Ludmila Vinčálková, Brtev 25 Antonín *1945
Pavel *1946
Jaroslav *1948
Václav *1949
Karel 20.5.1917-2000, Miletín
Bohumil *18.11.1920
Antonín *11.7.1877
Antonín *3.12.1802 & 1. (25.1.1821) Alžběta Bayerová z Hřídelce * asi 1803, 2. (10.8.1851) Anna Jarošová z Milovic *5.12.1822, 3. (19.11.1866) Františka Rejmontová (Rejmundová) ze Sv.Újezdu *2.4.1836, H.N.Ves 6 Antonín *4.7.1855 & (14.5.1877) Kateřina Střihavková z H.N.Vsi *26.9.1853, H.N.Ves 17 Antonín *10.1.1876 & (13.2.1909) Marie Brdičková ze Dvora Králové *25.3.1887, gymn. profesor, Jičín
František *29.11.1879, Brno
Josef *20.11.1890 & (6.6.1922) Ludmila Kozlová z Lánů *8.11.1894, Lány 15 Jiří *1926, Lány 15
Josef *1932, zootechnik, Doc. Ing. DrSc. (viz Galerie) Vít *1967
Jaroslav *8.1.1896 & (27.2.1922) Růžena Kozlová z Lánů *12.3.1897 Jaroslav * ?
Josef *19.4.1869 & (18.2.1895) Anna Munzarová z Chotče *6.6.1872, obuvník
Augustin *1.2.1809 & (22.5.1843) Anna Vokrouhlecká-Nosková ze Sv.Újezdu *11.4.1811, H.N.Ves 33 Antonín 31.5.1843-př.1913 & (20.11.1877) Marie Střihavková z H.N.Vsi *27.1.1856 Antonín *2.8.1881 & (29.9.1913) Marie Tribenekrová z H.N.Vsi *31.3.1892, H.N.Ves 33 Jaroslav 1921-2014
František *24.12.1844
Václav *27.6.1846

Bor-1-5: potomci Josefa z Lánů 19 & Anny Rybové
Jan 15.2.1814-př.1878 & (21.11.1837) Rosalie Karlová z Radkyně *26.4.1814, H.N.Ves 79 Josef 28.4.1839-př.1910 & 1. (25.2.1862) Kristina Č. *25.12.1840 (dcera Jana *1796 a Terezie Dreslerové z H.N.Vsi 73), 2. (29.8.1885) Barbora Štípková-Šulcová z Bělohradu 28.1.1833-1910, domkář, Lukavec 91 Karel 20.12.1875-1954 & (1908) Felyxia Strenkowska z Augustova (Polsko) †1966, r.1903 do USA Karel (Charles) 9.3.1909-1993 & (30.8.1942) Helen Bauman, New York
Francis (Frank) 16.3.1913-30.3.1962 & (12.9.1941) Genevieve (Evelyn) Larity, New Jersey, změna příjmení na Cerosky. Synové Francis *1942, Robert *1944, Kevin *1957
František *25.7.1843 & (16.1.1872) Anna Fojtová z Brtve *4.11.1847, H.N.Ves 13, kolář
Jan *26.5.1846 & (29.4.1872) Anna Šturmová z Pecky *28.7.1850, H.N.Ves 79 Josef 25.3.1873-1916 & (14.11.1899) Růžena Hátlová z Dobše *16.12.1877, Černín 5, hostinský, padl v 1.sv. válce Josef *6.10.1901
Karel *20.1.1879 & (10.11.1908) Marie Vokrouhlecká z H.N.Vsi *23.2.1884, Vřesník 35 Karel *20.9.1909
František *6.2.1881 & (6.2.1906) Marie Grohová z Bělé *24.1.1886, kolář, Bělá 42 František *12.3.1910
Jan 11.1.1883-1956 & (3.11.1908) Julie Brůnová z Lánů *12.8.1887, Lány 55, H.N.Ves 28 Josef * ?, H.N.Ves 28
Antonín *27.10.1884 & (8.11.1910) Marie Brožová z H.N.Vsi *12.1.1891, kolář, H.N.Ves 154
Jaroslav *12.9.1889 & (13.5.1919) Marie Vesková z Kalu *22.12.1895, H.N.Ves Jaroslav * ?
Karel * ?
Bohumil *6.11.1893 & Marie Žižková, Bílá Třemešná 287, obchodník s dřívím Karel 28.8.1940-2006, Bílá Třemešná 287, pekař, syn Karel
Vilém *23.5.1896, padl v 1.sv. válce
Antonín 16.3.1849-1870
Vendelín 3.6.1857-př.1914 & (9.7.1878) Anna Langnerová z Pecky *28.10.1859 František *10.1.1881 & (14.10.1905) Marie Šulcová z Vrchoviny *26.3.1883, Horní Růžodol, dělník Josef *9.3.1907
Jindřich *30.7.1885 & (17.2.1914) Zdenka Najmanová z H.N.Vsi *28.1.1891, H.N.Ves 75 Josef *29.7.1917
Jaroslav 24.4.1887-1906
Antonín 22.1.1826-př.1888 & (29.1.1850) Anna Vraštilová z Šár.Lhoty *10.8.1829, Lány 19 Antonín 21.1.1851-1928 & 1. (15.2.1876) Barbora Lámrová ze Sv.Újezdu 18.7.1852-1886, 2. (15.6.1886) Anna Hartmanová z Chotče 24.3.1865-1930, Lány 19, rolník, kolář, starosta Josef *29.12.1883, Brno, pekař
Antonín *8.6.1897, N.Paka
Václav *11.9.1902 & 1. (14.4.1934) Ludmila Ulrychová z Lánů *19.12.1903, 2. (19.2.1944) Emilie Háková ze Dvora Kr., rolník, Lány 19
František *14.2.1905 & (2.11.1929) Milada Munzarová z Hřídelce *24.4.1908, obuvník, Teplice
Ladislav *4.8.1906, Lány, krejčí
Jaroslav *21.10.1909 & (12.6.1937) Růžena Hátlová z Hradce Králové
Josef *17.11.1854
Jan 23.11.1858-1881
Jindřich 10.9.1863-1922 & (6.5.1890) Anna Štefanová z Lánů 17.8.1870-1953, Lány 44, domkář František *23.8.1895, u četnictva, Hr.Králové
Petr *28.6.1899 & (18.2.1928) Marta Flaschinová z P.Ždírnice *22.1.1909, výpravčí
Bohumil *14.2.1902, kovář
Jindřich *11.4.1913 & ?, Lány 44 Drahoš *1939
Radomír *1952
Václav *31.7.1867 & (2.9.1888) Anna Vaníčková ze Slatin 5.8.1861-1921, Liberec, pekař Bedřich 6.6.1891-1907

Bor-1-6a: potomci Jana & 1. Rosiny Šturmové, Bělá...
Jan *25.1.1826 & (7.11.1848) Eleonora Engeová (Elengová) z Lužan 23.7.1826-1890, Bělá 28 Josef 19.12.1849-1909 & (5.2.1883) Anna Nováková z Nechanic, notář, N.Paka, N.Bydžov Václav 26.9.1883-1898
Miloš *9.2.1885, ak.malíř, Praha
Kamil 18.7.1894-1910
Jan 1.7.1853-př.1909 & (6.11.1876) Anna Holmanová z Přibyslavi (u N.Paky) 3.6.1855-1940, Bělá 24 Josef 19.12.1880-asi 1914 & (asi 1906) Marie Kolmanová, mistr zámečnický, Pecka 214, padl v 1.sv. válce
Jaroslav 10.11.1883-1911 & (26.3.1908) Barbora Hrubá-Sobotková z Obory *1.4.1880, dělník, P.N.Ves 69
František 1.10.1889-1914, dělník, Bělá
Antonín 17.5.1855-1877
Karel *17.5.1859

Bor-1-6b: ... a Jana & 2. Terezie Dreslerové, H.N.Ves
František 30.3.1836-1894 & (13.11.1860) Františka Pechová z Bukoviny *10.4.1839, H.N.Ves 73, Hořice 582, Hořice 596, kolář Josef *5.1.1862
František 10.10.1863-1907 & (2.7.1888) Anna Junová z Hořic *11.11.1865, tkadlec, Hořice 582
Karel *24.11.1875 & 1. (16.11.1902) Josefa Václavíková z Dobré Vody 21.8.1880-1911, 2. (27.8.1912) Julie Huňková-Kirschlagnerová z Hořic *9.2.1873, Hořice, tkalc.mistr Pravoslav *12.7.1903 & ?, stroj.zámečník Zbyněk *1931 & Libuše, pilot, Ing. (viz Galerie), synové Aleš a Tomáš
Roman *17.8.1913
Emanuel 31.12.1877-1897, Hořice 496, tkadlec
Ferdinand 3.4.1843-př.1894 & (23.8.1864) Antonie Vinčálková z H.N.Vsi *18.2.1837, L.Bělohrad-P.N.Ves 42, kolář Josef *23.10.1860
Antonín *8.12.1869 & (5.11.1894) Anna Formanová-Brádlová *7.4.1863 z Valdova, P.N.Ves 42 Antonín *19.8.1899 & (21.10.1922) Božena Brücknerová *24.9.1900 z D.Kalné, stroj.zámečník Jaroslav Antonín 7.4.1923-2013, P.N.Ves 42
František *20.8.1872 & (30.6.1896) Františka Pluhařová z Lánů *9.5.1875, L.Bělohrad 176, pekař František 8.5.1900-1960 & Jindřiška Otipková, pekař František *1943, L.Bělohrad
Jiří *22.4.1907 & Vlasta Samková *1912, učitel
Jan *5.8.1875 & (24.7.1899) Růžena Benešová z H.N.Vsi *11.3.1873, H.N.Ves 138, pekař Jan *28.11.1904

Bor-1-7: potomci Prokopa z H.N.Vsi & Kateřiny Sudkové
František *3.2.1824 & (28.1.1845) Barbora Najmanová z H.N.Vsi *17.11.1825, bednář, H.N.Ves 29, H.N.Ves 44, H.N.Ves 81 František 12.3.1853-př.1913 & (6.11.1877) Františka Břízková z H.N.Vsi *23.12.1846, bednář, H.N.Ves 41 František *30.12.1875
Antonín *31.5.1890 & (20.10.1913) Františka Srbová z Turnova *5.3.1890, obuvník, Lomnice n.Popelkou Antonín 14.3.1913-1943
Václav 30.8.1919-1943 & (15.2.1941) Anna Straubová 26.5.1920-1995 Václav 6.10.1941-2016, Hostinné, syn Petr
Jaroslav 22.2.1921-1995, Hostinné
Antonín *8.2.1855 & (př.1879) Emerenciana Prokůpková z Bělé, mlynářský, H.N.Ves 15

Bor-1-8: potomci Jana z Borovnice 119 & Marie Klosové
Ignác 18.4.1814-1869 & (9.2.1858) Anna Seifertová z Borovnice 29.9.1828-1878, Borovnice 119 Jan 21.5.1861-1925 & (10.11.1890) Anna Šedivá z Borovnice 5.4.1866-1918, Borovnice 119 Josef *4.2.1892 & (27.10.1921) Antonie Linhartová z Borovničky *10.4.1890
Jan *1.1.1899 & (19.7.1927) Marie Stuchlíková
Josef 5.12.1864-1928 & 1. (7.11.1892) Marie Hecková z Borovnice 28.3.1866-1893, 2. (30.1.1894) Kateřina Wesková z Borovnice 73 8.7.1872-1927, Borovnice 42, Borovnice 196, pekař Antonín *12.12.1894 & (14.8.1926) Marie Stránská z Vrchlabí *27.11.1898, Singen (Německo)
Hermína Anna *22.10.1896
Josef *11.6.1901 & (28.4.1923) Františka Dresslerová z Borovnice *24.6.1897, Borovnice 178, pekař Rudolf *30.8.1923 (Cersowsky) & Helena *1.3.1928, Illesheim
Anton 9.5.1925-1944
Josef *25.10.1928 (Cersowsky) & Helena Fibichová z Borovnice *19.10.1928, Möhlau Gerd *1961 & Heike, syn Tobias
Ignác *1.7.1869
Anton 21.10.1816-1862 & (19.2.1849) Barbora Stuchlíková 5.5.1821-1888, Borovnice 112 Jan *23.12.1849
Josef 7.6.1853-1881 & (11.2.1879) Karolina Neumannová 20.2.1857-1896, Borovnice 6 Josef *1.1.1881 & (7.11.1905) Julie Č. *29.7.1880 (dcera Jana *1843 a Anny Sturmové z Borovnice 49), Borovnice 49 Johann *13.7.1913
Franz *28.1.1920

Bor-1-9: potomci Josefa z Borovnice 94 & Kláry Kandelové
Josef 12.2.1815-1874 & (27.11.1837) Anna Stuchlíková z Borovnice 12.7.1817-1867, Borovnice 74 Christian 13.9.1839-1855
Josef *5.2.1842 & (př.1873) Františka Finková ze Starých Buků
Antonín 21.3.1844-1903 & (27.1.1874) Marie Pěchočová z Bílé Třemešné 17.2.1848-př.1903, cihlář, Smiřice Jan 5.3.1878-1952 & (30.9.1901) Marie Šulcová z Vidochova 4.10.1881-1955, strážník, N.Paka 1 František *11.4.1907

Bor-1-10: potomci Františka z Borovnice 172/123 & Kláry Mindelové
František 3.12.1798-1827 & (2.9.1816) Alžběta Šarfová *17.9.1795, Borovnice 123 Jan *25.2.1817
František *3.3.1818 & (10.2.1846) Veronika Müllerová z H.Brusnice * asi 1818
Josef *23.7.1824 & 1. (1848) Marie Dittrichová z Borovničky 121 asi 1825-1863, 2. (24.11.1863) Anna Dittrichová z Borovničky 5 31.5.1837-1903, Borovnice 103

Bor-1-11: potomci Václava z Borovnice 81/125 & Kateřiny Mindelové
František 30.12.1800-1852 & 1. (22.6.1835) Kateřina Johnová asi 1797-1840 (vdova po Janu Č. *1790 z Borovnice 117), 2. (21.2.1841) Kateřina Blaschková 28.1.1805-1882, Borovnice 117, Borovnice 100 Ferdinand *23.5.1837 & (4.3.1867) Amalie Stránská *22.5.1847 (Ždírnice)
Josef *16.11.1839 & (18.8.1885) Františka Stolzová *9.7.1841, Teplice Bedřich *5.11.1885
František *14.11.1841 & (5.6.1871) Anna Tauchmannová z Borovničky 23.3.1854-1916, H.Brusnice, Borovnice 196, pekař Josef 19.12.1870-1898 & (1.2.1897) Josefa Navrátilová *6.12.1873, Jablonec n.N.
Wilhelm *24.5.1873
Alfred *5.4.1877
Bedřich *14.7.1879 & (19.7.1902) Ida Peukertová z Proseče n.N. *3.4.1882, Vratislavice n.N.
Jan *9.2.1843 & (6.2.1872) Anna Sturmová *17.7.1849, Borovnice 49 František *24.9.1874 & (14.5.1900) Barbora Tomášková *27.1.1871, konduktér, Praha František *19.4.1901
Jan *4.5.1882
Josef *28.11.1888
Václav 8.12.1845-př.1910 & (3.2.1874) Barbora Bartáková z Pardubic 2.1.1845-1910, pekař, Rokytno, Praha Václav 26.4.1883-1902, zámečník, Praha
Eduard *1890, Praha
Ferdinand 13.2.1815-1848 & (12.7.1842) Barbora Erbertová z Kalu 11 21.4.1823-1902, chalupník, Borovnička 159 Jan *31.3.1843 & (asi 1876) Anna Hilscherová z Rennersdorfu asi 1850-1892, Plhov
Josef 15.9.1845-1907 & (28.6.1869) Marie Burdychová z Rokytníka 18.11.1849-1900, chalupník a tkadlec, Hor.Kostelec 132 Josef 27.3.1870-1938 & (18.9.1894) Františka Semeráková ze Mstětína *24.4.1872
František 7.10.1875-1946 & Vilemína Semeráková 11.1.1880-1959, skladník ČSD, St.Paka František 30.1.1902-1994 & ? Adamcová, učitel Zdeněk *1930, elektrotechnik, Prof. Ing. DrSc. (viz Galerie)
Jiří 1931-1943
Oldřich 23.3.1905-1971 & ?, nakladatel, Praha
Vilém Jan 24.6.1912-1991 & Jana Pelechová 15.5.1910-1977, N.Paka Vladimír 1940-2019, Ústí n.L., syn Vladimír
Antonín 27.3.1879-1933 & Anna Siebrová *19.2.1881 z Úpice Josef 19.9.1910 & Antonie Vlčková *12.12.1908 z Náchoda Josef *1948, syn Martin
Augustin 6.3.1817-1877 & (22.11.1836) Barbora Marksová z Bělé 30.4.1814-1880, mlynář, Borovnice 125 a 189 Jan *20.1.1841 & (4.3.1867) Anežka Crhová z N.Vsi *12.8.1846, mlynář, Z.Ždírnice Jan 26.10.1868-1946, děkan v Čibuzi
Jindřich *29.1.1871 & (21.11.1910) Anna Pitrmannová z H.Kalné *9.7.1887, mlynář, Z.Ždírnice Josef *3.3.1917 & (1943) Jana Stránská z P.Ždírnice *15.5.1916
Josef 1.8.1876-1947 & (5.7.1906) Marie Kautská z V.Mýta *11.1.1883, berní ředitel, Praha-Řevnice Josef *20.1.1908 & (27.10.1934) Josefa Winterová *1911 Josef *1935
Václav *1944, Řevnice, syn Petr
Jiří 1947-2022, Kšely
Jaroslav 22.4.1913-1940
Josef *18.3.1852 & (9.2.1878) Marie Reumundová z Borovnice *29.11.1852, mlynář, Borovnice 189, hostinský, Vídeň, pak USA Jan *16.11.1875, mlynář, N.Y.City - USA
Emil 26.7.1877-1914 & (19.8.1901) Anna Faltisová z Velké Bukoviny 22.9.1877-1932, Rochlice u L., Pardubice Otto Jan 29.2.1904-1968 & 1. (18.1.1930) Božena Kořínková z Železnice, 2. (?-1936) Vilemína Kulíková, 3. (16.10.1937) Františka Pomezná z Prasku *9.3.1912, Hradec Králové (viz Galerie)
Gustav (Augustin Josef) *8.7.1879, soustružník, Bolzano - Tyroly
Alois * ?, obuvník, Philadelphia - USA
Vilém * ?, pekař, USA
Rudolf * ?, obuvník, Berlin
Adolf * ?, obuvník, Vídeň
Heřman 16.2.1819-1894 & 1. (3.2.1839) Anna Pfeiferová z Kalu asi 1821-1862, 2. (10.2.1863) Barbora Stuchlíková 5.5.1821-1888 (vdova po Antonovi Č. * 1816 z Borovnice 112), Kal, Borovnička 159, Borovnice 192 František *7.10.1849

Bor-1-12: potomci Matyáše z Borovnice 98 & Anny Glasové
František asi 1802-1877 & (22.11.1824) Josefa Steinerová z Pecky asi 1807-1866, Pecka 138 Karel 13.12.1831-1884 & (28.2.1859) Marie Stuchlíková ze Staňkova 19.2.1830-1893, tkadlec, Pecka
Ignác 7.1.1814-1837 & (11.11.1834) Josefa Krausová z Pecky * asi 1814, Pecka 142 Josef *20.5.1837 & (4.10.1859) Thekla Bajerová z Pecky *11.4.1835, lázeňský, Pecka

Bor-1-13: potomci Jana z Borovnice 59/96 & Alžběty Endtové
Jan 24.1.1814-1895 & 1. (1839) Anna Švarcová asi 1816-1848, 2. (př.1850) Josefa Tauchmanová *25.8.1823, Borovnice 96 Jan *26.6.1841 & (25.10.1880) Marie Haklová * asi 1851, mlynář, Borovnice 189
Heřman *11.7.1845
Ferdinand 30.5.1862-1924 & (20.11.1888) Anna Sturmová *24.7.1869, Borovnice 96 Rudolf 20.12.1889-1918
Jan 20.8.1897-1916, padl v 1.sv. válce
Josef *18.2.1900 & (17.2.1925) Františka Tauchmannová *8.3.1900, Borovnice 96 Artur *19.1.1927
Heřman *8.4.1823 & (17.11.1845) Marie Č. *20.1.1825 (dcera Franze *1784 a Marie Č. z Borovnice 95) Jan *4.9.1862
Serafin *23.1.1835 & (30.6.1857) Kateřina Schormová z Borovničky * asi 1834 Václav *9.6.1857
Jan *28.3.1866
Josef *21.6.1873

Začátek stránky       Hlavní stránka


Větev Bor-2: Borovnice, 2.polovina 17.století, Tobiáš & Rozina

Tobiáš okolo 1639-1709 & (př.1664) Rozina okolo 1637-1692 Bedřich *9.5.1664 & 1. Ludmila asi 1667-1698, 2. (7.11.1706) Alžběta Stegerová z Borovničky Jiří *4.4.1690 & 1. (př.1718) Matylda, 2. (př.1721) Dorota Jan Václav *1.5.1718
Jan *7.3.1696 & (24.1.1745) Rozina Weisová z Vidonic
Václav *3.8.1707
František *7.8.1718 & (4.10.1744) Anna Marie Urbanová František *9.7.1749
Ignác *9.12.1751
Jiří *1.2.1667
Jeremiáš 20.3.1673-1701
Jan př.1679-1742/3 & (16.11.1697) Alžběta Fastíková př.1681-1748 Josef *14.3.1701
Jan *11.12.1702
Tobiáš *3.12.1704
Jiří *26.12.1714


Větev Bor-3: Borovnice, 2.polovina 17.století, Václav & Dorota

Václav př.1647-1722 & 1. (př.1665) Alyna, 2. (31.1.1669) Dorota Millerová asi 1652-1716 Václav 26.7.1671-1693
Jan Kašpar *1.1.1683 & (7.11.1705) Zuzana Marxová 28.12.1684-1748 Josef *4.1.1708
Jan *8.3.1714 & (12.2.1741) Anna Alžběta Wagnerová z Horní Brusnice Antonín 3.8.1744 & (1.3.1767) Kateřina Lachmanová *10.11.1745
František 20.2.1746-1820 & (21.6.1767) Zuzana Taslerová asi 1750-1812, Klášterská Lhota 11 (Jan) Ignác 4.8.1771-1839 & Anna Lorenzová ze Schmidtdorfu (Kovársko, osada D.Lánova), kovář, K.Lhota 12 Jan *5.9.1830 (Bor-3-1)
Josef *16.12.1832-př.1910 & (19.1.1864) Anna Pfeiferová-Rudolfová z Huntířova 4.8.1826-1910
Gotfried *4.1.1753
Ignác Vavřinec 10.8.1757-př.1838 & (4.2.1782) Alžběta Tribenekrová z Bukoviny 12 8.6.1763-1811, Bukovina 4, Brtev 12, Trotina 5 Josef *12.10.1789 & 1. (9.2.1812) Anežka Votočková z Heřmanic u N.Paky * asi 1790-1820, 2. (18.2.1821) Františka Hrnčířová z P.N.Vsi asi 1801-př.1864, Brtev 12 Josef *23.5.1814 (Bor-3-2a)
František *26.5.1816
Antonín *26.8.1818
Jan *28.6.1824 (Bor-3-2b)
Václav *1.8.1828
Karel 7.1.1833-př.1875 & (10.3.1857) Marie Stýblová z Podh.Újezdu *3.5.1832, Brtev 53
Ferdinand *19.8.1838
Prokop *17.7.1841
Ignác 19.1.1797-1853 & 1. (23.8.1818) Marie Nosková z Želejova asi 1784-1829, 2. (23.11.1829) Kateřina Feixová z Rohoznice 10.11.1799-př.1881, Trotina 5 a 14 Ignác *25.10.1830 (Bor-3-3)
Jan Ignác *30.7.1832
Josef *18.1.1839
Václav *12.1.1841
František Jan 16.5.1799-1822
Jan Josef 13.9.1801-1867 & Kateřina Housáková-Janečková z Rohoznice, Bílá Třemešná 159 Jan 10.9.1831-př.1915 & (1858) Aloisie Munzarová 6.6.1833-1915, Filířovice
František *22.10.1835 (Bor-3-4)
Karel 11.12.1807-1863 & (25.1.1831) Anna Kůnová z Brtve 1812-1884, Třebihošť 55 Jan *13.1.1847 (Bor-3-5)
(Jan) Václav 28.5.1759-1829 & (25.1.1785) Anna Mesnerová z Pecky asi 1763-1827, kolář, Pecka 14/12 (Václav) Josef 3.5.1790-1837 & 1. (16.2.1819) Kateřina Švarcová z Pecky asi 1790-1823, 2. (1.3.1824) Františka Pechová z Bukoviny asi 1805-1873, Pecka 12, kolář Josef *5.1.1820 (Bor-3-6a)
Jan *5.5.1825
Václav *3.2.1827 (Bor-3-6b)
František 14.12.1828-1876, krejčí, Pecka 84
Ferdinand *9.11.1830
Antonín 21.11.1836-1878 & (5.11.1862) Marie Šulcová z Pecky *27.2.1840, Pecka 84
Ferdinand *1.7.1796
Václav *21.3.1718 & (2.6.1735) Marie Marxová ze Stupné Eliáš *14.10.1736
Antonín 24.10.1720-1799 & (2.11.1743) Zuzana Stormová asi 1700-1772 (vdova po Jiřím Č. *1700), Borovnice 71
Gotfried 13.9.1723-1758 & (9.5.1753) Zuzana Weisová asi 1729-1755, Borovnice 76 (Branná) František *15.9.1755
Štěpán 26.12.1726-1806 & 1. (19.11.1752) Rozina Reymoltová asi 1734-1759, 2. (25.2.1760) Anna Kateřina Lachmanová asi 1740-1796, 3. (20.11.1796) Marie Lorenzová z D.Olešnice asi 1744-1818, Borovnice 78, Borovnice 79/116 (Branná) Jan *21.11.1755
(Jan Josef) František 11.2.1759-1834 & 1. (16.11.1784) Kateřina Endtová * asi 1767, 2. (9.5.1786) Johana Mindlová asi 1762-1834, rychtář, Borovnice 78/117 Jan 10.3.1790-1826 & (14.9.1816) Kateřina Johnová z Bělé * asi 1797, Borovnice 117 (Branná) Jan *5.6.1824 (Bor-3-7)
František *9.5.1826
Ignác 8.5.1795-1862 & (3.3.1832) Kateřina Šarfová asi 1785-1862, Borovnice 116
Josef *24.1.1798 & (8.10.1836) Anna Glasová ze Z.Ždírnice * asi 1817, Borovnice 187, Borovnice 116
Jiří 11.10.1687-1771 & 1. (26.10.1711, dispens) Marie Berková 10.1.1689-1743 (vnučka Martina Č.), 2. (27.2.1748) Kateřina Pátá ze Z.Ždírnice 24.7.1721-1772, D.Kalná Jiří 5.8.1713-1762 & (6.11.1735) Kateřina Petříková z K.Lhoty asi 1716-1771, D.Kalná Václav *20.7.1740
Josef *19.3.1746
Jan *13.9.1749
(Jan) Petr *17.10.1716-1787 & (29.10.1741) Anna Stránská z Kalné, D.Kalná 44 Jan *19.12.1744
Václav *27.3.1746
Pavel 21.6.1751-1824 & 1. (21.4.1777) Anna Stránská z Př.Ždírnice asi 1744-1800, 2. (12.1.1801) Alžběta Klapalová z D.Kalné asi 1777-1841, Čistá u Horek 170/66 Jan Matyáš 22.9.1778-1854 & (31.1.1802) Barbora Košťálová asi 1784-1831, Čistá 10 Anna *9.7.1808 (Bor-3-8)
Josef 10.6.1824-1885 & 1. (23.5.1849) Františka Lednová z D.Kalné 1822-1880, 2. (10.8.1880) Anna Kuhnová z Borovnice * asi 1848, Čistá 10
Antonín Jiří 20.4.1783-1859 & 1. (25.5.1808) Anna Plecháčová z Čisté asi 1787-1829, 2. (23.8.1829) Marie Mindelová z Borovnice asi 1796-1866, Čistá 66, Čistá 37 Antonín 17.12.1809-1872 & 1. (1.6.1841) Marie Kopecká z Pecky asi 1817-1868, 2. (7.9.1868) Anna Havlová * asi 1840, Čistá 212
Josef *2.2.1812 (Bor-3-9)
Mikuláš *8.12.1815
František *24.8.1807 & 1. (16.11.1841) Kateřina Sníšková (Smíšková?) asi 1804-1855, 2. (11.10.1858) Františka Jandová * asi 1831, B.Třemešná 73, Hořice 427, tkadlec Josef 5.2.1842-1865 & (20.11.1865) Terezie Vaníčková * asi 1841, Hořice 236, tkadlec
Josef *1.5.1754 & 1. (10.2.1777) Marie Stilzová, 2. (25.11.1778) Anna Ludvíková asi 1750-1800, 3. (12.11.1800) Anna Stránská * asi 1782, Kalná 44 Josef *23.2.1811
Josef *22.3.1722 & (26.5.1744) Alžběta Stránská z Kalné Josef *13.4.1744 & 1. (2.9.1770) Ludmila Pátá (vdova) z Arnoštova asi 1721-1779, 2. (4.7.1779) Barbora Imlaufová z H.N.Vsi asi 1752-1796, 3. (asi 1797) Rosina Heková ze Stupné, Arnoštov 10 Josef František *7.10.1787
Jan 15.8.1746-1806 & (13.11.1778) Anna Kubíková asi 1740-1820, Kalná 156/36, tesař Jan *11.12.1780
Josef 13.10.1789-1863
František *11.3.1795
František *10.9.1748
Antonín 13.4.1751-1786
Václav *3.8.1753

... a pokračování větve Bor-3 v dalších generacích:

Bor-3-1: potomci Ignáce z Klášterské Lhoty & Anny Lorenzové
Jan 5.9.1830-1871 & 1. (19.10.1857) Marie Petříková asi 1835-1864, 2. (22.1.1865) Marie Meisnerová * asi 1842 Vilém 11.1.1867-1900 & (22.1.1895) Marie Johnová * asi 1874, K.Lhota 12

Bor-3-2a: potomci Josefa z Brtve & 1. Anežky Votočkové...
Josef *23.5.1814 & (22.9.1835) Marie Šafránková z Bertoldky *25.3.1810, Třebihošť 56 Václav *29.9.1846
František 26.5.1816-1871 & (30.1.1838) Františka Fleglová z Lukavce 12.5.1816-1871, Brtev 51, Třebihošť 92, Horní Dehtov 15 Václav 21.11.1852-1901
Josef 4.1.1857-1840 & (27.9.1880) Anna Kohlová *22.6.1859, Horní Dehtov 15 Marie *18.1.1882 provd. Bohánská
Anna *6.8.1886 provd. Pacltová
Božena *30.12.1892 provd. Kolářová
Jan 26.9.1861-1958 & (30.7.1888) Marie Kmínková 16.9.1866-1935, tkadlec, pak rolník, B.Třemešná 165, Dolní Dehtov 11 Josef 30.3.1889-1963 & Anna Zvoničková 5.8.1897-1940, Dolní Dehtov 11 Květa *1931 provd. Dufková
Jan 13.3.1893-1915, padl v 1.sv. válce
Antonín *26.8.1818 & (18.2.1840) Anna Urbanová z H.N.Vsi * asi 1823, H.N.Ves 95 Josef *11.10.1842 & Františka Štěrbová z Vřesníku *24.3.1843, H.N.Ves 95 Josef *5.9.1870 & Marie Víková z Valdova, H.N.Ves 95 Jindřich *13.8.1909 & (6.11.1937) Marie Fejfarová z Lánů *13.4.1913
Josef *21.7.1911
Prokop *27.5.1879 & Emilie Portyková z Hřídelce *6.5.1879, zedník, H.Javoří 30 Josef *9.5.1906 & (18.8.1934) Františka Mašková *1.1.1903 ze Z.Ždírnice
František *1.11.1907 & Jarmila Havlová z Mostku *1913, zedník, H.Javoří, synové Jaroslav, Zdeněk a František
Antonín *13.1.1849 & (asi 1879) Anna Hájková, krejčí, Starobucké Debrné Josef *30.3.1881 & (5.6.1905) Marie Mikšová z Dolní Brusnice *11.10.1877, perlář, Zdobín, Úhlejov 32 Josef *14.2.1912
František *23.5.1917
Prokop 29.8.1854-1928 & (2.9.1879) Antonie Tichá z Lánů *30.9.1855, tkadlec, Lány 42

Bor-3-2b: ... a Josefa & 2. Františky Hrnčířové
Jan *28.6.1824 & (31.1.1848) Františka Podlipná z Šárovcovy Lhoty * asi 1825, Brtev 12 Josef *19.10.1850 & (9.11.1873) Františka Feixová z Kalu *3.10.1855, Kal 7 Josef *19.2.1874 & (př.1902) Růžena Jónová z Holovous *8.11.1875, Kal 48 Josef *25.6.1903 & (15.7.1933) Anna Samková z Kalu *10.11.1912
Jan 17.10.1860-1911 & (28.7.1884) Anna Plecháčová z D. Javoří *12.12.1865 František 16.9.1885-1946 & (9.7.1912) Anna Feixová z Kalu *7.11.1888, Brtev 12 Jan *2.2.1914
Josef 16.2.1915-1977 & Jarmila Křepelová 1919-2011, synové Josef, Jiří a Zdeněk
Václav 4.5.1917-1974, Brtev 12, synové Václav a Jiří
František 1916(?)-1970 & Hana Křepelová *1925
Jaroslav * ?
Antonín * ?
Josef *22.9.1890 & (24.4.1923) Marie Nálevková z Vřesníku *5.5.1895
Václav *1.8.1828 & (19.6.1839) Anna Dlabová z H.N.Vsi *3.11.1831, Brtev 57 Václav *16.6.1855
František *1.4.1859 & Barbora Marešová z Podhořan, pekař, Žižkov Václav 4.7.1887-1908, lakýrník
Antonín *14.11.1868 & (29.9.1891) Barbora Portychová z Brtve *16.8.1866, Brtev 6, dělník na pile Jindřich 22.2.1894-1916, padl v 1.sv. válce
Josef *18.4.1863 & (3.5.1887) Pavlína Plecháčová z H.Javoří 3.8.1858-př.1920, Brtev 57, dělník na pile Václav *28.9.1887 & (18.1.1915) Kateřina Vagenknechtová z Vřesníku *7.4.1892, tovární dělník
František *12.4.1892 & (10.2.1920) Anna Mádlová z Lukavce *22.8.1897, tovární dělník
Josef *27.2.1898
Ferdinand *19.8.1838 & (21.7.1873) Barbora Bejrová z Vrbice *22.8.1851, Brtev 42, krejčí Vladislav *25.11.1878
Prokop *17.7.1841 & (25.5.1864) Anna Špátová z H.N.Vsi *11.10.1842, Brtev 44, švec Josef *13.10.1865
František *16.3.1874 & (19.11.1899) Ambrosina Pertlíčková ze Žďáru n.Sázavou *7.12.1868, natěrač, L.Bělohrad Josef *18.9.1905

Bor-3-3: potomci Ignáce z Trotiny & Kateřiny Feixové
Ignác *25.10.1830 & (24.10.1848) Antonie Kuhnová z Brtve *3.11.1831, Trotina 4 Josef *27.8.1854 & (6.2.1877) Františka Portyková *9.1.1856, Trotina 4 Anna *12.4.1877 provd. Seifrtová
Jan Ignác *30.7.1832 & (9.5.1864) Anna Mikešová, Trotinka 5 Jan *9.6.1870 & (3.9.1895) Anna Pajásová z Miletína *17.5.1873
Josef *18.1.1839 & (2.6.1862) Marie Trnková z Trotiny *13.7.1840, Trotina 28 František 26.2.1864-1919 & (28.4.1891) Marie Magdalena Dědková z D.Dehtova 1.7.1866-1957, výpravčí, Lipnice Karel 16.9.1894-1965 & (2.8.1928) Marie Hlaváčková 1904-1979, Dvůr Králové, ředitel textilky (viz Galerie) Karel 25.3.1930-1995, Dvůr Králové, chemik, synové Leoš a Jan
Karel 3.11.1881-asi 1914, padl v 1.sv. válce
Václav 12.1.1841-1883 & Františka Vlčková 19.11.1849-1905, Dolní Dehtov 10 František *30.3.1872 & (23.11.1897) Františka Rejlová *1.12.1871, Dolní Dehtov 10 Zdeňka *12.5.1898 provd. Vondroušová, Hradec Králové

Bor-3-4: potomci Jana Josefa z Bílé Třemešné 159 & Kateřiny Janečkové
František *22.10.1835 & (27.10.1868) Viktorie Jarolímková z Novoles 1843-1898 Emanuel *29.7.1873 & (25.7.1904) Marie Šubrová *5.12.1875 Josef 16.2.1920-2002 & Miloslava Vondroušová *8.1.1922, Dvůr Králové Jiří *1944
Jaromír *1946
Pavel *1951

Bor-3-5: potomci Karla z Třebihoště 55 & Anny Kůnové
Jan 13.1.1847-1890 & 1. (20.4.1869) Anna Šulcová 1848-1886, 2. (1.2.1887) Antonie Jarolímková-Munzarová z Filířovic * asi 1850, Třebihošť 55 a 52, starosta Jan 5.11.1870-1949 & (23.2.1897) Františka Šubrová 7.11.1875-1952, Třebihošť 52, starosta a kronikář Jaroslav 10.2.1919-1973, Třebihošť 52
Josef 13.9.1872-1937 & (4.6.1910) Emilie Miškovská ze Zvodavy (nyní Svatava) 10.3.1892-1950, Ing., vrch. stavební rada, Praha (viz Galerie) Josef 21.4.1911-1992 & Jarmila Mádrová 1910-1992, Ing., Hradec Králové
Ludmila 17.12.1912-1990 provd. Kostlivá, Praha
Jarmila 4.3.1914-2011, RNDr., provd. Šimonová, USA
František 7.10.1875-1955 & (3.5.1899) Josefa Hrdinová *11.9.1872, Třebihošť 55 František 9.4.1900-1976 & Anežka Sychrová 26.2.1910-1975, Třebihošť 55
Josef 3.12.1902-1968, Třebihošť 55
Vilém 9.6.1880-1938 & (24.1.1926) Alžběta Holičová, technik, Praha (pak Myjava, Slovensko)

Bor-3-6a: potomci Josefa z Pecky 12 & 1. Kateřiny Švarcové...
Josef 5.1.1820-1875 & (29.2.1848) Anna Jiřičková z Čisté asi 1827-1895, Pecka 12, kolář Alois *21.6.1852 & (26.11.1883) Quidobaldina Rumlová *19.12.1835, úředník, Nechanice
Arnošt 31.1.1859-1904 & (asi 1896) Marie Červená-Schneiderová *1855, Praha, Kašp.Hory, notář
Josef 11.3.1861-1912, Václavice u Benešova, farář
Karel 28.7.1871-1933, Říčany, děkan

Bor-3-6b: ... a Josefa & 2. Františky Pechové
Václav 3.2.1827-1866 & (2.9.1851) Františka Langnerová z Pecky *17.5.1832, Pecka 84 Ignác *21.12.1860
Václav *25.1.1863
Ferdinand *9.11.1830 & (23.6.1862) Anežka Sálová-Kyselová z L. Olešnice 5.11.1834-1866, Pecka 115 Vilém *1.5.1865

Bor-3-7: potomci Jana z Borovnice 117 & Kateřiny Johnové
Jan 5.6.1824-1886 & (19.2.1849) Anna Č. z Borovničky 11.9.1828-1912 (dcera Filipa *1806) Jan *9.6.1871 & (12.6.1894) Marie Endtová *2.7.1877, Borovnice 117 Josef *26.10.1899 & (28.1.1928) Karolina Č. *22.12.1898 (dcera Filipa *1868 z Borovničky 69), Borovnice 117
Antonín *10.7.1901
František *9.5.1826 & (24.11.1846) Johana Marxová z Bělé * asi 1821 Josef *1.2.1847

Bor-3-8: potomci Jana Matyáše z Čisté 10 & Barbory Košťálové
(USA: změna příjmení - Cheroske, Cherovsky, Cherry)
Anna 9.7.1808-1902 Antonín 25.6.1830-1902 & 1. (6.2.1850) Anna Žižková z Nové Paky 16.1.1826-1876, 2. (7.10.1877) Katrine Stojec *1843, švec, Čistá 66, r.1869 i s matkou a 6 dětmi do USA (N.York, Wisconsin) Antonín 5.11.1850-1924 & (3.11.1872) Sarah Mary Husek z Kutné Hory 6.2.1853-1916, Los Angeles (do USA již 1868) Julian L. Cheroske 1878-1935 & Sadie Ella Warner 19.11.1889-1977, Los Angeles Julian Farnsworth Cheroske 24.2.1908-1999 & Velma Florence Sperry *1909, San Diego Richard Julian Cheroske *16.8.1930, Los Angeles
Ronald Ray Cheroske *3.11.1933 & Marilyn R. Dobrei *1941, Los Angeles
Raymond Earl Cheroske *1937 & 1. Linda K. Snyder *1938, 2. Marjorie Louella Simons *1937
Richard Carson Cheroske 1906-1975, Los Angeles
Sebald Luis Cheroske 19.8.1881-1951 & Hadasah C. Beecher 10.1.1879-1969, Los Angeles
Anton Frank Cheroske 2.5.1888-1976 & Elleanor Dorothy Petsel *1893, Los Angeles
Arthur Buchlin Cheroske 8.1.1890-1953 & Monica I. Mc Kinnon *1891, Los Angeles Arthur Gerrie Cheroske 6.5.1922-2009 & 1. Alice J. Necasek *1924, 2. Marry Ann Cogswell *1924, California
Robert H. Cheroske *11.7.1924 & Janice M. Mckeever *1927, Los Angeles
Josef 9.9.1852-1899, New York
František *14.2.1862 & Annie Stransky
Jan 27.5.1866-1902, Kewaunee (Wisconsin)
Adolf 8.2.1880-1961 & 1. Agnes Belot 1892-1955 (př.1902 rozv.), 2. Mary Blahnik 19.2.1881-1924, Wisconsin Joseph Cherovsky 16.3.1902-1965 & Blanche ? 6.7.1904-1981, Kewaunee (Wisconsin)
Frank Cherovsky 1905-1960
Luis Cherry 1907-1967 John Cherry
Joseph Cherry
Victor Cherovsky 2.2.1911-1963, Kewaunee Donald Cherovsky 1938-2014
Edward Cherovsky 30.3.1885-1976 & Emma S. Harvey Cherovsky *1905

Bor-3-9: potomci Antonína z Čisté 66 & Anny Plecháčové
Josef 2.2.1812-1885 & (13.8.1836) Anna Valešová asi 1815-1883, Čistá 37 Josef 9.2.1842-1865
Mikuláš 8.12.1815-1887 & 1. (24.2.1838) Marie Zaplatílková asi 1816-1838, 2. (18.2.1840) Barbora Stránská * asi 1821, Z.Ždírnice 51 Josef *20.9.1846 & (23.1.1872) Barbora Malá ze Stupné *14.4.1852 Josef *15.4.1878 & (25.2.1905) Božena Pátá *24.9.1880 ze Z.Ždírnice, chalupník

Začátek stránky       Hlavní stránka


Větev Bor-4: Borovnice, 2.polovina 17.století, Daniel & Kateřina

Daniel okolo 1652-1712 & (př.1675) Kateřina ? * př.1659-1729, Borovnice Jan 3.6.1675-1762 & (28.10.1704) Alžběta Sallmanová ?-1722, Borovnice Jan Kryštof 16.10.1714-asi 1800 & (8.10.1758) Kateřina Soukupová z Borovnice 23.9.1737-1805, Borovnice 58 Jan Antonín 1.3.1761-1805 & (20.1.1782) Kateřina Štěrbová z Vidonic 21.9.1754-1812, Borovnice 58/95, Borovnice 141/107 (Branná) Franz 11.7.1784-1856 & 1. (25.2.1805) Marie Č. 18.7.1785-1837 (dcera Gotfrieda *1748 a Marie Anny Č. z Borovnice 114), 2. (27.11.1837) Mariana Scholzová * asi 1796, Borovnice 95 Franz *28.11.1809 (Bor-4-1)
Anton 24.10.1812-1853 & (8.2.1847) Josefa Portigová 13.4.1823-1856
Josef *5.12.1814
Mathias *6.3.1819
Josef 10.5.1787-1862 & 1. (23.5.1820) Alžběta Stammelová z Borovnice 19.7.1789-1835, 2. (24.11.1835) Anna Marksová ze Lhoty asi 1804-1843, 3. (6.2.1844) Kateřina Rennerová ze Stupné asi 1815-1878, Borovnice 92, Borovnice 86
(František) Anton *9.1.1789
Ferdinand *3.7.1797 & (19.11.1822) Alžběta Šarfová *9.10.1787, Borovnice 93 Jan *20.12.1820 (Bor-4-2)
František *10.7.1824
Josef *27.7.1827
Václav 31.8.1762-1806, Borovnice 58/95
František 14.6.1677-1723 & (př.1703) Zuzana ?, Borovnice Jan 4.12.1703-1787 & 1. (19.2.1730) Anna Alžběta Stormová 4.3.1710-1747, 2. (14.1.1748) Alžběta Košťálová 19.5.1728-1764, 3. (3.11.1765) Alžběta Mádlová z Karlova asi 1746-1824 (2.sňatek 1788 František Fiedler), Borovnice 73 (Branná), kolář Jan Jiří 21.2.1742-1805 & 1. (15.2.1767) Zuzana Kracíková z Bělé asi 1747-1772, 2. (26.7.1772) Kateřina Khunová asi 1751-1816, Bělá 13/12, Bukovina 22/19, kolář František 1.1.1770-1830 & 1. (9.8.1789) Kateřina Pechová z Bukoviny asi 1771-1825, 2. (5.11.1826) Barbora ? (vdova) * asi 1776, kolář, Bělá 12 Jan 13.10.1803-1857 & (8.2.1832) Anna Munslová z Pecky 4.9.1801-1890, Pecka 159, ranhojič
Josef 5.7.1782-1858 & (20.2.1814) Marie Mádlová z Bukoviny 29.8.1793-1858, Bukovina 19
Josef 10.4.1750-1829 & 1. (11.2.1776) Barbora Tippeltová 11.5.1756-1823 z Javoří, 2. (11.2.1824) Anna Marie Krausová z D. Javoří * asi 1776, Horní Javoří 23, Bukovina 8/1, Bukovina 35, rychtář Josef Matyáš 28.10.1776-1856 & 1. (kolem 1798) Anna Schneiderová z Bukoviny 13.9.1768-1804, 2. (2.6.1804) Kateřina Ulrichová z Tikova asi 1776-1846, Bukovina 32/24 Josef *17.7.1800 (Bor-4-3a)
Jan 15.5.1802-1890 & 1. (8.2.1833) Anna Ulrichová-Hilmarová z Radkyně asi 1793-1860, 2. (14.1.1861) Cecilie Sturmová z Radkyně *12.8.1839-1885, Radkyně 6
František *31.7.1809 (Bor-4-3b)
Václav *1.8.1814
František asi 1779/82-1863 & 1. (23.9.1800) Anna Kňourková-Novotná z Vřesníku 19.6.1767-1825, 2. (27.1.1828) Marie Pšeničková z Bydž.Lhotky asi 1795-1863, Chroustov 9, Měník 10, asi 1835 Zdechovice 25 František *9.10.1804 (Bor-4-4)
Antonín 9.11.1806-1855 Zdechovice 25
Jan Matyáš 27.4.1783-1870 & (24.2.1805) Marie Pechová z Bukoviny asi 1786-1855, Bukovina 39 Antonín *22.1.1816 (Bor-4-5)
František *7.3.1820
Josef *4.7.1825
Antonín 23.5.1787-1860 & 1. (17.11.1807) Anna Karšová z Holovous 12.7.1789-1848, 2. Anežka Koudelková ze Žďáru asi 1799-1858, chalupník, Brtev 25, Měník 5, Bydžovská Lhotka 36 Josef *3.3.1811 (Bor-4-6)
Václav *1.9.1817
František *5.12.1823
Jan *31.12.1826
Václav Matyáš *7.11.1789
Matyáš Ignác 27.1.1792-1855 & 1. (19.11.1816) Marie Plecháčová z Bukoviny asi 1797-1828, 2. (25.2.1829) Barbora Rosůlková z Ohnišťan 15.6.1809-1853, Bukovina 8/1, D.N.Ves 3, H.N.Ves 78, pak krejčí Hořice Barbora *17.2.1820 (Bor-4-7)
Rosalie *17.7.1824
František *12.1.1830
Josef *9.6.1837
Anna Klára *31.3.1756 & (3.11.1776) Jiří Plecháč z Čisté
František *8.1.1757
Jan Matyáš *16.8.1769 & 1. (2.10.1790) Alžběta Mindelová * asi 1768, 2. (25.11.1839) Kateřina Neumannová z Kocléřova asi 1790-1862, Borovnice 73/112, (asi od 1819) Borovnice 63 (nové), pak snad Lhota u Pecky (Wellhota), pekař a mlynář Karel *6.7.1800 & (11.6.1820) Alžběta Reumundová 10.4.1796-1861, Borovnice 67, Borovnice 63, mlynář Jan *22.2.1821
František *21.5.1822 (Bor-4-8)
Josef 4.12.1703-1770 & Anna Rozina ? asi 1708-1758 Jan Josef 1.2.1734-1811 & (1.10.1759) Anna Marie Lachmanová asi 1729-1809, Borovnička 66 Jan 13.1.1760-př.1795 & (29.10.1787) Anna Marie Stuchlíková *1.4.1766 z Borovnice 111, Borovnička 66 Jan *27.2.1791 (Bor-4-9)
František *15.2.1795
Jan František *10.8.1765
Filip 11.5.1773-1810 & (24.11.1795) Marie Purmová asi 1772-1852, Borovnička 66 Jan *10.9.1797 (Bor-4-10)
František *12.10.1799
Josef *12.1.1801
Ignác *25.2.1804
Filip *12.3.1806
Václav *4.11.1809
Josef *17.12.1739-1823 & (2.11.1766) Anna Kateřina Valešová asi 1741-1821, Borovnička 63
Gotfried 5.9.1748-1828 & (14.11.1773) Marie Anna Č. (dcera Antonína *1726) 20.10.1751-1820, Borovnice 76/114 (Branná) František 10.10.1775-1843 & 1. (23.1.1797) Anna Jaklová ze Zvičiny asi 1780-1825, 2. (27.6.1825) Kateřina Kuhnová z Borovnice * asi 1790, Borovnička 88, Z.Mostek 6 Johan *25.11.1801 (Bor-4-11)
František *16.1.1804
Ignác *21.2.1822 & (19.2.1844) Anna Gaberová z D.Olešnice *10.12.1823, šenkýř
Johan Anton *30.12.1787
Josef *27.6.1792 & (13.2.1817) Zuzana Scharfová z Borovnice *29.12.1793, Borovnice 105 (Branná), Borovnice 109 (Branná), Př.Mostek 11 Jan *10.4.1821 & (21.2.1843) Veronika Kochová z Lánova asi 1820-1854, Borovnička 38
Václav *27.1.1829
Josef *18.10.1832 (Bor-4-11.5)
Ignác 15.3.1795-1867 & (1.2.1815) Anna Kateřina Tauchmanová z Borovničky 23.2.1794-1850, Borovnice 114 Johan *4.7.1815 (Bor-4-12)
Marie *14.12.1822
Ignác *2.6.1827
František *4.10.1829
Veronika *23.12.1831
František 2.6.1706-př.1761 & (př.1725) Zuzana ? asi 1705-1785, Borovnice 64 Josef 16.5.1728-1772 & (28.10.1753) Alžběta Hamplová z K.Lhoty, Žďár 12 Josef *17.1.1758
Jiří Vojtěch *25.4.1761
František 11.1.1739-1781 & (31.1.1761) Anna Marie Buchartová z Vidochova, Borovnice 64
(Jan) Václav 18.4.1742-1802 & (27.8.1769) Veronika Glaserová z D.Branné, sedlák, D.Branná 144 Josef 16.4.1782-1802
Jan Jiří 1.2.1786-1847 & (11.6.1811) Alžběta Novotná z D.Branné asi 1787-1865, sedlák, D.Branná 144 František *3.10.1813 (Bor-4-13)
Václav *30.5.1819
Ignác *14.5.1821
Josef *18.6.1823
Petr *24.3.1829
Eliáš 9.4.1708-1764 & (9.3.1738) Anna Rozina ? - Weisová asi 1721-1781, Borovnice 55 Jan Václav 15.12.1738- asi 1802 & (9.2.1766) Kateřina Halačková ze Staňkova 22.6.1744-1824, Staňkov 14 Melchior *25.1.1785
Pavel *26.11.1786
Jan Jiří 9.4.1741-1796 & (19.11.1775) Kateřina Urbanová asi 1756/7-1815, Borovnice 55, Borovnice 129 Jan *4.10.1776 (1805 voják)
František 24.2.1782-1832 & (17.11.1803) Marie Tauchmanová z Borovničky asi 1781-1845, voj.veterán, Borovnice 129/88 František 10.8.1807-1882 & (26.1.1827) Veronika Wesková 21.8.1791-1862, Borovnice 88
Ignác *4.3.1815
Laurenc *21.10.1822 (Bor-4-14)
Josef 5.1787-1814, Borovnice 88
Jan Václav 14.10.1790-1861 & 1. (31.10.1811) Alžběta Neumannová asi 1787-1829, 2. (9.2.1830) Kateřina Krausová 25.6.1788-1845, Borovnice 165 Jan *3.9.1812 (Bor-4-15)
František *9.6.1817
Václav 26.10.1823-1853
Josef *20.7.1831
František 16.2.1747-1809 & (25.2.1781) Anna Alžběta Neumannová asi 1759-1822, Borovnice 55/87 Josef *18.2.1782
Ignác *24.3.1784
Jan 25.1.1787-1878 & (9.2.1813) Anna Stilzová z Čisté asi 1793-1866, Borovnice 87 Josef *14.3.1818 (Bor-4-16)
František *15.10.1829 & (18.7.1859) Marie Marxová ze Lhoty *22.5.1832, Arnoštov 10
Christian 4.11.1791-1843 & (7.11.1825) Thecla Hochmanová asi 1797-1856, Borovnice 109 Johan *5.7.1833 (Bor-4-17)
Ignác 18.2.1836-1864
Franz *19.7.1793
Tobias *27.1.1802 & (20.11.1825) Anna Kohlová 16.3.1803-1883, Borovnice 109 (Branná), Borovnice 124 Anna *20.6.1833 (Bor-4-18)
Ferdinand *19.4.1838
Gotfried 7.7.1751-1823 & 1. (20.2.1781) Kateřina Mühlová asi 1748-1806, 2. (1.3.1808) Monika Justová z K.Lhoty asi 1781-1847, Borovnice 137/82 František *21.11.1785
Josef Jan 30.6.1760-1829 & 1. (3.2.1790) Zuzana Remoltová asi 1770-1806, 2. (25.11.1806) Kateřina Haklová asi 1782-1854, voj.veterán, Borovnice 162/85 Václav 11.4.1808-1880 & 1. (22.11.1830) Zuzana Stammelová 7.7.1791-1842, 2. (25.10.1842) Alžběta Purmová 28.12.1800-1856, Borovnice 86
Marie *5.11.1810, Borovnice 85 Františka *27.6.1836 (Bor-4-19)
Josef 19.9.1813-1873 & (20.11.1832) Anna Sturmová *20.11.1804, Borovnice 85 Eliáš *27.8.1835
Anton 17.1.1845-1911, Borovnice 85
Anna *24.4.1847 (Bor-4-20)

... a pokračování větve Bor-4 v dalších generacích:

Bor-4-1: potomci Franze z Borovnice 95 & Marie Čeřovské
Franz 28.11.1809-1887 & (3.3.1835) Marie Nagelová 13.12.1809-1880, Borovnice 95 Johan *23.5.1839 & (21.10.1862) Anna Sturmová * asi 1838, Borovnice 79 Johan *17.1.1866
Anton *26.11.1871
Emanuel *28.7.1850 & (10.2.1874) Matylda Lederová z Borovničky * asi 1844
Josef 5.12.1814-1845 & (13.11.1841) Kateřina Hacklová z Borovnice *26.5.1820 Johan *17.7.1840 & (14.11.1865) Terezie Pavličková z Huntířova * asi 1845, Huntířov 131 Franz *1.4.1871
Mathias 6.3.1819-1893 & (26.10.1841) Anna Hackelová 13.4.1818-1897, Borovnice 75, Borovnice 89 Franz *7.8.1840 & (31.10.1864) Barbara Č. *25.5.1840 (dcera Josefa *1813 z Borovnice 85), Borovnice 38 Franz 24.7.1865-1923, Hostinné
Josef *26.5.1872
Christian *26.7.1878
Emanuel 30.6.1883-1920 & (23.9.1911) Sofie Krátká
Václav *31.12.1887 & (23.2.1911) Emilie Kuhnová
Johan *14.1.1848 & (17.10.1876) Anna Grögerová *26.9.1844, šindelář, Borovnice 90
Kristian 27.10.1849-1909 & (23.9.1873) Alžběta Č. *20.10.1842 (dcera Josefa *1813 z Borovnice 85) Kristian *30.7.1885
Hermann *6.9.1851 & Anna Schrammová z Úsova na Mor., hodinář, Borovnice
Anton 19.7.1853-1883 & (6.2.1881) Marie Blašková * asi 1859
Emanuel 18.9.1857-1885 & (18.11.1884) Marie Blašková * asi 1859 (vdova po bratrovi), Borovnice 89 Emanuel *11.8.1885 & (16.8.1909) Marie Quapilová *2.12.1887, hodinář, Šternberk

Bor-4-2: potomci Ferdinanda z Borovnice 93 & Alžběty Šarfové
Jan *20.12.1820 & 1. (16.2.1841) Anna Seifertová z Borovnice *14.8.1819, 2. (5.5.1857) Marie Kudrnovská z Nemojova * asi 1831, Souvrať, St.Debrné Jan *17.5.1843
Ferdinand *29.12.1859
Josef 27.7.1827-1882 & (asi 1851) Anna Tauchmanová z Mostku 6.11.1834-1898, D.Kalná 81 Eduard *7.3.1863

Bor-4-3a: potomci Josefa Matyáše z Bukoviny & 1. Anny Schneiderové...
Josef 17.7.1800-1856 & (9.2.1836) Marie Raisová z D.Javoří 16.9.1816-1891, Bukovina 24, Bukovina 37 Antonín 14.6.1838-1892 & (26.11.1861) Anna Nosková z D.Kalné 21.6.1836-1914, Bukovina 37 František 21.9.1862-1931 & (3.11.1885) Anna Stuchlíková z Pecky *1.7.1865, Radkyně / Jaroměř Ladislav 22.6.1895-1945 & (14.6.1921) Marie Řezníčková *9.9.1897 (viz Galerie)
Antonín 6.8.1870-1924 & (18.11.1902) Leopoldina Síbrová z Kalu *5.5.1875, Bukovina 37
Václav 12.12.1872-1952, Bukovina 37
Vincenc 23.1.1875-1942 & (27.4.1912) Emilie Jančarová z Dr.Málkova 16.1.1876-1943, Praha (viz Galerie) Jan 6.4.1913-1980 & (9.9.1944) Věra Vonešová 1.7.1920-2005, Praha (viz Galerie) Radim *1947, Praha, syn Kryštof
Bohumil 19.8.1881-1968 & (1946) Anna Fejková-Šepsová 4.3.1897-1974, Bukovina 37

Bor-4-3b: ... a Josefa Matyáše & 2. Kateřiny Ulrichové
František 31.7.1809-1871 & (4.2.1834) Marie Plecháčová z Bukoviny asi 1815-1878, Horní Javoří, krejčí František 12.7.1834-1883 & Antonie Machová z Valdova, H.Javoří 9 František 1.9.1868-1925 & (17.10.1899) Anna Zlatníková z Pecky *6.9.1878, Pecka 85, tesař Bedřich 18.7.1901-1965 & (27.1.1927) Ludmila Klapalová Jiří *1930, synové Jiří a Jan
Miloš *1946, syn Vít
František 27.11.1905-1991 & (19.1.1932) Berta Stuchlíková 12.11.1906-1986 Jaroslav *1943, synové Roman, Martin, Jaroslav, Marek, Libor
Jaroslav 13.1.1920-2011 & (1950) Marta Jirovská 1926-2015, Ing., Praha (viz Galerie) Miroslav *1951
Zdeněk 1953-2000, syn Martin
Jan *16.12.1874 & (12.9.1898) Albína Rejmontová z Bukoviny u P. *5.7.1864, obuvník, L.Bělohrad 35, P.N.Ves 57 Bohuslav *2.7.1899 & (9.9.1922) Emilie Sixtová *19.7.1898
Oldřich *22.6.1901 & Marie Sytná Miroslav *1931, syn Miroslav
Josef *13.3.1905 & (23.3.1929) Jarmila Klůzová *27.12.1909
Bohumil *27.4.1879 & Marie ? z Prahy *27.2.1889, H.Javoří 9, Dolánky, obuvník Jaroslav * ?

Bor-4-4: potomci Františka z Měníku 10 & Anny Novotné
František 9.10.1804-1861 & (12.2.1827) Marie Vávrová z Libně 22.11.1809-1874, Měník 10 Josef 12.7.1830-1894 & (7.8.1860) Anna Kubištová z Libně *23.7.1841, Zdechovice 25 Josef *19.8.1864 & (15.11.1887) Marie Brettová ze Zdechovic *27.10.1869, Měník 10 Václav *23.9.1888 & (8.6.1920) Anna Samková-Česáková z B.Lhotky *3.3.1893, B.Lhotka 30
Josef *28.8.1897
František *9.9.1907
František *21.11.1867 & (8.11.1890) Anna Kholová z Prasku *5.5.1872
Václav *5.11.1869 & (21.6.1892) Františka Papoušková z Petroviček *21.6.1873, Petrovičky 21 František *18.7.1894 (1918 v Č.Budějovicích podjáhnem)
Josef *24.10.1896 & (19.11.1932 Metličany) Marie Krytková
Václav *22.7.1898 & (27.1.1923) Božena Houžvičková z Velkých Petrovic
Jaroslav Jan *18.8.1907

Bor-4-5: potomci Jana z Bukoviny 39 a Marie Pechové
Antonín 22.1.1816-1857 & (30.1.1837) Anna Nosková z Bukoviny *5.5.1817, chalupník, Měník 5 Marie *11.11.1839 (provd. Stehlíková), Měník 66 Josef *13.12.1862 & (9.7.1898 New York) Barbora Samková z Chotěboře *20.11.1860, pekař, N.Bydžov 262 Jaroslav Josef *1.8.1901
Jan 20.2.1847-1881 & (asi 1871) Barbora Kraulová z Měníku *2.3.1850, obuvník, Měník 23 Josef *20.4.1873 & (1.10.1900) Marie Bednářová z Velkého Barchova *19.10.1878, obuvník, N.Bydžov 124 Josef *4.4.1900 & 1. Lidmila Randáková, 2. (1.8.1942) Marie Hechtová-Jorová Otakar *1924, Jablonec n.N., synové Otakar a Rostislav
Luděk 4.1.1928-2010, Liberec, syn Luděk
Jan 16.6.1913-2006 & Anna Nevrlá, Nová Ves n.Nisou Jan 16.7.1934-2003 & Alena Horáková, Nová Ves n.Nisou, syn Jan
Václav 17.9.1917-1991 & Božena Skalická, Liberec Pavel *1947
Josef *4.3.1849 & (28.1.1873) Marie Magd. Petrovická z Mlékosrb *1.5.1848, zahradník, Měník 5, N.Bydžov 117 Josef *19.10.1873 & 1. (5.2.1901) Anna Pazderková ze Sloupna 31.8.1870-1934, 2. (30.3.1935) Marie Glazarová *27.1.1894 z Myštěvsi, rolník, Skřivany 117
František 7.3.1820-1895 & (8.2.1841) Kateřina Nosková z Vidonic 26.11.1821-1913, Bukovina 39 František *17.1.1848-1869
Václav 20.9.1849-1940 & 1. (27.1.1872) Marie Nálevková z Kalu 16.1.1852-1879, 2. (29.7.1879) Anna Bartoníčková z Brtve 13.2.1860-1931, Bukovina 39, Bukovina 35 Josef 17.3.1875-1935 & (19.11.1907) Marie Hrnčířová z D.N.Vsi *20.5.1883, Bukovina 39 Jaromír *26.6.1909
Václav *19.1.1878 & (30.9.1901) Pavlína Jiřičková z Vřesníku *15.2.1875, Bezník 24
František 21.3.1881-1962 & (14.2.1912) Emilie Vejvarová/ Wagenknechtová z Mělníka 23.3.1887-1930, JUDr., Praha (viz Galerie) Vladimír 1.3.1914-1990 & 1. (1953-1975) Judita Štěrbová 21.4.1929-2001, 2. Jaroslava ? Ivan *1955
Miloš 1916-2007 & Věra La Motte-Ungermannová *19.10.1922-1995
Anna *21.4.1884 provd. Pechová, L.Bělohrad
Ludmila *13.5.1886 provd. Rykrová, Podháj
Jan 16.2.1892-1970 & Božena Brabcová *1893, Bukovina 35, Praha, ředitel obch. školy Jan 2.2.1930-2017, botanik, RNDr. CSc., Praha (viz Galerie) Jan *1960
Lukáš
Jan 2.8.1852-1944 & (31.1.1876) Anna Bukovská z Bukoviny u Čisté *18.5.1857, Bukovina 4 František 2.9.1876-1957 & (6.11.1906) Anna Č. 2.11.1887-1960 (dcera Jana *1846 a Anny Šturmové z H.N.Vsi), Bukovina 4 František 25.7.1908-1969 & (25.2.1933) Jiřina Kubínová z Hradce Králové *14.4.1912, kovář, Butoves, Tuř
Jan 25.9.1909-1983 & (1937) Zdena Plecháčová, Borovnice 32 Zdeněk *1941
Karel 17.5.1911-1987, Bukovina 4
Jaromír 16.2.1916-1983 & Marta ? 1920-1996, Mostek
Josef 4.7.1825-1887 & (22.10.1844) Marie Bartáková 1825-1902, Úhlejov 12 Václav 1.11.1847-1935 & (2.10.1871) Aloisie Voňková z Třebihoště *6.3.1843, lesní, Urbanice, Ledec, Choltice Václav *20.12.1873 & (16.11.1896) Anna Tchýnová *7.5.1875, Písek, obchodník Václav *13.1.1901
Josef *27.1.1905 & (27.6.1942) Jiřina Kytková Jiří *1944, Praha, syn Tomáš
Josef 19.11.1856-1911 & (8.11.1881) Marie Hamanová z Bezníku 8.9.1857-1921, Úhlejov 12 Josef 27.12.1887-1915, krejčí
František 28.10.1889-1980 & (1925) Julie Mikšová 16.5.1896-1987, řezník Miroslav *28.3.1926 & Jaroslava Pižlová Miroslav *1953
Vratislav *1958
Aleš *1964
Václav 18.9.1894-1964 & (10.11.1917) Marie Špůrová 13.12.1883-1949, Hostinné 469
Jaroslav 23.8.1902-1986 & Anna Baliharová 16.12.1901-1973, Rohoznice, zemědělec Jaroslav *8.3.1929 & Ludmila Palátová, Zlín Jaroslav *1954
Aleš *1959
Vladimír 1.5.1933-2016 & Anna Kulhánková, Praha Vladimír *1962
Antonín 25.1.1862-1958 & 1. (11.1.1887) Kristina Žižková z B.Třemešné 24.7.1863-př.1919, 2. (1925) Marie Žižková-Pavlová z Radňova 10.5.1886-1951, hajný, Klenovka, Poběžovice, Podhorky, J.Kopec u Choltic Václav *19.8.1892, Dvůr Králové, Hradec Králové Václav *1926, Ing.arch., Hradec Králové (viz Galerie)
Josef *26.12.1893
Antonín 9.6.1900-1978 & Jaroslava Hrdá *1897, Svojšice Jaroslav 1.2.1930-2000 Jaroslav
Milan
František * ?
Jaroslav 1919-1937
Jan *10.5.1864 & (6.11.1893) Marie Střihavková z Bezníku *2.6.1866, Lázně Bělohrad - D.N.Ves 14 Josef *10.1.1894

Bor-4-6: potomci Antonína z Bydžovské Lhotky 36 & Anny Karšové
Josef 3.3.1811-1873 & (31.1.1837) Kateřina Voborníková z Podolib 17.3.1816-1884, Bydžovská Lhotka 36 František 29.1.1838-1867 & (20.6.1865) Kateřina Jiráková z Bydž.Lhotky *2.1.1842
Jan 13.7.1840-př.1894 & (př.1869) Kateřina Danihelková z Barchůvku *1843, Barchůvek František 29.3.1869-př.1910 & (6.11.1894) Františka Koubová z Klokočova *4.6.1869, Barchůvek
Josef 10.6.1845-1903 & (15.8.1870) Marie Vocílková z Unhoště 1.2.1849-1933, zedník, Jičín-Nové Město 95 Josef 22.6.1875-1902 & (16.10.1898) Anna Pokorná 13.12.1878-1910, zedník, Jičín
Alois *26.1.1878
František 20.5.1883-1909, Jičín
Václav 9.5.1848-1901 & (25.5.1874) Kateřina Kořínková z Holína 17.8.1844-1912, dělník, Jičín-Nové Město 49
Antonín *27.6.1859
Jan *31.12.1826 & 1. (př.1853) Barbora Bednářová z Kobylic asi 1821-1866, 2. (4.2.1867) Marie Knaiflová z Tůně u Nechanic 1834-1873, 3. (3.6.1873) Anna Katnarová-Fantová z Chomutic *13.3.1832, Zdechovice 45 František *22.6.1853
Josef 13.9.1867-1892, Zdechovice
Václav *16.12.1870 & (22.10.1895) Bohumila Francová z Benecka 18.3.1869-př.1931, Jilemnice, domkář Václav *19.10.1897 & (26.5.1923) Božena Nechanická
Josef *26.9.1901 & (27.12.1937) Ludmila Gottsteinová, obuvník, Smržovka
František *4.10.1903 & (28.11.1931) Marie Rouhová *13.5.1909, pekařský, Hořice
Karel *27.7.1905

Bor-4-7: potomci Matyáše Ignáce z Bukoviny & Marie Plecháčové
Barbora 17.2.1820-1875, Hořice Vincenc 4.6.1853-asi 1914 & 1. (14.11.1876) Anna Hartychová z Bílska * asi 1860, 2. (př.1892) Marie Štědronská z Vídně, Weigelsdorf, P.Lánov (?) Gustav *2.6.1899 & (18.10.1924) Marie Hejnová z Náchoda *6.12.1899, Náchod, 1932 Miletín Eva provd. Ulrichová, Borovnice
Rosalie 17.7.1824-1886, Hořice Václav *19.4.1865 & (př.1893) Františka Riederová z Traunu (H.Rakousy), tkadlec, Hořice 198

Bor-4-8: potomci Karla z Borovnice 63 & Alžběty Reumundové
František *21.5.1822 & (1853) Františka Rašková z Žeretic *12.9.1829, Borovnice 63 Karel *12.5.1861

Bor-4-9: potomci Jana z Borovničky 66 & Anny Marie Stuchlíkové
Jan *27.2.1791 & 1. (11.11.1821) Alžběta Krausová 25.3.1792-1848, 2. (27.8.1850) Anna Kandelová *14.5.1823, voj.veterán, Borovnice 10 Gotfried *14.10.1825 & (18.11.1849) Kateřina Kandelová 24.3.1821-1866, Borovnice 10 Franz *2.4.1855
Franz 15.2.1795-1855 & (23.10.1827) Klára Kandelová 22.3.1792-1867, voj.veterán, Borovnice 155, Borovnice 161 Jan 25.5.1831-1908 & (18.11.1851) Marie Tauchmannová z Kalu 5.7.1832-1886, Borovnice 56 Jan *25.4.1854 & 1. (8.11.1881) Kateřina Kandelová 13.4.1858-1894, 2. (13.10.1903) Marie Krausová *1.6.1863, Borovnice 190 Johan *27.5.1882 & 1. (10.6.1907) Anna Dittrichová z Borovničky 25.1.1884-1907, 2. (14.7.1913) Anna Sturmová Josef *3.3.1930
Josef *12.11.1886 & (19.10.1911) Marie Stöhrová z Horš.Týna
Václav 5.2.1890-asi 1916 & (18.10.1913) Anna Dittrichová z Borovničky *1.1.1891, padl v 1.sv. válce
Franz *7.3.1893 & (9.11.1918) Kateřina Sturmová z Borovnice 166 *28.9.1895, konduktér, Borovnice 116 Otto *23.9.1923
Václav 16.10.1857-1928 & (?) Otilie Flašinová z D.Olešnice 28.9.1856-1916, Hostinné
Franz *8.9.1859 & (4.11.1889) Karolina Štěrbová *2.2.1865, Borovnice 56

Bor-4-10: potomci Filipa z Borovničky 66 & Marie Purmové
Jan 10.9.1797-1882 & (25.11.1817) Anna Šturmová z Vidonic asi 1797-1858, Borovnička 66 František 21.4.1823-1860 & (18.11.1845) Kateřina Spičanová *12.10.1824, Borovnička 66
Václav 10.3.1833-1892 & 1. (24.11.1857) Anna Tauchmannová z Borovničky asi 1834-1866, 2. (5.2.1867) Marie Müllerová z Borovničky * asi 1846, Borovnička 70 Václav *19.10.1860
Johan 23.2.1865-1944 & (17.11.1891) Františka Wanková *23.2.1868, Vratislavice, Františkov Josef *26.4.1892 & (6.3.1920) Frieda Olga Brauerová z Greizu *17.5.1891
Anton 14.6.1878-1942 & (4.10.1909) Anna Wagnerová z Borovničky *29.10.1880, Jablonec
František 12.10.1799-1824 & (5.3.1821) Johana Valešová z Borovničky * asi 1798, Borovnice 53 Josef *18.8.1823 & (25.9.1843) Agnes Vaňková z Huttendorfu (Zálesní Lhota) 1825-1898, Borovnice 174, Františkov Josef 2.5.1861-1911 & 1. (7.8.1886) Anna Augstenová z Janova Dolu 12.10.1865-1907, 2. (23.4.1910) Terezie Albertová z Č.Lípy *23.1.1869, dílovedoucí, Liberec Josef *20.6.1887
Rudolf *18.7.1905
Josef 12.1.1801-1884 & (26.2.1827) Barbora Linhartová z Borovničky *27.10.1801, Borovnice 139, Debrné 1, Hor.Debrné 21, mlynář František 13.8.1832-1867, pilař
Antonín *28.2.1836
Ignác 25.2.1804-1866 & (9.2.1828) Alžběta Tauchmanová z Borovničky 25.2.1803-1866, švec a šindelář, Borovnička 35, Pecka 192, Pecka 140 Josef 16.10.1830-1902 & (29.9.1856) Františka Horáčková z Pecky 22.7.1834-1903, šindelář, Pecka 174, Pecka 140 Antonín *21.8.1858
Jan *21.5.1860 & (15.11.1887) Filumena Jodasová ze St.Paky *13.2.1865, obuvník, Pecka 93, N.Paka 23 Josef 23.11.1888-1916, padl v 1.sv. válce
Jan *12.5.1899 & (17.2.1940) Marie Pavlovcová, N.Paka
Ladislav *27.6.1903
Bartoloměj 25.3.1876-1952, Rudná u Prahy
Jan 27.10.1839-1898 & (17.11.1868) Anna Stomelová z Pecky 11.1.1838-1913, šindelář, Pecka 124 Jan *11.4.1869 & (14.9.1913) Adelhaida Šuranová z Hřenska, Praha
Filip 12.3.1806-1888 & 1. (5.2.1826) Marie Hampelová z Borovničky asi 1803-1868, 2. (20.7.1869) Barbora Neumannová-Dreslerová asi 1808-1882, Borovnička 61, Borovnička 128 Josef 4.2.1832-1917 & (16.8.1853) Kateřina Dresslerová z Borovničky 26.12.1834-1921, pekař, Borovnička 69 Jan *14.1.1863
Filip *22.10.1868 & (19.11.1895) Kateřina Tauchmanová z Borovničky *1.10.1872
Václav 4.11.1809-1881 & (23.2.1835) Kateřina Rulfová z Pecky asi 1808-1880, Borovnička 58 Josef 12.12.1837-1913 & (24.11.1868) Anna Scharfová z Borovnice *20.10.1850, Borovnička 58 Franz *26.11.1869 & (12.11.1894) Anna Tauchmanová z Borovničky * asi 1871 Franz *25.1.1902 & (22.1.1929) Marie Šimonová z Vrchlabí *18.11.1908
Josef *23.4.1905 & (17.8.1937) Marie Laušmanová z Borovničky *1.12.1905, syn Hubert *7.1.1946, Halle
Jan *10.3.1874 & (9.2.1903) Marie Kuhnová *5.1.1883
Josef asi 1879-1901

Bor-4-11: potomci Františka z Mostku & Anny Jaklové
Johan *25.11.1801 & (3.2.1828) Anna Marie Richterová * asi 1804 z Borovničky, Z.Mostek 5 Franz *? & (11.6.1872) Anna Schöbelová z D.Olešnice, Z.Mostek 5 Johan 14.3.1871-1893, Hostinné
Ferdinand *25.1.1882 & (30.5.1910-1920) Alžběta Wanková z Debrného *25.6.1880
František *16.1.1804 & (7.10.1828) Marie Hofmanová/Fischerová z Vestřevu *16.4.1809, Z.Mostek 24 Josef *13.11.1834 & (př.1865) Františka Scholzová z D.Olešnice *5.10.1826 Josef *10.11.1867

Bor-4-11.5: potomci Josefa z Mostku & Zuzany Scharfové
Josef *18.10.1832 & (20.10.1857) Kateřina Tauchmanová * asi 1833 z Borovničky Václav asi 1858-př.1911 & (22.11.1881) Marie Johnová z D.Lánova asi 1863-př.1911, hostinský, Z.Mostek Josef *23.6.1884 & (7.2.1911) Emilie Stárečková ze Všechlap (Benešov) *19.4.1883, strojní topič, Horní Růžodol Josef *27.1.1907
Rudolf *19.4.1911 & Markéta Pavel *1943
Viktor *1951
Emil *18.2.1913
Štefan *6.7.1916

Bor-4-12: potomci Ignáce z Borovnice 114 & Anny Kateřiny Tauchmanové
Johann *4.7.1815 & (24.11.1834) Anna Č. *4.7.1811 (dcera Josefa z Borovnice 94), Z.Mostek 22 Josef *9.8.1840
Anton asi 1844-př.1914 & (16.2.1872) Anna Grohová z H.Brusnice asi 1843-1914, šindelář, D.Olešnice Anton *18.11.1873
Marie 14.12.1822-1877, Borovnice 114, Hostinné 32 Josef 16.2.1849-1903 & (př.1877) Karolina Erbenová z Most.Lázní asi 1850-1884, Hostinné Wenzel *28.9.1878
Johann 8.1.1859-1930 & 1. (10.11.1885) Marie Nisserová z Hostinného 24.6.1862-1903, 2. (18.6.1904) Ludmila Lederová *5.11.1868, dělník, Hostinné 196, Hostinné 311 Josef *12.8.1886 & (3.8.1914) Agnes Juklová
Franz *16.3.1888
Gustav *20.5.1894 & (14.2.1925) Františka Schoberová-Hanková *16.7.1889
Jindřich *21.4.1905, Vlčice, farář (Heinrich Czersowsky, Wildschütz bei Trautenau)
Johann *20.5.1908
Ignác 2.6.1827-1890 & 1. (př.1857) Marie Batová asi 1830-1866, 2. (30.10.1866) Anna Č. 3.1.1845-1926 (dcera Heřmana *1819 a Anny Pfeiferové), Borovnice 114 Johan * do 1866 & Karolina Messnerová z H.Brusnice, H.Brusnice
Ignác 28.4.1870-1959 & (25.2.1895) Franziska Hakel 15.2.1869-1953, Borovnice - Schnaitheim (Německo) Ignác 19.6.1898-1918, padl v 1.sv. válce
Johann 1.5.1900-1971 (Cersowsky) & (1950) Marie Plahusch 12.9.1913-1994, Schnaitheim (Německo) Anton *1951 (Cersowsky), Německo
Reinhard *1955 (Cersowsky), Německo
Anton 26.8.1889-1974 & (8.10.1917) Anna Kuhnová 24.7.1891-1969, zámečník, Borovnice 82 Erhard 27.10.1920-2015 (Cersowsky) & Margarethe Neugebauer 1919-1994, Německo Horst *1939 (Cersowsky), Německo
Erna 29.12.1922-1997 provd. Kraftová, Borovnice
Hildegard 1931-2017 provd. Lejdarová, Borovnice
František 4.10.1829-1905 & (25.8.1857) Brigitta Tippeltová z V.Úpy 21.3.1838-1902, Borovnice 109 František 10.9.1862-1912 & 1. (16.6.1885) Karolina Neumannová 20.2.1857-1896 (vdova po Josefovi Č. 1853-1881 z Borovnice 112), 2. (25.6.1896) Paulina Tauchmanová z Borovničky *26.12.1863, 3. (13.2.1900) Juliana Dobřenská z Borovničky 8.11.1866-1903, Borovnice 112 František *5.12.1887 & (10.6.1911) Marie Tauchmannová z Borovničky *19.1.1884, syn Hugo
Josef *29.3.1868 & (17.11.1892) Karolina Č. *17.1.1872 (dcera Josefa *1824 a Anny Dittrichové z Borovnice 103), Borovnice 103, Borovnice 102, Borovnice 109 Josef *6.6.1898 & (26.6.1937) Katharina Blaschková
Rudolf 16.7.1901-23.11.1941 & (1.9.1923) Marie Č. 10.5.1899-1993 (dcera Emanuela *24.5.1873 a Marie Stuchlíkové), Borovnice 102, Borovnice 109, Borovnice 112 Rudolf 30.5.1929-1942
Bruno *21.4.1934 (Cersowsky) & Annemarie Lins *1934, Düsseldorf, synové Thomas a Frank
Wenzel *18.8.1903 & (19.10.1926) Marie Kandelová, Borovnice 109 Reinhard *18.11.1927
Jan 14.8.1875-1918, padl v 1.sv. válce
Veronika *23.12.1831 Johan *3.3.1858
Christian *14.5.1870

Bor-4-13: potomci Jana z Dolní Branné & Alžběty Novotné
František 3.10.1813-1872 & 1. Kateřina Lukešová asi 1811-1850, 2. Marie Magdalena Kotíková z Roztok 20.5.1830-1898, D.Branná 24 Jan 20.9.1842-1875
František 12.2.1847-1875 & (25.1.1870) Marie Lukešová * asi 1850 František 2.2.1870-1941 & (13.6.1896) Marie Erbenová *6.7.1872, D.Branná 200 Arnošt *6.12.1896
František *18.2.1902 & (13.5.1935) Hedvika Srnová z Vrchlabí
Josef *21.12.1872 & (16.6.1896) Marie Scharfová *2.4.1877, obchodník, D.Branná 200
Ignác / Hynek Alois 30.8.1853-1927 & 1. (5.11.1878) Antonie Mašková-Ullmanová z D.Branné 6.10.1853-1908, 2. (3.6.1909) Josefa Fričová-Hrdlíková z Roudnice *24.9.1850, obchodník a radní, Praha (viz Galerie) Hostimil 1.10.1882-1896
Josef 26.2.1855-1885 & (př.1882) Marie Střížková z Tříče
Václav 18.11.1856-1925
Václav 30.5.1819-1850 & (21.10.1845) Veronika Lukešová * asi 1822, D.Branná 144/145 Jan *14.1.1849 & (22.8.1870) Anna Scharfová *1850 z D.Branné, D.Branná 144/145, r.1880 do USA (Colby, Kansas) Josef *21.2.1871 & (4.11.1913) Terezie Hejcmanová
Jan *8.12.1872
Antonín *16.6.1879, Colby Lloyd *1905 (Cersovsky)
Ignác 14.5.1821-1891 & (10.7.1849) Marie Schulzová z Lev.Olešnice asi 1825-1881 Josef *3.3.1852 & (9.11.1880) Albína Haklová *7.8.1861, D.Branná 144 Jan Ignác *22.12.1882-1925
Václav *14.7.1893
Arnošt *8.4.1897
František 3.12.1853-1933 & (2.6.1889) Barbora Č. 1.1.1861-1937 (sestřenice, dcera Josefa a Barbory), rolník, Senetín 12 Jaroslav 13.7.1892-1944 & (6.9.1930) Antonie Klemáková z Březí *17.3.1894 Jaroslav *8.11.1932
Bohumír *6.11.1934
Josef 24.2.1894-1966
Jan 20.4.1856-1925 & (25.1.1881) Marie Haklová *1.2.1860, D.Branná 121 Josef *15.6.1886 & (16.7.1915) Marie G.
Jan *23.6.1889 & (17.2.1914) Filomena Košťálová z K.Lhoty *1.8.1894, sedlák, D.Branná 121
Bedřich 25.11.1891-asi 1915, padl v 1.sv. válce
František *8.12.1895
Arnošt *5.12.1887
Josef 18.6.1823-1911 & (15.8.1850) Barbora Francová z Vitic 1826-1918, hostinský, Senetín 12 u K.Hory František *3.12.1852 & 1. (14.5.1876) Anna Exnerová z Damírova *1851, 2. (3.10.1891) Anna Petruská z Roztok *28.6.1867, hostinský, Senetín Jaroslav *24.3.1877
Josef 29.5.1865-1938 & (11.2.1889) Marie Divišová z Újezdce 17.4.1868-1920, kovář, Újezdec Miroslav 8.2.1916-1943 & Božena z Koberovic
Jaroslav *27.1.1873 & (15.5.1897) Anna Divišová z Újezdce *7.4.1872, sedlák, Zálesní Lhota 36 Josef *1.10.1898 & (13.8.1921) Anna Plecháčová z Bukoviny u Č. *1.1.1903, kovář, Z.Lhota 36
František *4.7.1901
Jaroslav *23.12.1902 & Marie Jiřičková, Choteč 13 Jaroslav 1933-2011, Mlázovice
Ladislav 1937-1986, Lány (synové Jiří, Martin, Petr)
Josef *1941, Choteč (syn Josef)
Jiří *1944, Mlázovice (synové Jiří, Luděk, Tomáš)
Ladislav *27.6.1907 & (16.1.1932) Marie Říhová z Rašovic
Petr 24.3.1829-1872 & (29.1.1850) Františka Macháčková z Vrbice asi 1830-1891, Vrbice Václav 9.1.1855-př.1901 & (5.6.1877) Barbora Kracíková z Milíčevsi 13.3.1853-1904, tesař, Milíčeves 60 Petr *25.5.1879 & (19.10.1901) Anna Kloudová z H.Růžodolu *5.11.1871, H.Růžodol Josef *28.7.1902
Emilie 8.6.1882-1967 provd. Oltová, Svojšice
Jan *9.5.1895 & ? Jan *? & ?, syn Kristian
Petr *5.3.1859 (1893 Kostelec n.Ohří)
Josef 29.8.1861-1901 & (22.9.1887) Anna Antošová z Krnska 17.10.1861-1905, hostinský, Liberec Jaroslav *24.10.1888
Bohumil *12.3.1890
Jan *2.3.1865 (sňatek 1897)

Bor-4-14: potomci Františka z Borovnice 129/88 & Marie Tauchmanové
Laurenc 21.10.1822-1898 & (15.8.1852) Anna Wesková asi 1829-1890, Borovnice 88 Josef *25.12.1852 & (15.2.1876) Františka Hofmannová *14.8.1851 Josef 31.5.1880-1914 & (31.1.1905) Anna Tauchmanová z Borovničky *5.4.1872, padl v 1.sv. válce
Vít *8.4.1862 & 1. (9.2.1886) Anna Horáková ze Z.Ždírnice 16.4.1866-1891, 2. (25.8.1891) Anna Sturmová ze Staňkova *7.7.1865, Borovnice 88, Borovnice 120 Vít *8.4.1888 & (12.4.1913) Albína Nosková z P.Lánova *28.5.1888, Hermsdorf (Německo) Robert *30.6.1913
Antonín *26.1.1890 & (7.10.1916) Amalie Nöhlová z P.Lánova *4.4.1894, Karlsruhe (Německo)
Václav *27.9.1899 & (24.10.1925) Marie Seifertová, Wurzburg (Německo)
Josef *18.3.1903

Bor-4-15: potomci Jana Václava z Borovnice 165 & Alžběty Neumannové
Jan 3.9.1812-1879 & (3.2.1839) Marie Neumannová 8.11.1811-1880, Borovnice 165 Jan *1.1.1853 & (př.1889) Marie Grohová, Borovnice 165

Bor-4-16: potomci Jana z Borovnice 87 & Anny Stilzové
Josef 14.3.1818-1896 & (25.2.1851) Kateřina Endtová 26.11.1827-1898, Borovnice 87 Josef 25.5.1856-1913 & (29.10.1878) Kateřina Steffanová z Borovničky * asi 1856, Borovnice 87 Reinhold *26.3.1879
Emil 23.2.1881-1913
Anton *25.3.1868 & (15.1.1894) Marie Grohová *24.12.1865 Josef *22.5.1888 & (8.9.1911) Paulina Wesková
Emanuel 24.5.1873-1918 & (8.11.1898) Marie Stuchlíková z Borovnice 6.9.1873-1945, Borovnice 152 Josef 19.9.1904-1983 & (13.8.1927) Emma Nisserová z Borovničky 3.7.1906-2003 Franz *10.12.1927 (Cersowsky), Kitzingen (Německo)
Josef 16.2.1930-1948
Günter *13.9.1943 (Cersowsky), Niederwerrn (Německo)
Anton 8.6.1911-1943
Robert 4.2.1913-1942

Bor-4-17: potomci Christiana z Borovnice 109 & Thecly Hochmanové
Johan *5.7.1833 & (15.11.1870) Anna Tauchmanová z Borovničky * asi 1842, Borovnice 139 Josef *20.5.1871 & (5.11.1895) Františka Sturmová ze Staňkova * asi 1866
Augustin *14.8.1884

Bor-4-18: potomci Tobiáše z Borovnice 124 & amp; Anny Kohlové
Anna *20.6.1833 Josef *31.5.1860
Franz *16.3.1869 & (24.11.1892) Antonie Lorenzová z Pr.Lánova *18.10.1867, D.Lánov Albert 8.5.1893-1915, padl v 1.sv. válce
Ludwig *16.2.1897 & (24.4.1920) Hermína Totschová z Prosečného *15.10.1896
Ferdinand 19.4.1838-1913 & (26.2.1867) Regina Donthová 17.8.1843-1915, Borovnice 124 Johan 29.6.1867-1924 & (29.10.1892) Karolina Böhmová z Čisté 9.11.1867-1925, Borovnice 124 Anton 1.8.1891-1934 & (25.1.1919) Anna Č. *19.11.1893 (dcera Ferdinanda *1862 a Anny Sturmové z Borovnice 96), rotmistr Josef *11.3.1923
Johann *25.9.1926
Josef *19.3.1893 & (5.8.1929) Anna Hakelová *21.10.1907
Franz *31.12.1899 & (7.7.1927) Filomena Fickerová *11.8.1901
Johann *13.1.1902
Franz 25.11.1875-1909 & (14.11.1901) Anna Scharfová *22.5.1881 Franz *4.7.1905 & (4.2.1928) Rosalie Grohová
Karolina *10.4.1881, Borovnice 124

Bor-4-19: potomci Marie z Borovnice 85
Františka *27.6.1836, Borovnice 118 Vincenc 8.6.1872-1924 & (6.11.1909) Agnes Pátá *18.9.1876 ze Z.Ždírnice, dělník, Hostinné, Dobrá Mysl Josef *6.11.1900 & (27.9.1924) Marie Vajsová *10.7.1901, dělník, Slemeno
Václav *4.9.1877 & (15.9.1900) Filomena Pátá *22.9.1868 ze Z.Ždírnice

Bor-4-20: potomci Josefa z Borovnice 85 & Anny Sturmové
Anna *24.4.1847 Anna *4.5.1869, Borovnice 85 Alfons *6.6.1893 & (19.6.1920) Terezie Rennerová

Začátek stránky       Hlavní stránka


Větev Hor-1: Hořice, 2.polovina 17.století, Jan & Ludmila

Jan př.1644-1693 & (př.1662) Ludmila, Hořice, radní Jan př.1663-1720 & (28.6.1681) Kateřina Jan *26.5.1692 & (21.11.1728) Marie Šmaterová Jan 24.3.1730-př. 1794 & (29.1.1758) Barbora Kolářová asi 1740-1794, Hořice 231 Jan *13.7.1761 & Anna Bažantová, krejčí, Hořice 247 Jan Václav 21.6.1783-1802
Jiří př.1665-1732 & (6.10.1686) Anna Smrčková †1732 Jiří *1.4.1688
Jan *17.4.1701
Václav *1.3.1704
Adam Václav *28.12.1712
Václav *7.2.1666 & (26.6.1685) Zuzana Kovářská †1711 Jan *12.4.1689 & (14.1.1714) Anna Steklá Jan Ignác 23.1.1715-1790 a (4.2.1744) Alžběta Steklá asi 1716-1793, Hořice 261 Jan Donát *8.8.1752
Josef 9.8.1757-1823 & (24.9.1793) Dorota Huterová asi 1772-1827, krejčí, Hořice 261, Hořice 316 Josef *11.6.1799 (Hor-1-1)
František *4.10.1801
Jan *13.7.1805
Václav *14.14.1698 & (22.11.1722) Dorota Bičišťová Václav 10.12.1733-1797 & (17.2.1773) Veronika Červinková asi 1740-1805, kovář, Hořice 265, Hořice 320 Václav 14.1.1774-1851 & (12.11.1805) Anna Dvořáková z Hořic asi 1785-1865, kovář, Hořice 9, Hořice 323 Josef *28.8.1813 (Hor-1-2)
Josef 30.5.1779-1847 & (5.1.1808) Anna Neumannová asi 1787-1845, krejčí, Hořice 425, Hořice 204 Josef *7.11.1811 (Hor-1-3)
Václav 4.4.1814-1854 & (7.2.1843) Marie Rusová * asi 1822, krejčí, Hořice 99
František *17.9.1819
František 9.12.1781-1845 & (12.8.1811) Anna Zelinková asi 1790-1842, bečvář, Hořice 124 Josef 31.10.1815-1845
František 1.7.1820-1868
Jan 8.10.1785-př.1842 & (28.8.1822) Marie Kliková z Hořic 20.9.1788-1842, švec, Hořice 245

... a pokračování větve Hor-1 v dalších generacích:

Hor-1-1: potomci Josefa z Hořic & Doroty Huterové
Josef 11.6.1799-př.1871 & (př.1829) Františka Vacková ze Smiřic 6.12.1801-1902, Smiřice, lékař - c.k.ranhojič u pěš.pluku Reiner František 24.10.1829-1919, Ing., Smiřice
Alois 6.1.1836-1926 & 1. (neoddáni) Františka Kubásková ze Smiřic 24.1.1848-1873, 2. (22.8.1876) Josefa Šrámková z Piletic 13.5.1850-1907, přednosta stanice, Opatovice, Předměřice 29, Smiřice 92 František 22.5.1870-1891
Alois 28.2.1877-1945 & (30.9.1906) Marie Rambousková z Prahy 7.9.1876-1945, Praha, od 1938 Smiřice 92, pošt. úředník Karel 31.1.1902-1927 & (10.1.1926) Anna Vinšová z Tmáně u Berouna 23.07.1901-1971, Praha
Robert 9.2.1883-1931 & 1. (9.9.1913) Johana Hušková z Holohlav 23.5.1883-1914, 2. (14.2.1920) Anna Syrovátková z Čáslavek *19.5.1895, Smiřice 96 a 97, Ing., majitel stavební firmy
František 4.10.1801-1885 & (16.10.1827) Františka Šťastná z Hořic asi 1807-1866, krejčí, Hořice 316 Josef František 12.6.1831-1912 & 1. (15.11.1853) Anna Bažantová z Hořic asi 1833-1887, 2. (29.1.1894) Aloisie Bičišťová 28.10.1847-1917, Hořice 277 Josef 4.11.1854-1885 & (asi 1883) ?, kožešník, Hořice 277
František *18.1.1857
Petr *4.2.1867
Jaroslav 5.9.1870-1931 & (9.8.1898) Julie Tomášková z Hořic 4.4.1874-1949, úředník, Hořice 277
František 29.12.1834-1889 & 1. (20.8.1877) Marie Kopecká z Krhanic 16.8.1848-1879, 2. (3.2.1885) Marie Herzanová *2.1.1859, pekař, Hořice 316
Jan *13.7.1805 & (18.5.1829) Barbora Bičišťová z Hořic asi 1809-1864, krejčí, Hořice 389, Hořice 151 Václav *4.10.1831 & (př.1868) Antonie Vagnerová, skladník na nádraží, Jičín František *22.6.1872
Alois 16.9.1834-př.1921 & 1. (př.1863) Barbora asi 1838-1864, 2. (4.7.1865) Františka Ondráčková ze Smidar 2.1.1844-1921, obchodník - povozník, Hořice 399

Hor-1-2: potomci Václava z Hořic & Anny Dvořákové
Josef 28.8.1813-1880 & (1.5.1838) Anna Bičišťová z Hořic asi 1818-1884, kovář, Hořice 306 Václav 25.5.1841-1907 & (10.10.1872) ?, Hořice

Hor-1-3: potomci Josefa z Hořic & Anny Neumannové
Josef 7.11.1811-1869 & 1. (22.4.1839) Anna Kulasová z Koštic 9.7.1813-1855, 2. (17.2.1862) Františka Bičišťová asi 1831-1869, klempíř, Hořice 283 Josef *24.4.1839 & (5.2.1883) Helena Kavanová z Jilmu 18.8.1846-1883, obuvník, Hořice 489 Teodor *9.11.1878
Václav *18.9.1840
Alois 3.7.1842-1904 & (25.1.1870) Terezie Raimanová-Voxnerová z Hořic 1.10.1831-1896, pekař, Hořice 205
Petr 9.7.1844-1883 & (27.10.1868) Josefa Formánková * asi 1845, truhlář, Hořice 248 Josef 1.1.1872-1914 & (12.9.1900) Anna Najvirtová z Hřmenína 5.11.1873-1929, obchodník, Liberec František Václav *15.2.1904 & (20.7.1929) Vlasta Šandová z Hořic *26.6.1903
Jaroslav *24.9.1905
Pavel *24.5.1846
František 17.9.1819-1896 & (8.2.1848) Anna Valentová z Hořic asi 1826-1861 František *15.7.1849

Větev Hor-2: Hořice, 2.polovina 17.století, Tobiáš & Anna

Tobiáš př.1658-1704 & (př.1676) Anna †1707 Václav 22.1.1681-1722 & (29.9.1709) Marie Sochůrková Václav 30.12.1711-př.1787 & 1. (28.10.1742) Anna Steklá asi 1715-1752, 2. (25.6.1752) Dorota Košťálová Václav 29.12.1745-př.1828 & (11.10.1778) Marie Klevektorová, punčochář, Hořice 319 Josef 29.3.1791-1828, Hořice 302
Karel Josef 19.9.1761-1797 & (16.9.1787) Kateřina Zapadlová asi 1760-1817, Hořice 266
Tobiáš *10.12.1714 & (17.11.1743) Kateřina Matějská Václav *18.10.1746 & (27.1.1772) Magdalena Kozlová, Hořice 156
Jan 31.10.1685-př.1760 & (př.1730) Kateřina, Hořice 97 Antonín *14.6.1739 & (15.6.1760) Barbora Etrichová, Hořice 97 Jan 24.12.1762-1806 & (př.1785) Anna Raimanová, tkadlec, Hořice 366 Augustin 15.1.1789-1850 & 1. (17.11.1807) Anna Kliková * asi 1774, 2. (př.1809) Anna Fučíková asi 1771-1845, 3. (7.7.1846) Marie Zikmundová-Vojtěchová * asi 1798, Hořice 263, tkadlec
Karel 15.7.1796-1826
Jan 4.6.1746-1805 & (14.9.1777) Dorota Raimanová asi 1745-1806, bednář, Hořice 25, Hořice 27 František *19.7.1780

(aktualizace 13.7.2023)

Začátek stránky       Hlavní stránka