Čeřovští v Praze do roku 1914


Jak uvádím na stránce nazvané Současnost, odhadem asi čtvrtina Čeřovských žijících v Čechách dnes bydlí na území "Velké Prahy". Některé záznamy o Čeřovských v Praze na rozhraní 19. a 20. století je možné najít v tzv. konskripcích – pobytových přihláškách pražského policejního ředitelství. K pobytu v Praze se na nich přihlašovaly buď jednotlivé osoby nebo celé rodiny. Na prvním místě figuruje přednosta domácnosti následovaný manželkou, dětmi a dalšími příbuznými, s nimiž rodina sdílela společný prostor. Vedle data přihlášení k pobytu, čísla domu a zaměstnání dotyčného se můžeme dozvědět také rok a místo narození, náboženské vyznání, u provdaných žen jejich dívčí příjmení; na dokumentu mohou být pochopitelně i další poznámky.

Tyto konskripce z let 1850 – 1914 jsou zveřejněny na webu Národního archivu (http:////digi.nacr.cz/prihlasky2/) – byl to jeho první digitalizovaný fond. Zkušební provoz této pomůcky, pro rodopisce určitě báječné, byl zahájen v r.2006. Přiznám se, že jsem byl docela nadšený, když jsem tam snadno našel záznam o přihlášení mého dědečka Vincence z r.1904 (viz obrázek).

Jméno Čeřovský je v jednotlivých dokumentech celkem 49krát, Czerovský 7krát, Czeřovský 4krát a Čerovský 12krát. Některé dokumenty se týkají stejných osob či rodin (časově na sebe navazují a drobné rozdíly jsou např. jen ve způsobu „policejního“ zápisu jména). Pravděpodobně jde jen o 12 nebo 13 osob resp. rodin a dá se usuzovat, že v letech 1850 – 1914 v Praze víc Čeřovských nežilo. Je ale potřeba si uvědomit, že Prahu tehdy tvořilo jen Staré Město, Nové Město, Malá Strana a Hradčany – tak jak byla tato čtyři dříve samostatná města spojena patentem císaře Josefa II. z r.1784. V roce 1850 bylo připojeno Židovské Město (Josefov), ve druhé polovině 19.století postupně ještě Vyšehrad, Holešovice, Bubny a v r.1901 Libeň. Pozdější Velká Praha vznikla připojením 37 sousedních měst a vesnic (včetně např. Vinohrad, Žižkova, Karlína, Smíchova) až v roce 1922. O těch, kteří se v letech 1850 – 1914 nebo i dřív přistěhovali do těchto „sousedních“ obcí, se tedy z pražských konskripcí nedozvíme (zdá se ale, že někdy byli v evidenci i občané Žižkova či Karlína).

Konkrétně jsou v konskripcích zaznamenány následující osoby (jako jednotlivci či manželé bez uvedení dětí):

Alespoň dvě generace jsou v konskripcích zachyceny v následujících případech:

Až na jednu výše zmíněnou výjimku (vrchní strážmistr Jan *1884 z Karlína) se údaje podařilo spojit s rodovými větvemi v tabulkách rodokmenů ...

(2007, aktualizace 2013 a 2017)

Začátek stránky       Hlavní stránka