Autorovi těchto stránek se dostal do rukou „Adresář politického okresu Jičínského“, který sestavil a vydal Václav Kudrnáč v Turnově v roce 1900. Tzv. politický okres Jičín zahrnoval čtyři tzv. soudní okresy: Jičín, Libáň, Nová Paka, Sobotka.

V publikaci jsou zajímavé informace a statistiky týkající se přelomu 19. a 20. století. Jsou uvedena mj. jména okresních politiků, obecních představitelů, správních úředníků, učitelů, lékařů, ale i majitelů městských domů a živnostníků – bohužel ne sedláků a chalupníků. Jméno Čeřovský (případně s r) se proto vyskytuje pouze v některých obcích okresu novopackého.

V charakteristikách obcí je zajímavá – vzhledem k pozdějšímu vývoji po 2. světové válce - zvláštní poznámka u Velké Borovnice: obec německá! Velká část z 2911 obyvatel novopackého okresu, hlásících se v té době k německé národnosti, byla zřejmě právě z Borovnice, mající tehdy 1409 obyvatel. Další obce označené jako německé jsou Vidochov a Stupno; v těchto 3 obcích byly také školy německé.

Konkrétně jsou jmenováni:

Nová Paka

Bělohrad

Borovnice Velká

Nová Horní Ves

Nová Ves Prostřední

Pecka

Zadní ŽdírniceV roce 2017 jsem prolistoval obdobný Kudrnáčův adresář, tentokrát „Adresář politického okresu Královéhradeckého“ z roku 1903. I tam je zmíněno několik jmenovců:

Hořice

Bezník

Lukavec

(2005, aktualizace 2012, 2017)

Začátek stránky       Hlavní stránka