Tak nějak mohl vypadat
znak Otíka z Čeřejova:
"kotouč prostý s obrubou"


 Novinky a historie webu:
    prosinec 2021

 Rodokmeny:
    tabulky známých větví

 Aspoň krátce
    o první Rodinné kronice

 Vznik a původ jména a rodu:
    od středověku do 17.století

 Kořeny: Borovnice,
    2.polovina 17.století

 19.století:
    Bukovina u Pecky

 Stabilní katastr:
    indikační skici (1826 - 1843)

 Novopacko, 1900

 Praha, 1914

 Současnost

 Malá galerie

 Některé zajímavé zmínky
    v historických dílech

 Bylo - nebylo

 Problémy, otázky a záhady

 Vonešovi (z Drahotěšic)

Tyto stránky jsou teď na nové adrese: www.rcerovsky.cz


Rod Čeřovských


Buďte vítáni na stránkách věnovaných jménu a rodu Čeřovských!

První verze vznikla v roce 2001 a původní jednoduchá forma zůstala v podstatě stejná. Za důležitější považuji obsah, který už se v posledních letech nijak překotně nemění.

Když jsem zveřejnil první verzi těchto stránek, nečekal jsem žádnou bouřlivou odezvu (viz původní úvod, ke kterému jsem připojil i pár řádků o sobě). To se splnilo; nicméně jsem dnes bohatší o navázání kontaktu s řadou jmenovců a příznivců. Předpoklad, že tyhle věci zajímají spíše nás starší - "co jsme se narodili v první polovině minulého století" - už ale tak úplně neplatí: ozývají se i ti, co se narodili v polovině druhé :-) A Petr Čeřovský z Hostinného dokonce uvádí na svých stránkách svoji verzi rodokmenu Čeřovských.


Pořád platí moje výchozí domněnka o původu všech dnešních Čeřovských: někdy před rokem 1654 došlo k přestěhování jedné nebo několika málo rodin z Čeřova u Jičína do Klášterské Lhoty, a tam podle původu dostali své příjmení. Už asi po deseti letech se tito Čeřovští stěhovali o kousek dál, do Borovnice. V Borovnici se jejich rodiny rozvětvily, někteří Čeřovští tam žili až do 20. století, někteří se stěhovali do okolních vsí nebo i dál.

Další rodiny Čeřovských žily od 17. století v Hořicích a jejich propojení s Borovnicí není nijak doloženo. O jejich pokračování ve 2. polovině 20. století už ale není nic známo...


Stejně jako v roce předchozím, ani v roce 2022 už moc novinek nepřibylo; nejdůležitější zdroje údajů pro tabulky rodových větví, tedy ty matriky ze Státního oblastního archivu v Zámrsku, ve kterých je možné očekávat údaje o Čeřovských, už byly až na pár výjimek zveřejněny a snad jsem je prohlédl dost pozorně. Příliš možností pro další pátrání po historii rodu Čeřovských v Čechách proto nevidím. Neznamená to samozřejmě, že by neexistovaly nevyjasněné otázky - některé jsem se pro případné zajemce uvedl na stránce o problémech, otázkách a záhadách. Snad jedna zajímavost: o několika Čeřovských se zmiňuje i česká Wikipedie.

Snad jediné nové zjištění vyplynulo ze zápisů o Čeřovských v matrikách farnosti Lužany (viz Vznik a původ jména a rodu): ve Třtěnicích už na konci 17. století došlo u jedné rodiny zřejmě ke zkomolení a pak trvalé změně našeho příjmení na Čeřan.


Děkuji všem, kteří mi pomohli vytvořit a obohacovat obsah těchto stránek. Budu rád, když si pro jejich čtení a pro rozjímání o našich předcích a rodových vazbách najdete aspoň chvilku! A těším se na další zprávy od Vás - jak od jmenovců, tak i od dalších čtenářů.

Všechno dobré a hodně zdraví v roce 2023!

Radim Čeřovský


Kontakt: rcerovsky(zavináč)seznam.cz


(aktualizace 4.12.2022)

Licence Creative Commons
Rod Čeřovských, jehož autorem je Radim Čeřovský, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR